Tilgjengelighetserklæring for afk.no

 • afk.no
 • AKERSHUS FYLKESKOMMUNE, organisasjonsnummer 930 580 783
Erklæringen er oppdatert

I hvilken grad er nettstedet i samsvar med kravene til universell utforming?

Nettstedet er delvis i samsvar med kravene til universell utforming av ikt.

Det er brudd på 9 av 48 krav i regelverket.

Hva betyr bruddene for brukerne?

Bruddene som er registrert i denne erklæringen får spesielt konsekvenser for brukere som har følgende forutsetninger:

 • Bruk uten syn
 • Bruk med avgrenset syn
 • Bruk uten hørsel
 • Bruk med nedsatt hørsel
 • Bruk med nedsatt bevegelsesevne eller styrke
 • Bruk med begrenset rekkevidde
 • Bruk med nedsatt kognisjon

Meld gjerne fra om brudd på kravene

Vi ønsker tilbakemelding fra brukerne.

 • Har du oppdaget feil og mangler knyttet til universell utforming av nettstedet?
 • Trenger du alternativ til innhold som ikke er universelt utformet?
 • Har du innspill til forbedringer av nettstedet?

Du kontakter oss via:

Klage

Diskrimineringsnemnda behandler klager om brudd på regelverket. Du finner informasjon om hvordan du klager på nettstedet til Diskrimineringsnemnda. Du kan også klage på manglende eller sent svar på tilbakemeldinger du har sendt til oss.


Status for innhold som ikke er universelt utformet

Vi har innhold på nettstedet som ikke er universelt utformet. Vi redegjør for hvilket innhold det gjelder, årsaken til at vi ikke følger kravene til universell utforming av ikt og hva det betyr for brukeren. Det er presentert i samme rekkefølge som kravene i WCAG 2.1-standarden.
AKERSHUS FYLKESKOMMUNE kategoriserer innholdet som ikke er universelt utformet på afk.no slik:

Prinsipp 1. Mulig å oppfatte

Informasjon skal være presentert på en måte brukeren kan oppfatte. Det vil si at informasjon ikke bare skal kunne oppfattes med én enkelt sans. For å se grafikk trenger du for eksempel en skjerm og synssansen. Derfor skal bilder ha en alternativ tekst, i følge WCAG. Tekst kan også bli presentert på mange ulike måter, blant annet som punktskrift, syntetisk tale, på skjerm, tolkes som tegnspråk eller som symbol. WCAG krever derfor at tekst blir brukt som alternativ til lyd, film og bilder.

Innhold som bryter kravet

Det finnes illustrasjoner som ikke er godt nok forklart med tekst. 

Vi mangler unntaksvis tekstalternativ til bilder og illustrasjoner. Vi har retningslinjer for at vi skal beskrive bilder og illustrasjoner, men disse blir ikke alltid fulgt.

Synshemmede og blinde får dermed ikke tilgang til informasjon i enkelte bilder og illustrasjoner. 

Vi vil jobbe med å forankre retningslinjene bedre, slik at de blir fulgt.

Nettsideleverandør jobber for å rette følgende feil:

 • Artikkeloversikt på forsiden: Alternativ tekst og bildetekst har byttet plass.
 • Webpart for emnetypebilde: Dersom alternativ tekst for emnetypebilde i webparten er tom, skal ikke lightbox vises.
 • Filgalleri: Lenkeikonene mangler alternativ tekst, samt at filtype og filstørrelse mangler.
 • Bilde i lenkesamling: Alternativ tekst kommer ikke med i HTML-kode.
 • Imagemap: Lenketeksten bør inneholde informasjon om at lenken åpnes i nytt vindu.
Innhold som ikke er omfattet av regelverket

Vi har på nettstedet ulike kartløsninger som ikke er omfattet av regelverket. 

Innhold som bryter kravet

Vi har én video som ikke har meningsbærende lyd. All informasjon ligger som tekst i videoen. Dette dreier seg om videoen «Hvordan samarbeide om et bærekraftig Viken».

Denne videoen vil enten bli fjernet eller utbedret.

Konsekvensen er at de som har synshemming ikke får tilgang til innholdet.

Innhold som ikke er omfattet av regelverket

Våre videoer fra før 1.2.2024 mangler synstolking. Kravet om synstolking gjelder kun for videoer publisert etter denne datoen. Konsekvensen av manglende synstolking er at blinde, personer med nedsatt syn eller nedsatt kognisjon ikke får like god tilgang til innholdet som personer som ikke har disse funksjonsnedsettelsene.

Innhold som bryter kravet

Nettsideleverandøren jobber med å rette følgende feil:

 • Områdemelding: Det vil legges inn en skjult overskrift på områdemeldingene som varsler skjermleserbrukere om at det er en viktig melding på siden, områdemelding.
 • Tabell: Tabeller blir ikke alltid kodet korrekt på mindre skjermer. Denne feilen gjør at brukere som benytter hjelpemidler ikke får opplest kolonneoverskriftene korrekt.
 • Kalender, søk: Hopp i overskriftskoder. En del design har doble overskrifter med kode h1.
Innhold som bryter kravet

Alle steder der ikoner med italic-element er benyttet, skal skjules for skjermleseren. Dette gjelder for eksempel ikon for å bla til neste bilde i et bildegalleri.

Nettsideleverandøren jobber for å rette dette.

Prinsipp 2. Mulig å betjene

Web er interaktivt. Det er viktig at brukerne for eksempel kan navigere, velge knapper og sette haker i avkryssingsfelt, med det utstyret og den hjelpemiddelteknologien de bruker. Dette betyr for eksempel at det ikke bare skal være mulig å bruke mus. Alt innhold og all funksjonalitet skal også kunne brukes bare med tastaturet.

Innhold som bryter kravet

Det er noen elementer som ikke får synlig fokus ved bruk av tastatur.

Det gjør det vanskeligere å navigere ved bruk av tastatur. 

Nettsideleverandøren jobber med å rette dette.

Innhold som bryter kravet

Nettsideleverandør jobber for å rette følgende feil:

Filtervisning: Feltet Avstand til nærmeste fra: mangler ledetekst, label

Prinsipp 4. Robust

Rett koding av nettstedet er viktig, og dette er som regel ivaretatt med bruk av standardelement i HTML. Valider at koden på nettstedet er rett. Dette er spesielt viktig dersom du bruker ny teknologi eller lager egne element (custom widgets).

Innhold som bryter kravet

Søk: Søkefelt og søkeknapp har samme navn.

Denne feilen skaper utfordringer for skjermleserbrukere.

Person: Flere elementer med samme ID ved kart i personfeltet.

Nettsideleverandøren jobber med å utbedre dette.
 

Innhold som bryter kravet

Feil: Tabell har beskrivelse i feltet caption. Aria-labelledby kan derfor fjernes. Den gir i dette tilfellet valideringsfeil på sider hvor tabell er satt inn.

Nettsideleverandør jobber for å utbedre dette.


Test og vurdering av nettstedet

Vi har testet og vurdert nettstedet internt, i kombinasjon med ekstern hjelp.

Om erklæringen

 • Tilgjengelighetserklæringen er sist oppdatert .
 • Tilgjengelighetserklæring for dette nettstedet ble opprettet første gang .

Arbeid med universell utforming av ikt

Vi jobber kontinuerlig med universell utforming av våre nettsider.

Rutiner og opplæring:
Vi har rutiner og retningslinjer for nettpublisering som skal sikre at vi jobber korrekt med universell utforming på nett. Disse blir gjennomgått og revidert ved endringer i regelverk eller ved ny kunnskap om beste praksis for universell utforming.

Når vi lager nytt innhold, sjekker vi det opp mot kravene før vi publiserer.

Vi gjennomfører opplæring og oppfølging av våre redaktører. Våre redaktører deltar også på ulike kurs i nettpublisering og universell utforming.

Testing:
Vi gjennomfører brukertester og eksperttesting av våre nettsider. Da blir både brukervennlighet og universell utforming testet.

Vi bruker også automatiserte verktøy for kvalitetssikring av våre nettsider. Verktøyet skanner gjennom alle sider og synliggjør feil og forbedringspotensial, og det lages ukentlige rapporter.

Fylkeskommunalt samarbeid:
Akershus er del av et fylkeskommunalt samarbeid om nettpublisering. Her inngår Østfold, Buskerud, Innlandet, Agder, Rogaland, Nordland, Troms og Finnmark. I nettverket jobber vi kontinuerlig med å forbedre våre nettsider, der universell utforming og digital tilgjengelighet alltid er på agendaen. Gjennom nettverket har vi god påvirkningskraft mot vår felles leverandør ACOS, slik at vi sammen finner forbedringer og gode løsninger.

Satsingsområder:
Vi jobber kontinuerlig med å tilegne oss ny kunnskap og beste praksis om universell utforming på nett. Målet er at alle ansatte skal ha et bevisst forhold til digital tilgjengelighet, og at våre tjenester skal bli så bra som mulig for våre brukere.

Tredjepartsløsninger
Vi benytter oss av flere tredjepartsløsninger fra ulike leverandører. Målet er at disse løsningene skal ha egne tilgjengelighetserklæringer. Hver gang vi involverer en ny tredjepart, informerer vi dem om at de må ha en tilgjengelighetserklæring. Vi følger opp dette til det er på plass.