Tilgjengelighetserklæring for Deltaker.no

Erklæringen er ikke oppdatert

I hvilken grad er nettstedet i samsvar med kravene til universell utforming?

Nettstedet er delvis i samsvar med kravene til universell utforming av ikt.

Det er brudd på 8 av 47 krav i regelverket.

Hva betyr bruddene for brukerne?

Bruddene som er registrert i denne erklæringen får spesielt konsekvenser for brukere som har følgende forutsetninger:

 • Bruk uten syn
 • Bruk med avgrenset syn
 • Bruk uten fargesyn
 • Bruk uten hørsel
 • Bruk med nedsatt hørsel
 • Bruk med nedsatt bevegelsesevne eller styrke
 • Bruk med begrenset rekkevidde
 • Begrensning av anfall på grunn av lysfølsomhet
 • Bruk med nedsatt kognisjon

Meld gjerne fra om brudd på kravene

Vi ønsker tilbakemelding fra brukerne.

 • Har du oppdaget feil og mangler knyttet til universell utforming av nettstedet?
 • Trenger du alternativ til innhold som ikke er universelt utformet?
 • Har du innspill til forbedringer av nettstedet?

Du kontakter oss via:

Klage

Diskrimineringsnemnda behandler klager om brudd på regelverket. Du finner informasjon om hvordan du klager på nettstedet til Diskrimineringsnemnda. Du kan også klage på manglende eller sent svar på tilbakemeldinger du har sendt til oss.


Status for innhold som ikke er universelt utformet

Vi har innhold på nettstedet som ikke er universelt utformet. Vi redegjør for hvilket innhold det gjelder, årsaken til at vi ikke følger kravene til universell utforming av ikt og hva det betyr for brukeren. Det er presentert i samme rekkefølge som kravene i WCAG 2.1-standarden.
BERGEN KOMMUNE kategoriserer innholdet som ikke er universelt utformet på Deltaker.no slik:

Prinsipp 1. Mulig å oppfatte

Informasjon skal være presentert på en måte brukeren kan oppfatte. Det vil si at informasjon ikke bare skal kunne oppfattes med én enkelt sans. For å se grafikk trenger du for eksempel en skjerm og synssansen. Derfor skal bilder ha en alternativ tekst, i følge WCAG. Tekst kan også bli presentert på mange ulike måter, blant annet som punktskrift, syntetisk tale, på skjerm, tolkes som tegnspråk eller som symbol. WCAG krever derfor at tekst blir brukt som alternativ til lyd, film og bilder.

Innhold som bryter kravet

Tabeller er på enkelte sider brukt for å strukturere design. Konsekvensen for brukeren er at dette kan forringe kvaliteten ved bruk av skjermleserprogramvare eller andre hjelpemidler. Retting av denne feilen vil kreve en oppgradering.

Innhold som bryter kravet

Inndataformål er ikke definert ettersom det ikke var et krav da dagens løsning ble satt opp. Konsekvensen for brukeren er at de ikke får forhåndsutfylt feltene med mindre nettleseren likevel klarer å identifisere feltene.

Innhold som bryter kravet

Lenker er ikke markert på annen måte enn med farge. Konsekvensen for brukeren er at det er vanskeligere å se hva som er lenker og ikke. Bergen kommune jobber med å rette feilen.

Prinsipp 3. Forståelig

Målet med nettsteder er at brukerne skal forstå hvordan sidene skal brukes og informasjonen de får. Det handler om at nettstedet er forutsigbart, har et enkelt språk og god hjelpefunksjonalitet. Rett koding er viktig for at nettstedet skal fungere med hjelpemiddelteknologi, for eksempel vil rett språk på siden sørge for at teksten blir lest opp på rett måte for brukere med talesyntese.

Innhold som bryter kravet

Beskrivelse av felter for inndata mangler label-tag på løsningen. Ideelt sett bør ledetekstene på hvert enkelt felt ha en labeltag for å si hvilket felt de er ledetekst til. Konsekvens for brukeren er at dette kan forringe kvaliteten ved bruk av skjermleserprogramvare eller andre hjelpemidler. Retting av denne feilen krever en oppgradering.

Innhold som bryter kravet

Løsningen mangler steg for å kontrollere informasjonen som er skrevet inn. Konsekvens for brukeren er at det er risiko for å bestille feil.

Prinsipp 4. Robust

Rett koding av nettstedet er viktig, og dette er som regel ivaretatt med bruk av standardelement i HTML. Valider at koden på nettstedet er rett. Dette er spesielt viktig dersom du bruker ny teknologi eller lager egne element (custom widgets).

Innhold som bryter kravet

Koden validerer ikke på W3C sin validator, og dette kravet vil ikke være mulig å oppfylle på denne versjonen av løsningen. Oppfyllelse av dette kravet vil kreve en oppgradering.

Innhold som bryter kravet

Beskrivelse av felter for inndata mangler label-tag på løsningen. Ideelt sett bør ledetekstene på hvert enkelt felt ha en labeltag for å si hvilket felt de er ledetekst til. Konsekvens for brukeren er at dette kan forringe kvaliteten ved bruk av skjermleserprogramvare eller andre hjelpemidler. Retting av denne feilen krever en oppgradering.

Innhold som bryter kravet

Statusbeskjeder blir vist som tekst med annen farge i dagens løsning. De blir ikke kodet på en måte som blir plukket opp av skjermlesere. Konsekvensen for brukere av skjermlesere vil være at det blir vanskeligere å oppfatte statusbeskjeden, i forbindelse med ugyldig inndata i påmeldingsskjema. Retting av denne feilen vil kreve en oppgradering.


Test og vurdering av nettstedet

Vi har selv testet og vurdert nettstedet.

Om erklæringen

 • Tilgjengelighetserklæringen er sist oppdatert .
 • Tilgjengelighetserklæring for dette nettstedet ble opprettet første gang .

Arbeid med universell utforming av ikt

Bergen kommune bruker en eldre versjon av deltager.no, og løsningen har derfor en del brudd på kravene til universell utforming. På grunn av at flere systemer jobber sammen og er avhengige av hverandre for å fungere, har vi ikke fått gjort oppgraderinger som skal til for å utbedre feilene. Vi jobber for å finne løsninger på dette.