Tilgjengelighetserklæring for Result

  • Result
  • UNIVERSITETET I TROMSØ - NORGES ARKTISKE UNIVERSITET, organisasjonsnummer 970 422 528
Erklæringen er ikke oppdatert

I hvilken grad er nettstedet i samsvar med kravene til universell utforming?

Nettstedet er delvis i samsvar med kravene til universell utforming av ikt.

Det er brudd på 1 av 47 krav i regelverket.

Hva betyr bruddene for brukerne?

Bruddene som er registrert i denne erklæringen får spesielt konsekvenser for brukere som har følgende forutsetninger:

  • Bruk uten syn

Meld gjerne fra om brudd på kravene

Vi ønsker tilbakemelding fra brukerne.

  • Har du oppdaget feil og mangler knyttet til universell utforming av nettstedet?
  • Trenger du alternativ til innhold som ikke er universelt utformet?
  • Har du innspill til forbedringer av nettstedet?

Du kontakter oss via:

Klage

Diskrimineringsnemnda behandler klager om brudd på regelverket. Du finner informasjon om hvordan du klager på nettstedet til Diskrimineringsnemnda. Du kan også klage på manglende eller sent svar på tilbakemeldinger du har sendt til oss.


Status for innhold som ikke er universelt utformet

Vi har innhold på nettstedet som ikke er universelt utformet. Vi redegjør for hvilket innhold det gjelder, årsaken til at vi ikke følger kravene til universell utforming av ikt og hva det betyr for brukeren. Det er presentert i samme rekkefølge som kravene i WCAG 2.1-standarden.
UNIVERSITETET I TROMSØ - NORGES ARKTISKE UNIVERSITET kategoriserer innholdet som ikke er universelt utformet på Result slik:

Prinsipp 3. Forståelig

Målet med nettsteder er at brukerne skal forstå hvordan sidene skal brukes og informasjonen de får. Det handler om at nettstedet er forutsigbart, har et enkelt språk og god hjelpefunksjonalitet. Rett koding er viktig for at nettstedet skal fungere med hjelpemiddelteknologi, for eksempel vil rett språk på siden sørge for at teksten blir lest opp på rett måte for brukere med talesyntese.

Innhold som bryter kravet

Her kan det godt forekomme brudd på wcag. Innholdsansvarlig er bedt om å følge regler, men det sjekkes ikke. Per i dag så er ikke dette et problem. Vi bruker site-oversettelseverktøy som må gjøres ved å opprette innholdet på flere språk manuelt. Praksis og utfordringen er noe som tas opp i møter, men vi er nok ikke flinke til å vedlikeholde dette. Det innholdet som absoutt må ha flere språk ss. kurssider, påmelding og kursinformasjon er opprettet og vedlikeholdes på flere språk.


Test og vurdering av nettstedet

Vi har selv testet og vurdert nettstedet.

Om erklæringen

  • Tilgjengelighetserklæringen er sist oppdatert .
  • Tilgjengelighetserklæring for dette nettstedet ble opprettet første gang .

Arbeid med universell utforming av ikt

Vi har ingen formelle strulturer innarbeidet med hensyn til universell utforming. Praksis er at de som er ansvarlige for løsning og innhold generelt, unntakene er bl.a. blogg-poster, følger med på WCAG 2.1 og implementerer nye krav så slangt som mulig. Results netttsider bruker et tema som heter Divi, og det skal forholde seg til W3C kodespesifikke standarder og WCAG 2+. I 2023 ble EqualWeb-script implementert som svar på behov for spesielle funksjoner for universell utforming. Per i dag så benyttes en gratisversjon. Behov for en Pro-løsning (lisens) vil tas opp med ledelse før utgang av 2023.