Tilgjengelighetserklæring for valer.kommune.no

 • valer.kommune.no
 • VÅLER KOMMUNE, organisasjonsnummer 959 272 581
Erklæringen er oppdatert

I hvilken grad er nettstedet i samsvar med kravene til universell utforming?

Nettstedet er delvis i samsvar med kravene til universell utforming av ikt.

Det er brudd på 11 av 48 krav i regelverket.

Hva betyr bruddene for brukerne?

Bruddene som er registrert i denne erklæringen får spesielt konsekvenser for brukere som har følgende forutsetninger:

 • Bruk uten syn
 • Bruk med avgrenset syn
 • Bruk uten fargesyn
 • Bruk uten hørsel
 • Bruk med nedsatt hørsel
 • Bruk med nedsatt bevegelsesevne eller styrke
 • Bruk med begrenset rekkevidde
 • Begrensning av anfall på grunn av lysfølsomhet
 • Bruk med nedsatt kognisjon

Meld gjerne fra om brudd på kravene

Vi ønsker tilbakemelding fra brukerne.

 • Har du oppdaget feil og mangler knyttet til universell utforming av nettstedet?
 • Trenger du alternativ til innhold som ikke er universelt utformet?
 • Har du innspill til forbedringer av nettstedet?

Du kontakter oss via:

Klage

Diskrimineringsnemnda behandler klager om brudd på regelverket. Du finner informasjon om hvordan du klager på nettstedet til Diskrimineringsnemnda. Du kan også klage på manglende eller sent svar på tilbakemeldinger du har sendt til oss.


Status for innhold som ikke er universelt utformet

Vi har innhold på nettstedet som ikke er universelt utformet. Vi redegjør for hvilket innhold det gjelder, årsaken til at vi ikke følger kravene til universell utforming av ikt og hva det betyr for brukeren. Det er presentert i samme rekkefølge som kravene i WCAG 2.1-standarden.
VÅLER KOMMUNE kategoriserer innholdet som ikke er universelt utformet på valer.kommune.no slik:

Prinsipp 1. Mulig å oppfatte

Informasjon skal være presentert på en måte brukeren kan oppfatte. Det vil si at informasjon ikke bare skal kunne oppfattes med én enkelt sans. For å se grafikk trenger du for eksempel en skjerm og synssansen. Derfor skal bilder ha en alternativ tekst, i følge WCAG. Tekst kan også bli presentert på mange ulike måter, blant annet som punktskrift, syntetisk tale, på skjerm, tolkes som tegnspråk eller som symbol. WCAG krever derfor at tekst blir brukt som alternativ til lyd, film og bilder.

Innhold som bryter kravet

Nettstedet har ganske omfattende problemer med dette kriteriet. Da det ikke er tilstrekkelig kontroll på hvordan redaksjonelt innhold skal publiseres og det heller ikke er noen retningslinjer for utviklerne.

Problemene er som følger:

* I den globale menyen har vi noen problemer med merking av objekter i koden.
* Vi har flere måter å presentere lenker på på nettstedet. Med unntak av frontsiden som har et annet design hvor aktueltartiklene er lenker til selve artikkelen, presenteres lenkene på hjemmesiden på lik måte. 
* Listepunkter brukes ikke riktig i den globale menyen.
* Overskriftsstrukturen hopper over nivåer på enkeltsider.
* Det er overskriftsceller som ikke er relatert til dataceller i tabeller.
* Det er visuelle overskrifter som ikke er kodet som ekte overskrifter.
 

Disse feilene gjør det vanskelig for personer med skjermlesere å forstå hvordan strukturen og innholdet ser ut i enkelte aspekter av nettstedet. Vi starter forbedringsarbeidet i 2023.

Innhold som bryter kravet

Det er et avvik på dette kriteriet - da brukeren kan få fokus på bakgrunnen når de har et modalt vindu oppe.

Dette kan være problematisk for flere brukergrupper, for eksempel for de som navigerer ved hjelp av tastaturet og de som navigerer ved hjelp av skjermleseren.

Innhold som bryter kravet

Vi har noen avvik angående farger og kontraster på nettsiden. Disse er:
* Ikoner mangler tilstrekkelig kontrast.

Målet vårt er å nå en kontrastverdi på 3:1 for ikoner og illustrasjoner. Samt skape tydeligere lenker. Slik at det skal være enkelt å bruke nettsiden for de som er fargeblinde eller svaksynte.

Innhold som bryter kravet

Vi har noen unntak fra dette kriteriet. Innholdsfortegnelsen har for lav kontrast (1,6:1) og enkelte avvik angående normal brødtekst har en kontrastverdi på 4,1:1.

Målet vårt er å nå en kontrastverdi på minst 4,5:1. Slik at det skal være enkelt å bruke nettsiden for de som er fargeblinde eller svaksynte.

Innhold som bryter kravet

Siden har i dag organisasjonskart som er et bilde og derfor blir problematisk for brukere med skjermlesere eller de som trenger forstørrelse.

Derfor vil vi se på et alternativ til å formidle samme informasjon via tekst i stedet.

Innhold som bryter kravet

Vi har et avvik angående ikoner på nettsiden, som har for lav kontrastverdi. Målet vårt er å nå en kontrastverdi på 3:1 for ikoner og illustrasjoner. Slik at det skal være enkelt å bruke nettsiden for de som er fargeblinde eller svaksynte.

Prinsipp 2. Mulig å betjene

Web er interaktivt. Det er viktig at brukerne for eksempel kan navigere, velge knapper og sette haker i avkryssingsfelt, med det utstyret og den hjelpemiddelteknologien de bruker. Dette betyr for eksempel at det ikke bare skal være mulig å bruke mus. Alt innhold og all funksjonalitet skal også kunne brukes bare med tastaturet.

Innhold som bryter kravet

Det er noen problemer på nettstedet når det kommer til navigering ved hjelp av tastaturet:

* Brukare kommer ikke til samtykkeskjemaet med tastatur.
* Brukare får ikke tilgang til lukkeknapp med tastatur eller gester i samtykke-vindu for cookies.

Vi vil se på muligheten for å kunne bruke skjemaet også med tastaturet.

Innhold som bryter kravet

Mangler snarveislenke for å gå rett til hovedinnholdet i dag. Derfor blir det vanskeligere for både brukere med skjermlesere og de med tastaturer å enkelt hoppe direkte til hovedinnholdet på nettsiden.

Prinsipp 3. Forståelig

Målet med nettsteder er at brukerne skal forstå hvordan sidene skal brukes og informasjonen de får. Det handler om at nettstedet er forutsigbart, har et enkelt språk og god hjelpefunksjonalitet. Rett koding er viktig for at nettstedet skal fungere med hjelpemiddelteknologi, for eksempel vil rett språk på siden sørge for at teksten blir lest opp på rett måte for brukere med talesyntese.

Innhold som bryter kravet

Det er ett sted hvor det er avvikende språk på siden som ikke er merket med avvikende språk i koden.

Det redaksjonelle grensesnittet tillater ikke flagging av avvikende språk i dag. Derfor er dette et større problem å undersøke i årene som kommer.

Prinsipp 4. Robust

Rett koding av nettstedet er viktig, og dette er som regel ivaretatt med bruk av standardelement i HTML. Valider at koden på nettstedet er rett. Dette er spesielt viktig dersom du bruker ny teknologi eller lager egne element (custom widgets).

Innhold som bryter kravet

Vi har funnet mange avvik angående dette kriteriet på nettsiden. Dette inkluderer blant annet:

* Ikke tilstrekkelig beskrivende innhold på mobil/små vinduer.
* Iframe med video mangler tittel.
* Ikoner i innholdsfortegnelse forandrer seg mens man scroller på desktop, men ikke på mobil.
* Innholdsfortegnelsen har flere funksjoner enn man ser i vanlige designmønstere.
* Lukkeknappen er ikke merket, og man oppfatter ikke hensikten med elementet når man ikke ser det.
* Beskrivelsen av skjemaobjektet er ikke lastet inn på riktig måte.
* Noen steder bruker vi lenker i stedet for knapper.

Noen av disse er redaksjonelle feil – men mange er de som vår nettstedsleverandør må fikse. Det er imidlertid viktig at de er løst for brukergruppen som trenger skjermlesing og stemmestyring.

Innhold som bryter kravet

Vi har funnet to avvik fra dette krieriet i våre analyser av nettstedet:

* Endringer i siden blir ikke kommunisert til skjermleser. Her er problemet med bildegalleriet på nettsiden.
* Når man kommer til søketreffsiden får man ikke annonsert automatisk hvor mange treff man har fått på søk.

Begge disse feilene er de som vår nettstedsleverandør må justere. For at det skal fungere godt for brukere som trenger en skjermleser for å lese innholdet på siden.


Test og vurdering av nettstedet

Vi fikk ekstern hjelp til test og vurdering av nettstedet.

Om erklæringen

 • Tilgjengelighetserklæringen er sist oppdatert .
 • Tilgjengelighetserklæring for dette nettstedet ble opprettet første gang .

Arbeid med universell utforming av ikt

Våler kommune har i 2023 arbeidet med rutiner rundt bruk av bilder, videoer og lenker. Vi har også i samarbeid med nettsideleverandør endret opp i noen av våre kodeutfordringer.

Vi vil i 2024 rette fokuset mot enkelte krav når det gjelder kontraster og innholdsfortegnelse.