Tilgjengelighetserklæring for nome kommune

 • Nome kommune
 • NOME KOMMUNE, organisasjonsnummer 964 963 371

I hvilken grad er nettstedet i samsvar med kravene til universell utforming?

Nettstedet er delvis i samsvar med kravene til universell utforming av ikt.

Det er brudd på 26 av 47 krav i regelverket.

Hva betyr bruddene for brukerne?

Bruddene som er registrert i denne erklæringen får spesielt konsekvenser for brukere som har følgende forutsetninger:

 • Bruk uten syn
 • Bruk med avgrenset syn
 • Bruk uten fargesyn
 • Bruk uten hørsel
 • Bruk med nedsatt hørsel
 • Bruk med nedsatt bevegelsesevne eller styrke
 • Bruk med begrenset rekkevidde
 • Begrensning av anfall på grunn av lysfølsomhet
 • Bruk med nedsatt kognisjon

Meld gjerne fra om brudd på kravene

Vi ønsker tilbakemelding fra brukerne.

 • Har du oppdaget feil og mangler knyttet til universell utforming av nettstedet?
 • Trenger du alternativ til innhold som ikke er universelt utformet?
 • Har du innspill til forbedringer av nettstedet?

Du kontakter oss via:

Klage

Diskrimineringsnemnda behandler klager om brudd på regelverket. Du finner informasjon om hvordan du klager på nettstedet til Diskrimineringsnemnda. Du kan også klage på manglende eller sent svar på tilbakemeldinger du har sendt til oss.


Status for innhold som ikke er universelt utformet

Vi har innhold på nettstedet som ikke er universelt utformet. Vi redegjør for hvilket innhold det gjelder, årsaken til at vi ikke følger regelverket og hva det betyr for brukeren. Det er presentert i samme rekkefølge som kravene i WCAG 2.1-standarden.
NOME KOMMUNE kategoriserer innholdet som ikke er universelt utformet på Nome kommune slik:

Prinsipp 1. Mulig å oppfatte

Informasjon skal være presentert på en måte brukeren kan oppfatte. Det vil si at informasjon ikke bare skal kunne oppfattes med én enkelt sans. For å se grafikk trenger du for eksempel en skjerm og synssansen. Derfor skal bilder ha en alternativ tekst, i følge WCAG. Tekst kan også bli presentert på mange ulike måter, blant annet som punktskrift, syntetisk tale, på skjerm, tolkes som tegnspråk eller som symbol. WCAG krever derfor at tekst blir brukt som alternativ til lyd, film og bilder.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Tabeller blir ikke alltid kodet korrekt på mindre skjermer.

Nettsiden inneholder flere eldre PDF-dokumenter som ikke er universelt utformet. 
Vi venter på ny informasjon og ny versjon av programvare fra leverandør for at nye dokumenter skal konverteres riktig. 

Innhold som bryter kravet i regelverket

Vi jobber med å få dokumentert status på dette kravet med leverandøren.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Vi jobber med å få dokumentert status på dette kravet med leverandøren.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Vi kan ikke garantere at vi ikke har lagt ut et bilde av tekst på vår side. Dette gjelder spesielt i eldre PDF-dokumenter som ligger på nettsiden vår.

I de tilfeller bilder av tekst eller diagrammer har blitt lagt ut på en nettside vil det være umulig for blinde og personer som har behov for skjermleser, å tilegne seg innholdet på akkurat den siden.

Vi jobber kontinuerlig for å rette de feilene så snart vi kommer over dem.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Vi jobber med å få dokumentert status på dette kravet med leverandøren.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Vi jobber med å få dokumentert status på dette kravet med leverandør.

Prinsipp 2. Mulig å betjene

Web er interaktivt. Det er viktig at brukerne for eksempel kan navigere, velge knapper og sette haker i avkryssingsfelt, med det utstyret og den hjelpemiddelteknologien de bruker. Dette betyr for eksempel at det ikke bare skal være mulig å bruke mus. Alt innhold og all funksjonalitet skal også kunne brukes bare med tastaturet.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Vi jobber med å få dokumentert status på dette kravet med leverandøren.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Vi jobber med å få dokumentert status på dette kravet med leverandøren.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Vi har dokumenter som er lagt ut som PDF, og disse er ikke nødvendigvis satt opp med sidetitler. 

Vi jobber med å oppdatere dette og å ha gode og forklarende sidetitler på nettsider og dokumenter.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Vi kan ikke garantere at ikke er lagt ut en lenker som ikke fyller kravene i standarden. Dette fører til at personer som får opplest sidene og hopper på lenke til lenke ikke får meningsbærende lenker og får utfordringer med å tilegne seg viktig innhold på en effektiv måte.

Vi jobber kontinuerlig med å rette slike feil.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Nettstedkart fungerer ikke. Vi jobber med å rette dette med leverandør.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Vi har pdf-dokumenter som ikke konverteres riktig. Vi venter på ny informasjon og ny versjon av programvare fra leverandør for at nye dokumenter skal konverteres riktig. 

Vi har eldre pdf'er som ikke er universelt utformet, disse vil byttes ut på sikt.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Vi jobber med å få dokumentert status på dette kravet med leverandøren.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Vi jobber med å få dokumentert status på dette kravet med leverandøren.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Vi jobber med å få dokumentert status på dette kravet med leverandøren.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Vi jobber med å få dokumentert status på dette kravet med leverandøren.

Prinsipp 3. Forståelig

Målet med nettsteder er at brukerne skal forstå hvordan sidene skal brukes og informasjonen de får. Det handler om at nettstedet er forutsigbart, har et enkelt språk og god hjelpefunksjonalitet. Rett koding er viktig for at nettstedet skal fungere med hjelpemiddelteknologi, for eksempel vil rett språk på siden sørge for at teksten blir lest opp på rett måte for brukere med talesyntese.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Vi jobber med å avklare status på dette punktet med leverandør.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Nettstedkart fungerer ikke. Vi jobber med å forbedre dette.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Vi jobber med å få dokumentert status på dette kravet med leverandøren.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Vi jobber med å få dokumentert status på dette kravet med leverandøren.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Vi jobber med å få dokumentert status på dette kravet med leverandøren.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Vi jobber med å få dokumentert status på dette kravet med leverandøren.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Vi jobber med å få dokumentert status på dette kravet med leverandøren.

Prinsipp 4. Robust

Rett koding av nettstedet er viktig, og dette er som regel ivaretatt med bruk av standardelement i HTML. Valider at koden på nettstedet er rett. Dette er spesielt viktig dersom du bruker ny teknologi eller lager egne element (custom widgets).

Innhold som bryter kravet i regelverket

Søkefelt og søkeknapp har samme navn.

Flere elementer med samme ID ved kart i personfeltet.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Vi jobber med å få dokumentert status på dette kravet med leverandøren.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Vi jobber med å få dokumentert status på dette kravet med leverandøren.


Test og vurdering av nettstedet

Vi har testet og vurdert nettstedet internt, i kombinasjon med ekstern hjelp.

Om erklæringen

 • Tilgjengelighetserklæringen er sist oppdatert .
 • Tilgjengelighetserklæring for dette nettstedet ble opprettet første gang .

Arbeid med universell utforming av ikt

I Nome kommune arbeider vi kontinuerlig med universell utforming og forbedring av nettstedet vårt.

Vi venter på gjennomgang av nettsiden med leverandør. Der status ikke er avklart har vi lagt inn avvik.