Tilgjengelighetserklæring for nettsted

Bibliotekets litteraturpris

I hvilken grad er nettstedet i samsvar med kravene til universell utforming?

Nettstedet er delvis i samsvar med kravene til universell utforming av ikt.

Det er brudd på 15 av 47 krav i regelverket.

Hva betyr bruddene for brukerne?

Bruddene som er registrert i denne erklæringen får spesielt konsekvenser for brukere som har følgende forutsetninger:

 • Bruk uten syn
 • Bruk med avgrenset syn
 • Bruk uten fargesyn
 • Bruk uten hørsel
 • Bruk med nedsatt hørsel
 • Bruk med nedsatt bevegelsesevne eller styrke
 • Bruk med nedsatt kognisjon

Meld gjerne fra om brudd på kravene

Vi ønsker tilbakemelding fra brukerne.

 • Har du oppdaget feil og mangler knyttet til universell utforming av nettstedet?
 • Trenger du alternativ til innhold som ikke er universelt utformet?
 • Har du innspill til forbedringer av nettstedet?

Du kontakter oss via:

Klage

Diskrimineringsnemnda behandler klager om brudd på regelverket. Du finner informasjon om hvordan du klager på nettstedet til Diskrimineringsnemnda. Du kan også klage på manglende eller sent svar på tilbakemeldinger du har sendt til oss.


Status for innhold som ikke er universelt utformet

Vi har innhold på nettstedet som ikke er universelt utformet. Vi redegjør for hvilket innhold det gjelder, årsaken til at vi ikke følger regelverket og hva det betyr for brukeren. Det er presentert i samme rekkefølge som kravene i WCAG 2.1-standarden.
BERGEN KOMMUNE kategoriserer innholdet som ikke er universelt utformet på Bibliotekets litteraturpris slik:

Prinsipp 1. Mulig å oppfatte

Informasjon skal være presentert på en måte brukeren kan oppfatte. Det vil si at informasjon ikke bare skal kunne oppfattes med én enkelt sans. For å se grafikk trenger du for eksempel en skjerm og synssansen. Derfor skal bilder ha en alternativ tekst, i følge WCAG. Tekst kan også bli presentert på mange ulike måter, blant annet som punktskrift, syntetisk tale, på skjerm, tolkes som tegnspråk eller som symbol. WCAG krever derfor at tekst blir brukt som alternativ til lyd, film og bilder.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Meny- ikon i mobilvisning mangler alt-tekst 

Innhold som bryter kravet i regelverket

Videoen er ikke tekstet. Podkast er ikke transkribert

Innhold som bryter kravet i regelverket

Video av prisutdeling er ikke tekstet, Podkast er ikke transkribert

Innhold som bryter kravet i regelverket

Overskrifter er ikke brukt på korrekt måte. Går rett fra H1 til H3, og H3 til H5.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Enkelte lenker skiller seg ikke ut fra resten av teksten. Er kun markert med farge. 

Ved tab navigering ved tastatur er det ikke synlig hvor man navigerer på siden.

Innhold som bryter kravet i regelverket

På mobil er har enkelte lenker for dårlig kontrast i forhold til farge på bakgrunn og tekstfarge. Dette kan hindre bruker av nettstedet til å se lenken. Kan treffer spesifikk svaksynte og fargeblinde.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Ved zoom på 200% på legger grafikk seg over tekst på siden noe som kan forhindre budskapet på teksten til bruker.

Tekstforstørring på mobil ser ikke ut til å støttes. Dette er problematisk for synshemmede og eldre

Prinsipp 2. Mulig å betjene

Web er interaktivt. Det er viktig at brukerne for eksempel kan navigere, velge knapper og sette haker i avkryssingsfelt, med det utstyret og den hjelpemiddelteknologien de bruker. Dette betyr for eksempel at det ikke bare skal være mulig å bruke mus. Alt innhold og all funksjonalitet skal også kunne brukes bare med tastaturet.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Når ikke elementer i accordion/ nedtrekksliste komponent med tastatur under personværnerklæring.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Navigering ved tastaturs i hovedmeny tvinger deg gjennom alle under meny punkter før man kan komme til hovedmeny.

Ved sammenslått meny er det vanskelig å nå og navigere ved tastatur. Ikke mulig å lukke menyen. 

Innhold som bryter kravet i regelverket

Det mangler snarvei til hovedinnhold på siden. Dette resulterer at ved taststaturnavigering må man gjennom menyen før man når innholdet på siden.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Synlig fokus ved tastaturnavigering mangler

Prinsipp 3. Forståelig

Målet med nettsteder er at brukerne skal forstå hvordan sidene skal brukes og informasjonen de får. Det handler om at nettstedet er forutsigbart, har et enkelt språk og god hjelpefunksjonalitet. Rett koding er viktig for at nettstedet skal fungere med hjelpemiddelteknologi, for eksempel vil rett språk på siden sørge for at teksten blir lest opp på rett måte for brukere med talesyntese.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Skjema gir feilmelding til brukeren, men det er ikke tydelig at man må samtykke personværnerklæringen. Tekstlig markering av obligatorisk felt mangler

Innhold som bryter kravet i regelverket

På avstemningsiden kommer det ikke klart frem at man gi stemmer til max 3 bøker. 

Innhold som bryter kravet i regelverket

Feilmelding vises ikke ved input/feltet. Merking av  obligatoriske felter er ikke tilstede. 

Prinsipp 4. Robust

Rett koding av nettstedet er viktig, og dette er som regel ivaretatt med bruk av standardelement i HTML. Valider at koden på nettstedet er rett. Dette er spesielt viktig dersom du bruker ny teknologi eller lager egne element (custom widgets).

Innhold som bryter kravet i regelverket

Knapp "stem her" kodet som lenke. 


Test og vurdering av nettstedet

Vi fikk ekstern hjelp til test og vurdering av nettstedet.

Om erklæringen

 • Tilgjengelighetserklæring for dette nettstedet ble opprettet første gang .