Tilgjengelighetserklæring for operaen.no

 • operaen.no
 • DEN NORSKE OPERA & BALLETT AS, organisasjonsnummer 920 201 598
Erklæringen er oppdatert

I hvilken grad er nettstedet i samsvar med kravene til universell utforming?

Nettstedet er delvis i samsvar med kravene til universell utforming av ikt.

Det er brudd på 15 av 48 krav i regelverket.

Hva betyr bruddene for brukerne?

Bruddene som er registrert i denne erklæringen får spesielt konsekvenser for brukere som har følgende forutsetninger:

 • Bruk uten syn
 • Bruk med avgrenset syn
 • Bruk uten fargesyn
 • Bruk uten hørsel
 • Bruk med nedsatt hørsel
 • Bruk med nedsatt bevegelsesevne eller styrke
 • Bruk med nedsatt kognisjon

Meld gjerne fra om brudd på kravene

Vi ønsker tilbakemelding fra brukerne.

 • Har du oppdaget feil og mangler knyttet til universell utforming av nettstedet?
 • Trenger du alternativ til innhold som ikke er universelt utformet?
 • Har du innspill til forbedringer av nettstedet?

Du kontakter oss via:

Klage

Diskrimineringsnemnda behandler klager om brudd på regelverket. Du finner informasjon om hvordan du klager på nettstedet til Diskrimineringsnemnda. Du kan også klage på manglende eller sent svar på tilbakemeldinger du har sendt til oss.


Status for innhold som ikke er universelt utformet

Vi har innhold på nettstedet som ikke er universelt utformet. Vi redegjør for hvilket innhold det gjelder, årsaken til at vi ikke følger kravene til universell utforming av ikt og hva det betyr for brukeren. Det er presentert i samme rekkefølge som kravene i WCAG 2.1-standarden.
DEN NORSKE OPERA & BALLETT AS kategoriserer innholdet som ikke er universelt utformet på operaen.no slik:

Prinsipp 1. Mulig å oppfatte

Informasjon skal være presentert på en måte brukeren kan oppfatte. Det vil si at informasjon ikke bare skal kunne oppfattes med én enkelt sans. For å se grafikk trenger du for eksempel en skjerm og synssansen. Derfor skal bilder ha en alternativ tekst, i følge WCAG. Tekst kan også bli presentert på mange ulike måter, blant annet som punktskrift, syntetisk tale, på skjerm, tolkes som tegnspråk eller som symbol. WCAG krever derfor at tekst blir brukt som alternativ til lyd, film og bilder.

Innhold som bryter kravet

Vi har eldre bilder på enkelte nettsider som foreløpig mangler tekstlig alternativ. Synshemmede får ikke tilgang til informasjon i bildene.

Innhold som er unntatt på grunn av uforholdsmessig stor byrde

Vi har over 500 arkiverte forestillinger, med 10-20 bilder hver, der det i stor grad mangler beskrivende tekstalternativ for bildene. Det er svært få som besøker disse sidene, de kan kun nåes gjennom internt søkefunksjon.

Innhold som bryter kravet

Vi har ikke tekstalternativ til tidligere podcastepisoder som er tilgjengelig på forestillingssidene. Hørselshemmede får ikke tilgang til denne informasjonen. Tekstalternativ foreligger på alle podcaster publisert etter 1.1.23.

På forsiden til operaen.no brukes det noen ganger en lydløs video i stedet for bilde for å promotere en forestilling. Disse videoene har ikke et tekstlig alternativ.

Innhold som er unntatt på grunn av uforholdsmessig stor byrde

Vi har mange gamle podkaster som det er ressurskrevende å tekste eller skrive tekstalternativ til. Dette gjelder over 100 elementer. De fleste av tilfellene gjelder arkiverte forestillinger, som kun kan nåes gjennom intern søkefunksjon og er svært lite i bruk.

Innhold som bryter kravet

Vi har flere videoer på nettsiden som ikke har dialog, kun musikk. Disse mangler foreløpig tekstlig alternativ.
Videoer med dialog har undertekster, men mangler .vtt-transkripsjon. Løsning for dette utredes.

Hørselshemmede går glipp av informasjonen i videoene som mangler dialog.

Innhold som bryter kravet

I kjøpsløpet for billetter er ikke alltid overskriftshierarkiet overholdt. 

Feilen er meldt til leverandør av billettsystem, og utbedring pågår.

Innhold som bryter kravet

I billettkjøpsløpet er prisnivåer på setene primært indikert ved hjelp av farge. Hvis man er fargeblind, vil man ha problemer med å skille de forskjellige prisnivåene fra hverandre. Ikke alle farger som brukes for å indikere at seter er tilgjengelig tilfredsstiller kravene om fargekontrast.

På innloggingssiden i billettsystemet tilfredsstiller ikke de inaktive fanene krav for kontrast. Dette kan resultere i at brukere ikke legger merke til fanen. Det samme gjelder bestillingsnummer i bestillingsoversikten. 

Feilen er meldt til leverandør av billettsystem, og utbedring pågår.

Tilgjengelige alternativ

Prisinformasjon vises hvis man trykker på det aktuelle setet.

Innhold som bryter kravet

Noen av videoene på nettsidene våre har tekst hardkodet i videoen. I noen tilfeller oppfyller ikke denne teksten kontrastkravet mot bakgrunnen. Konsekvensen av dette er at teksten ikke alltid vil være tydelig for svaksynte.

Innhold som bryter kravet

I billettkjøpsflyten kan man ikke gjennomføre et billettkjøp hvis man zoomer inn 400 %, da enkelte elementer overlapper hverandre.

Feilen er meldt til leverandør av billettsystem, og utbedring pågår.

Innhold som bryter kravet

I billettkjøpsløpet kan man flere steder trigge en informasjonsboks ved tastaturnavigering eller ved å holde musepekeren over. Denne kan ikke avvises uten å flytte tastaturfokus eller musepeker.

Feilen er meldt til leverandør av billettsystem, og utbedring pågår.

Prinsipp 2. Mulig å betjene

Web er interaktivt. Det er viktig at brukerne for eksempel kan navigere, velge knapper og sette haker i avkryssingsfelt, med det utstyret og den hjelpemiddelteknologien de bruker. Dette betyr for eksempel at det ikke bare skal være mulig å bruke mus. Alt innhold og all funksjonalitet skal også kunne brukes bare med tastaturet.

Innhold som bryter kravet

Det er følgende problemer i billettkjøpsløpet hvis man kun benytter tastatur:

- Seter i setekartet kan ikke nås 
- Det går ikke an å navigere til informasjonsboksene på venstre side av salkartet.

Dette gjør at det ikke er mulig å få informasjon om billettpriser eller lese hjelpe-informasjonen hvis man kun bruker tastatur.

Feilen er meldt til leverandør av billettsystem, og utbedring pågår.

 

 

 

 

Innhold som bryter kravet

På forsiden til operaen.no brukes det noen ganger en lydløs video i stedet for bilde for å promotere en forestilling. Disse videoene kan ikke pauses eller kontrolleres av brukeren.

Innhold som bryter kravet

I billettkjøpsløpet er det mulig å tabbe til bakgrunnselementer som ikke skal være mulig å tabbes til. Konsekvensen er at brukere må navigere seg gjennom innhold som ikke følger den logiske leseflyten.

Feilen er meldt til leverandør av billettsystem, og utbedring pågår.

Innhold som bryter kravet

Det er følgende problemer i billettkjøpsflyten hvis man kun benytter tastatur:

- Seter i setekartet kan ikke nås 
- Det går ikke an å navigere til informasjonsboksene på venstre side av salkartet.

Dette gjør at det ikke er mulig å få informasjon om billettpriser eller lese hjelpe-informasjonen hvis man kun bruker tastatur.

Feilen er meldt til leverandør av billettsystem, og utbedring pågår.

Innhold som bryter kravet

Når man skal velge sete i billettkjøpsløpet, fører tabbing til elementer i bakgrunnen av salkartet, uten at disse har en hensikt.

Feilen er meldt til leverandør av billettsystem, og utbedring pågår.

Prinsipp 3. Forståelig

Målet med nettsteder er at brukerne skal forstå hvordan sidene skal brukes og informasjonen de får. Det handler om at nettstedet er forutsigbart, har et enkelt språk og god hjelpefunksjonalitet. Rett koding er viktig for at nettstedet skal fungere med hjelpemiddelteknologi, for eksempel vil rett språk på siden sørge for at teksten blir lest opp på rett måte for brukere med talesyntese.

Innhold som bryter kravet

Ved utfylling av registreringsskjema i billettkjøpsløpet varsles eventuelle feil/mangler kun med et rødt utropstegn og ingen forklarende tekst.

Konsekvensen kan være at brukeren blir stoppet fra å komme videre.

Feilen er meldt til leverandør av billettsystem, og utbedring pågår.

Innhold som bryter kravet

Ved utfylling av registreringsskjema i billettkjøpsløpet varsles eventuelle feil/mangler kun med et rødt utropstegn og ingen forklarende tekst.

Konsekvensen kan være at brukeren blir stoppet fra å komme videre.

Feilen er meldt til leverandør av billettsystem, og utbedring pågår.


Test og vurdering av nettstedet

Vi fikk ekstern hjelp til test og vurdering av nettstedet.

Om erklæringen

 • Tilgjengelighetserklæringen er sist oppdatert .
 • Tilgjengelighetserklæring for dette nettstedet ble opprettet første gang .