Tilgjengelighetserklæring for operaen.no

 • operaen.no
 • DEN NORSKE OPERA & BALLETT AS, organisasjonsnummer 920 201 598
Erklæringen er oppdatert

I hvilken grad er nettstedet i samsvar med kravene til universell utforming?

Nettstedet er delvis i samsvar med kravene til universell utforming av ikt.

Det er brudd på 14 av 48 krav i regelverket.

Hva betyr bruddene for brukerne?

Bruddene som er registrert i denne erklæringen får spesielt konsekvenser for brukere som har følgende forutsetninger:

 • Bruk uten syn
 • Bruk med avgrenset syn
 • Bruk uten fargesyn
 • Bruk uten hørsel
 • Bruk med nedsatt hørsel
 • Bruk med nedsatt bevegelsesevne eller styrke
 • Bruk med begrenset rekkevidde
 • Bruk med nedsatt kognisjon

Meld gjerne fra om brudd på kravene

Vi ønsker tilbakemelding fra brukerne.

 • Har du oppdaget feil og mangler knyttet til universell utforming av nettstedet?
 • Trenger du alternativ til innhold som ikke er universelt utformet?
 • Har du innspill til forbedringer av nettstedet?

Du kontakter oss via:

Klage

Diskrimineringsnemnda behandler klager om brudd på regelverket. Du finner informasjon om hvordan du klager på nettstedet til Diskrimineringsnemnda. Du kan også klage på manglende eller sent svar på tilbakemeldinger du har sendt til oss.


Status for innhold som ikke er universelt utformet

Vi har innhold på nettstedet som ikke er universelt utformet. Vi redegjør for hvilket innhold det gjelder, årsaken til at vi ikke følger kravene til universell utforming av ikt og hva det betyr for brukeren. Det er presentert i samme rekkefølge som kravene i WCAG 2.1-standarden.
DEN NORSKE OPERA & BALLETT AS kategoriserer innholdet som ikke er universelt utformet på operaen.no slik:

Prinsipp 1. Mulig å oppfatte

Informasjon skal være presentert på en måte brukeren kan oppfatte. Det vil si at informasjon ikke bare skal kunne oppfattes med én enkelt sans. For å se grafikk trenger du for eksempel en skjerm og synssansen. Derfor skal bilder ha en alternativ tekst, i følge WCAG. Tekst kan også bli presentert på mange ulike måter, blant annet som punktskrift, syntetisk tale, på skjerm, tolkes som tegnspråk eller som symbol. WCAG krever derfor at tekst blir brukt som alternativ til lyd, film og bilder.

Innhold som bryter kravet

Vi har eldre bilder på enkelte nettsider som foreløpig mangler tekstlig alternativ. Synshemmede får ikke tilgang til informasjon i bildene.

I billettkjøpsflyten mangler beskrivelse til knappen for å logge inn/gå til personlig profil i header. Denne er kun representert med et ikon.

Innhold som er unntatt på grunn av uforholdsmessig stor byrde

Vi har over 500 arkiverte forestillinger, med 10-20 bilder hver, der det i stor grad mangler beskrivende tekstalternativ for bildene. Det er svært få som besøker disse sidene, de kan kun nåes gjennom internt søkefunksjon.

Innhold som bryter kravet

Vi har ikke tekstalternativ til tidligere podcastepisoder som er tilgjengelig på forestillingssidene. Hørselshemmede får ikke tilgang til denne informasjonen. Tekstalternativ foreligger på alle podcaster publisert etter 1.1.23.

På forsiden til operaen.no brukes det noen ganger en lydløs video i stedet for bilde for å promotere en forestilling. Disse videoene har ikke et tekstlig alternativ.

Innhold som er unntatt på grunn av uforholdsmessig stor byrde

Vi har mange gamle podkaster som det er ressurskrevende å tekste eller skrive tekstalternativ til. Dette gjelder over 100 elementer. De fleste av tilfellene gjelder arkiverte forestillinger, som kun kan nåes gjennom intern søkefunksjon og er svært lite i bruk.

Innhold som bryter kravet

Vi har flere videoer på nettsiden som ikke har dialog, kun musikk. Disse mangler foreløpig tekstlig alternativ.
Videoer med dialog har undertekster, men mangler .vtt-transkripsjon. Løsning for dette utredes.

Hørselshemmede går glipp av informasjonen i videoene som mangler dialog.

Innhold som bryter kravet

I oppsummeringen av valgte billetter, i billettkjøpsflyten, er det en nedtrekksmeny under hver billett som viser billettype. Denne nedtrekksmenyen er ikke markert med inndataformål.

Innhold som bryter kravet

I billettkjøpsflyten er prisnivåer på setene primært indikert ved hjelp av farge. Hvis man er fargeblind vil man ha problemer med å skille på de forskjellige prisnivåene uten å holde musepekeren over hvert enkelt ledige sete i salkartet.

Tilgjengelige alternativ

Prisinformasjon vises i en informasjonsboks som dukker opp hvis man holder musepekeren over setet, eller tastaturnavigerer i salkartet.

Innhold som bryter kravet

Noen av videoene på nettsidene våre har tekst hardkodet i videoen. I noen tilfeller oppfyller ikke denne teksten kontrastkravet mot bakgrunnen. Konsekvensen av dette er at teksten ikke alltid vil være tydelig for svaksynte.

Innhold som bryter kravet

I billettkjøpsflyten er det flere steder man kan trigge en informasjonsboks ved tastaturnavigering eller ved å holde musepekeren over. Denne kan ikke avvises uten å flytte tastaturfokus eller musepeker.

Prinsipp 2. Mulig å betjene

Web er interaktivt. Det er viktig at brukerne for eksempel kan navigere, velge knapper og sette haker i avkryssingsfelt, med det utstyret og den hjelpemiddelteknologien de bruker. Dette betyr for eksempel at det ikke bare skal være mulig å bruke mus. Alt innhold og all funksjonalitet skal også kunne brukes bare med tastaturet.

Innhold som bryter kravet

Det er følgende problemer i billettkjøpsflyten hvis man kun benytter tastatur:

- Det er noen få ledige seter i setekartet (kun ståplasser) som ikke kan nås. Konsekvensen av dette er at man ikke har muligheten til å kjøpe disse billettene hvis man er avhengig av tastatur (PC).

- Det er ikke mulig å velge hvilken sone i salkartet man ønsker å være på (Mobil).

- Man får ikke valgt sete i det hele tatt (Mobil)

- På nettleseren Firefox fungerer det ikke å navigere til salkartet og setevelger med tastatur.

 

 

 

Innhold som bryter kravet

På forsiden til operaen.no brukes det noen ganger en lydløs video i stedet for bilde for å promotere en forestilling. Disse videoene kan ikke pauses eller kontrolleres av brukeren.

Innhold som bryter kravet

I billettkjøpsflyten kan fokusrekkefølgen i setevelgeren fremtre mindre logisk, spesielt i tilfellene der det er få billetter igjen og de tilgjengelige setene er spredt i salkartet. Konsekvensen av dette er at bruker må prøve seg frem for å komme til riktig sete.

Innhold som bryter kravet

Når man står i handlekurv-steget i billettkjøpsflyten og trykker på "Slett billetter", blir man tatt til forsiden av operaen.no. Dette fremkommer ikke tydelig fra lenketeksten.

Innhold som bryter kravet

I fanen "Velg beste seter" i billettkjøpsflyten, kan antall billetter bli trigget ved uheldig eller feilaktig input. Konsekvensene av dette er at man kan ende opp med et uønsket antall billetter.

Tilgjengelige alternativ

Feltet som viser antall billetter kan redigeres direkte med tastatur-input.

Prinsipp 3. Forståelig

Målet med nettsteder er at brukerne skal forstå hvordan sidene skal brukes og informasjonen de får. Det handler om at nettstedet er forutsigbart, har et enkelt språk og god hjelpefunksjonalitet. Rett koding er viktig for at nettstedet skal fungere med hjelpemiddelteknologi, for eksempel vil rett språk på siden sørge for at teksten blir lest opp på rett måte for brukere med talesyntese.

Innhold som bryter kravet

I enkelte tilfeller i billettkjøpsflyten er ledetekster til input-felter på engelsk, men HTML-dokumentet har norsk språk-attributt.

Innhold som bryter kravet

I billettkjøpsflyten har man begrenset med tid for å fullføre kjøpet så fort det ligger billetter i handlekurven. Hvor mye tid som gjenstår er kun synlig i oppsummeringssteget, selv om tiden også går dersom fortsetter å handle.


Test og vurdering av nettstedet

Vi fikk ekstern hjelp til test og vurdering av nettstedet.

Om erklæringen

 • Tilgjengelighetserklæringen er sist oppdatert .
 • Tilgjengelighetserklæring for dette nettstedet ble opprettet første gang .