Tilgjengelighetserklæring for Ståstedsanalysen PPT

 • Ståstedsanalysen PPT
 • UTDANNINGSDIREKTORATET, organisasjonsnummer 970 018 131
Erklæringen er oppdatert

I hvilken grad er nettstedet i samsvar med kravene til universell utforming?

Nettstedet er delvis i samsvar med kravene til universell utforming av ikt.

Det er brudd på 2 av 48 krav i regelverket.

Hva betyr bruddene for brukerne?

Bruddene som er registrert i denne erklæringen får spesielt konsekvenser for brukere som har følgende forutsetninger:

 • Bruk uten syn
 • Bruk med avgrenset syn
 • Bruk uten fargesyn

Meld gjerne fra om brudd på kravene

Vi ønsker tilbakemelding fra brukerne.

 • Har du oppdaget feil og mangler knyttet til universell utforming av nettstedet?
 • Trenger du alternativ til innhold som ikke er universelt utformet?
 • Har du innspill til forbedringer av nettstedet?

Du kontakter oss via:

Klage

Diskrimineringsnemnda behandler klager om brudd på regelverket. Du finner informasjon om hvordan du klager på nettstedet til Diskrimineringsnemnda. Du kan også klage på manglende eller sent svar på tilbakemeldinger du har sendt til oss.


Status for innhold som ikke er universelt utformet

Vi har innhold på nettstedet som ikke er universelt utformet. Vi redegjør for hvilket innhold det gjelder, årsaken til at vi ikke følger kravene til universell utforming av ikt og hva det betyr for brukeren. Det er presentert i samme rekkefølge som kravene i WCAG 2.1-standarden.
UTDANNINGSDIREKTORATET kategoriserer innholdet som ikke er universelt utformet på Ståstedsanalysen PPT slik:

Prinsipp 1. Mulig å oppfatte

Informasjon skal være presentert på en måte brukeren kan oppfatte. Det vil si at informasjon ikke bare skal kunne oppfattes med én enkelt sans. For å se grafikk trenger du for eksempel en skjerm og synssansen. Derfor skal bilder ha en alternativ tekst, i følge WCAG. Tekst kan også bli presentert på mange ulike måter, blant annet som punktskrift, syntetisk tale, på skjerm, tolkes som tegnspråk eller som symbol. WCAG krever derfor at tekst blir brukt som alternativ til lyd, film og bilder.

Innhold som bryter kravet

Funnene er ikke kritiske og vil ikke hindre noen med syns- eller funksjonshemmelse å bruke systemet, men kan være irriterende eller forvirrende for enkelte brukere.

Det er feil farge på lenkene ved valg av språk før en laster ned rapport, ved valg av dato i en kalender og en eksempellenke i SMS-tekst. 

Vi har ikke valgt å gjøre noe med dette da vi skal utvikle nye løsninger om ikke lang tid. 

Prinsipp 4. Robust

Rett koding av nettstedet er viktig, og dette er som regel ivaretatt med bruk av standardelement i HTML. Valider at koden på nettstedet er rett. Dette er spesielt viktig dersom du bruker ny teknologi eller lager egne element (custom widgets).

Innhold som bryter kravet

Innhold som bryter kravet

Funnene er ikke kritiske og vil ikke hindre noen med syns- eller funksjonshemmelse å bruke systemet, men kan være irriterende eller forvirrende for enkelte brukere.

Landingsside: En del elementer er fokuserbare med tastatur uten at de har noen funksjon. Det gjelder tabellheadinger i arkiv-listen og analysene i arkiv-listen. I tillegg mangler de aktive analysene aria-roller for hele raden. I "til toppen"-knappen så er feil element fokuserbar med tastatur.

Fase 0 og 1: Åpne/lukke-bokser har ikke noen aria-rolle for headeren og mangler aria-informasjon om hva headeren kontrollerer.

Fase 2: 

 • Knapper for hver egenvurdering mangler aria-rolle.
 • Enkelte elementer blir skjult/vist avhengig av hvilken funksjon som er valgt og har duplikate ID'er.
 • Listen med sjekkbokser har selve sjekkboksene inne i label-elementet, men har i tillegg aria-label og "for" attributter. Dette kan medføre at teksten blir gjentatt i skjermlesere.
 • Listen over respondenter er ikke sorterbar, men tabellheadingene er likevel fokuserbare. Innfyllingsfeltene mangler aria-label.
 • Mangler aria-label på sjekkboks for å markere alle og på tekstfeltene

Fase 3:

 • Mangler kobling mellom label (overskrift) og tekstfelt.
 • Mangler aria-label på måned- og årsvelger i toppen
 • Tabelloverskrifter er noen ganger fokuserbare selv om de ikke har noen sorteringsfunksjon.

Test og vurdering av nettstedet

Vi fikk ekstern hjelp til test og vurdering av nettstedet.

Om erklæringen

 • Tilgjengelighetserklæring for dette nettstedet ble opprettet første gang .