Tilgjengelighetserklæring for norkart.no

Erklæringen er oppdatert

I hvilken grad er nettstedet i samsvar med kravene til universell utforming?

Nettstedet er delvis i samsvar med kravene til universell utforming av ikt.

Det er brudd på 17 av 48 krav i regelverket.

Hva betyr bruddene for brukerne?

Bruddene som er registrert i denne erklæringen får spesielt konsekvenser for brukere som har følgende forutsetninger:

 • Bruk uten syn
 • Bruk med avgrenset syn
 • Bruk uten fargesyn
 • Bruk uten hørsel
 • Bruk med nedsatt hørsel
 • Bruk med nedsatt bevegelsesevne eller styrke
 • Bruk med begrenset rekkevidde
 • Begrensning av anfall på grunn av lysfølsomhet
 • Bruk med nedsatt kognisjon

Meld gjerne fra om brudd på kravene

Vi ønsker tilbakemelding fra brukerne.

 • Har du oppdaget feil og mangler knyttet til universell utforming av nettstedet?
 • Trenger du alternativ til innhold som ikke er universelt utformet?
 • Har du innspill til forbedringer av nettstedet?

Du kontakter oss via:

Klage

Diskrimineringsnemnda behandler klager om brudd på regelverket. Du finner informasjon om hvordan du klager på nettstedet til Diskrimineringsnemnda. Du kan også klage på manglende eller sent svar på tilbakemeldinger du har sendt til oss.


Status for innhold som ikke er universelt utformet

Vi har innhold på nettstedet som ikke er universelt utformet. Vi redegjør for hvilket innhold det gjelder, årsaken til at vi ikke følger kravene til universell utforming av ikt og hva det betyr for brukeren. Det er presentert i samme rekkefølge som kravene i WCAG 2.1-standarden.
FLÅ KOMMUNE kategoriserer innholdet som ikke er universelt utformet på norkart.no slik:

Prinsipp 1. Mulig å oppfatte

Informasjon skal være presentert på en måte brukeren kan oppfatte. Det vil si at informasjon ikke bare skal kunne oppfattes med én enkelt sans. For å se grafikk trenger du for eksempel en skjerm og synssansen. Derfor skal bilder ha en alternativ tekst, i følge WCAG. Tekst kan også bli presentert på mange ulike måter, blant annet som punktskrift, syntetisk tale, på skjerm, tolkes som tegnspråk eller som symbol. WCAG krever derfor at tekst blir brukt som alternativ til lyd, film og bilder.

Innhold som bryter kravet

Noen elementer har ikke definert alt-tekst. Dette omhandler i hovedsak om enten dekorative elementer eller kart-komponenter. Vi jobber med å korrigere dette.

Innhold som bryter kravet

Tabeller benyttes i layout. Det hoppes over overskriftsnivåer på noen sider. Vi jobber med å fikse dette.

Innhold som bryter kravet

Noen skjemaelementer benytter feil navn og markering (labels). Vi jobber med å korrigere dette.

Innhold som bryter kravet

I noen tilfeller kan tekst i verste fall bli forkortet ved zoom. Vi jobber med å korrigere dette.

Innhold som bryter kravet

Noen skjemaelementer har for svak kontrast på border (ramme). Vi jobber med å korrigere dette.

Prinsipp 2. Mulig å betjene

Web er interaktivt. Det er viktig at brukerne for eksempel kan navigere, velge knapper og sette haker i avkryssingsfelt, med det utstyret og den hjelpemiddelteknologien de bruker. Dette betyr for eksempel at det ikke bare skal være mulig å bruke mus. Alt innhold og all funksjonalitet skal også kunne brukes bare med tastaturet.

Innhold som bryter kravet

Ikke sjekket

Innhold som bryter kravet

Løsningen mangler skip links for å hoppe til hovedinnhold. Vi jobber med å  legge til dette.

Innhold som bryter kravet

Sidetittel i løsningen er statisk og forblir uforandret ved navigasjon til undersider. Vi jobber med å fikse dette.

Innhold som bryter kravet

På noen sider mangler en hovedoverskrift og det hoppes over overskriftsnivåer på enkelte sider. Vi jobber med å forbedre dette.

Innhold som bryter kravet

Noen skjemaer har feilkodede labels som ikke blir knyttet til sitt skjemaelement. Vi jobber med å fiske dette.

Prinsipp 3. Forståelig

Målet med nettsteder er at brukerne skal forstå hvordan sidene skal brukes og informasjonen de får. Det handler om at nettstedet er forutsigbart, har et enkelt språk og god hjelpefunksjonalitet. Rett koding er viktig for at nettstedet skal fungere med hjelpemiddelteknologi, for eksempel vil rett språk på siden sørge for at teksten blir lest opp på rett måte for brukere med talesyntese.

Innhold som bryter kravet

Noen kartkomponenter har labels på engelsk, men er ikke markert som dette. Vi jobber me då utbedre dette.

Innhold som bryter kravet

Det er noen tilfeller der dialogbokser dukker opp uten at dette blir tydelig markert for brukere av skjermlesere. Vi jobber med å utbedre dette.

Innhold som bryter kravet

Noen skjemaer har feilkodede labels som ikke blir knyttet til skjemaelement. Vi jobber med å fikse dette.

Innhold som bryter kravet

Ikke sjekket

Prinsipp 4. Robust

Rett koding av nettstedet er viktig, og dette er som regel ivaretatt med bruk av standardelement i HTML. Valider at koden på nettstedet er rett. Dette er spesielt viktig dersom du bruker ny teknologi eller lager egne element (custom widgets).

Innhold som bryter kravet

Løsningen har flere syntaks-feil som kan påvirke støtteverktøy. Vi jobber med å utbedre dette.

Innhold som bryter kravet

Landmarks mangler foreståelige navn. Vi jobber med å legge innog navngi landmarks.

Innhold som bryter kravet

Ikke sjekket


Test og vurdering av nettstedet

Vi fikk ekstern hjelp til test og vurdering av nettstedet.

Om erklæringen

 • Tilgjengelighetserklæringen er sist oppdatert .
 • Tilgjengelighetserklæring for dette nettstedet ble opprettet første gang .