Tilgjengelighetserklæring for designsystemet.no

  • designsystemet.no
  • DIGITALISERINGSDIREKTORATET, organisasjonsnummer 991 825 827
Erklæringen er ikke oppdatert

I hvilken grad er nettstedet i samsvar med kravene til universell utforming?

Nettstedet er delvis i samsvar med kravene til universell utforming av ikt.

Det er brudd på 3 av 47 krav i regelverket.

Hva betyr bruddene for brukerne?

Bruddene som er registrert i denne erklæringen får spesielt konsekvenser for brukere som har følgende forutsetninger:

  • Bruk uten syn
  • Bruk med avgrenset syn

Meld gjerne fra om brudd på kravene

Vi ønsker tilbakemelding fra brukerne.

  • Har du oppdaget feil og mangler knyttet til universell utforming av nettstedet?
  • Trenger du alternativ til innhold som ikke er universelt utformet?
  • Har du innspill til forbedringer av nettstedet?

Du kontakter oss via:

Klage

Diskrimineringsnemnda behandler klager om brudd på regelverket. Du finner informasjon om hvordan du klager på nettstedet til Diskrimineringsnemnda. Du kan også klage på manglende eller sent svar på tilbakemeldinger du har sendt til oss.


Status for innhold som ikke er universelt utformet

Vi har innhold på nettstedet som ikke er universelt utformet. Vi redegjør for hvilket innhold det gjelder, årsaken til at vi ikke følger kravene til universell utforming av ikt og hva det betyr for brukeren. Det er presentert i samme rekkefølge som kravene i WCAG 2.1-standarden.
DIGITALISERINGSDIREKTORATET kategoriserer innholdet som ikke er universelt utformet på designsystemet.no slik:

Prinsipp 1. Mulig å oppfatte

Informasjon skal være presentert på en måte brukeren kan oppfatte. Det vil si at informasjon ikke bare skal kunne oppfattes med én enkelt sans. For å se grafikk trenger du for eksempel en skjerm og synssansen. Derfor skal bilder ha en alternativ tekst, i følge WCAG. Tekst kan også bli presentert på mange ulike måter, blant annet som punktskrift, syntetisk tale, på skjerm, tolkes som tegnspråk eller som symbol. WCAG krever derfor at tekst blir brukt som alternativ til lyd, film og bilder.

Innhold som bryter kravet

Vi bruker Storybook for å presentere komponentene fra designsystemet. Dette er et utviklingsverktøy for ui-komponenter som vi nå også bruker som dokumentasjon. Feil i Storybook påvirker ikke komponentene våre. Vi har begrenset mulighet til å gjøre endringer i Storybook, men det vil bli erstattet av vår egen løsning på sikt og vil kun bli brukt som internt utviklingsverktøy.

 
Storybook har moduler som presenterer kode for brukeren. Denne må man scrolle i to retninger for å kunne nå alt innholdet. Vi vil se på en bedre løsning når vi erstatter Storybook.
 

Prinsipp 4. Robust

Rett koding av nettstedet er viktig, og dette er som regel ivaretatt med bruk av standardelement i HTML. Valider at koden på nettstedet er rett. Dette er spesielt viktig dersom du bruker ny teknologi eller lager egne element (custom widgets).

Innhold som bryter kravet

Vi bruker Storybook for å presentere komponentene fra designsystemet. Dette er et utviklingsverktøy for ui-komponenter som vi nå også bruker som dokumentasjon. Feil i Storybook påvirker ikke komponentene våre. Vi har begrenset mulighet til å gjøre endringer i Storybook, men det vil bli erstattet av vår egen løsning på sikt og vil kun bli brukt som internt utviklingsverktøy.

Vi har parsingfeil i Storybook. Disse vil bli løst når vi erstatter Storybook med vår egen løsning.

Innhold som bryter kravet

Vi bruker Storybook for å presentere komponentene fra designsystemet. Dette er et utviklingsverktøy for ui-komponenter som vi nå også bruker som dokumentasjon. Feil i Storybook påvirker ikke komponentene våre. Vi har begrenset mulighet til å gjøre endringer i Storybook, men det vil bli erstattet av vår egen løsning på sikt og vil kun bli brukt som internt utviklingsverktøy.

Vi har flere skjemakontrollere som kan brukes til å teste ut komponenter i Storybook. Disse er lagt inn i en tabell som ikke gir skjermleser nok info til å vite hva de kontrollerer. Dette vil bli løst av vår egen løsning som vil erstatte Storybook. 

Punktene under går handler om våre egne komponenter og vil bli fikset fortløpende. 

Select komponenten i vårt designsystem har en feil hvor den får tomme knapper uten innhold. Github Issue Select har også en feil som påvirker skjermleser hvor feil informasjon blir lest opp. Github issue

Vi har en aria problemstilling for vår hjelpetekstkomponent. Den funker som forventet med skjermlesere, men vi bruker ikke aria i henhold til dokumentasjonen. Github issue

 


Test og vurdering av nettstedet

Vi har selv testet og vurdert nettstedet.

Om erklæringen

  • Tilgjengelighetserklæring for dette nettstedet ble opprettet første gang .

Arbeid med universell utforming av ikt

Vår hovedoppgave er å lage gode, tilgjengelige og fleksible komponenter som skal bli tatt i bruk av Digdirs løsninger. Tilgjengelighet er en del av utviklingen fra vi begynner å spesifisere komponenten til den er i produksjon. Når vi oppdager feil eller mangler på komponenten som påvirker om den er universelt utformet vil disse oppgavene bli prioritert av designsystem teamet.

Tilgjengelige komponenter er bare en del av det å lage tilgjengelige løsninger. Vi vil derfor også lage guider og andre hjelpemidler slik at teamene får ekstra støtte til å bruke komponentene på riktig måte i deres løsning.