Tilgjengelighetserklæring for ahk.no

 • ahk.no
 • AURSKOG-HØLAND KOMMUNE, organisasjonsnummer 948 164 256
Erklæringen er oppdatert

I hvilken grad er nettstedet i samsvar med kravene til universell utforming?

Nettstedet er delvis i samsvar med kravene til universell utforming av ikt.

Det er brudd på 7 av 48 krav i regelverket.

Hva betyr bruddene for brukerne?

Bruddene som er registrert i denne erklæringen får spesielt konsekvenser for brukere som har følgende forutsetninger:

 • Bruk uten syn
 • Bruk med avgrenset syn
 • Bruk uten fargesyn
 • Bruk uten hørsel
 • Bruk med nedsatt hørsel
 • Bruk med nedsatt bevegelsesevne eller styrke
 • Bruk med begrenset rekkevidde
 • Begrensning av anfall på grunn av lysfølsomhet
 • Bruk med nedsatt kognisjon

Meld gjerne fra om brudd på kravene

Vi ønsker tilbakemelding fra brukerne.

 • Har du oppdaget feil og mangler knyttet til universell utforming av nettstedet?
 • Trenger du alternativ til innhold som ikke er universelt utformet?
 • Har du innspill til forbedringer av nettstedet?

Du kontakter oss via:

Klage

Diskrimineringsnemnda behandler klager om brudd på regelverket. Du finner informasjon om hvordan du klager på nettstedet til Diskrimineringsnemnda. Du kan også klage på manglende eller sent svar på tilbakemeldinger du har sendt til oss.


Status for innhold som ikke er universelt utformet

Vi har innhold på nettstedet som ikke er universelt utformet. Vi redegjør for hvilket innhold det gjelder, årsaken til at vi ikke følger kravene til universell utforming av ikt og hva det betyr for brukeren. Det er presentert i samme rekkefølge som kravene i WCAG 2.1-standarden.
AURSKOG-HØLAND KOMMUNE kategoriserer innholdet som ikke er universelt utformet på ahk.no slik:

Prinsipp 1. Mulig å oppfatte

Informasjon skal være presentert på en måte brukeren kan oppfatte. Det vil si at informasjon ikke bare skal kunne oppfattes med én enkelt sans. For å se grafikk trenger du for eksempel en skjerm og synssansen. Derfor skal bilder ha en alternativ tekst, i følge WCAG. Tekst kan også bli presentert på mange ulike måter, blant annet som punktskrift, syntetisk tale, på skjerm, tolkes som tegnspråk eller som symbol. WCAG krever derfor at tekst blir brukt som alternativ til lyd, film og bilder.

Innhold som bryter kravet

Enkelte av bildene i bruk på nettstedet mangler et tekstalternativ, eller alternativ tekst (alt-tekst). Se eksempelvis bildet av alpakkaene på https://www.aurskog-holand.kommune.no/innhold/naring-etablering-og-land… under Killingmo Alpakka Gård. 

I tillegg avdekket testene at at toppbildene i nyhetsariklene mangler alternativ tekst. Se f.eks. https://www.aurskog-holand.kommune.no/nyheter2/kjop-ekstrasekk-for-rest… og https://www.aurskog-holand.kommune.no/nyheter2/nye-kostholdsrad-i-2024/.
Det anbefales en gjennomgang for å se at alternative tekster er satt på bildene.

Enkelte steder er filnavnet på bildene brukt som alt-tekst for bildet. Se f.eks. https://www.aurskog-holand.kommune.no/innhold/naring-etablering-og-land… (kart-illustrasjonen) og https://www.aurskog-holand.kommune.no/innhold/naring-etablering-og-land… (Aurskog-Høland Bygdetun og Mangen kapell). Dette kan bli feil da filnavnet ikke nødvendigvis beskriver hva bildet viser. Tekstalternativet skal beskrive bildet i forbindelse med siden – la besøkende få vite hva bildet betyr, og hvorfor det er tatt med.

Innhold som bryter kravet

Gjennomgangen har avdekket at lenking til Youtube i hovedsak benyttes når videofilmer presenteres som del av innholdet i portalen. Selv om dette da ligger på et annet domene vil det være anbefalt at teksting legges på kommunens videoer for å øke brukeropplevelsen for alle parter. 

Testene avdekket en side, https://www.aurskog-holand.kommune.no/nyheter2/miljo--og-klimafond2/ hvor det er publisert en innebygget video uten tekst. Denne siden ser forøvrig ut til å eksistere i 2-3 ulike versjoner: https://www.aurskog-holand.kommune.no/nyheter2/miljo--og-klimafond/ og https://www.aurskog-holand.kommune.no/nyheter2/sok-stotte-til-miljovenn….

Innhold som bryter kravet

Gjennomgangen har avdekket at lenking til Youtube i hovedsak benyttes når videofilmer presenteres som del av innholdet i portalen. Selv om dette da ligger på et annet domene vil det være anbefalt at teksting legges på kommunens videoer for å øke brukeropplevelsen for alle parter. 

Testene avdekket en side, https://www.aurskog-holand.kommune.no/nyheter2/miljo--og-klimafond2/ hvor det er publisert en innebygget video uten tekst. Denne siden ser forøvrig ut til å eksistere i 2-3 ulike versjoner: https://www.aurskog-holand.kommune.no/nyheter2/miljo--og-klimafond/ og https://www.aurskog-holand.kommune.no/nyheter2/sok-stotte-til-miljovenn….

Innhold som bryter kravet

Gjennomgang av portalen viser at det finnes en del eksempler på at det ligger tomme overskrifter på flere av sidene. En overskrift anses som «tom» hvis det ikke er noen tekst som en skjermleser kan videresende til brukeren. 

Dette er tilfelle bl.a. på https://www.aurskog-holand.kommune.no/innhold/helse-omsorg-mestring/hel… (rett over overskriften "Tjenester til hjemmeboende"), https://www.aurskog-holand.kommune.no/innhold/helse-omsorg-mestring/hel… (rett over overskriften "Ta kontakt så kan vi sammen planlegge videre oppfølging!") og https://www.aurskog-holand.kommune.no/innhold/Barn-skole-og-familie/bar… (rett over overskriften "Kontakt oss"). Det anbefales en gjennomgang for å rette slike tomme overskrifter på nettstedet.

Prinsipp 4. Robust

Rett koding av nettstedet er viktig, og dette er som regel ivaretatt med bruk av standardelement i HTML. Valider at koden på nettstedet er rett. Dette er spesielt viktig dersom du bruker ny teknologi eller lager egne element (custom widgets).

Innhold som bryter kravet

I headeren er det to elementer med samme IDen "burger-menu" som går igjen på de fleste sidene. På forsiden er det også to elementer med IDen "editorial-search".

Innhold som bryter kravet

Et fokuserbart element er skjult for skjermlesere 
https://www.aurskog-holand.kommune.no/innhold/naring-etablering-og-land….
Det er 8 sider med innebygde rammer som mangler tekstalternativ.

Innhold som bryter kravet

Det mangler riktig rolle på elementer for skjermlesere å kunne lese opp antall søketreff etter et søk har blitt gjennomført.


Test og vurdering av nettstedet

Vi fikk ekstern hjelp til test og vurdering av nettstedet.

Om erklæringen

 • Tilgjengelighetserklæring for dette nettstedet ble opprettet første gang .