Tilgjengelighetserklæring for lofotenhavn.no

  • lofotenhavn.no
  • VESTVÅGØY KOMMUNE - SAMFUNN OG TEKNIKK, organisasjonsnummer 974 792 052

I hvilken grad er nettstedet i samsvar med kravene til universell utforming?

Nettstedet er i samsvar med kravene til universell utforming av ikt.

Meld gjerne fra om brudd på kravene

Vi ønsker tilbakemelding fra brukerne.

  • Har du oppdaget feil og mangler knyttet til universell utforming av nettstedet?
  • Trenger du alternativ til innhold som ikke er universelt utformet?
  • Har du innspill til forbedringer av nettstedet?

Du kontakter oss via:

Klage

Diskrimineringsnemnda behandler klager om brudd på regelverket. Du finner informasjon om hvordan du klager på nettstedet til Diskrimineringsnemnda. Du kan også klage på manglende eller sent svar på tilbakemeldinger du har sendt til oss.


Test og vurdering av nettstedet

Vi fikk ekstern hjelp til test og vurdering av nettstedet.

Om erklæringen

  • Tilgjengelighetserklæringen er sist oppdatert .
  • Tilgjengelighetserklæring for dette nettstedet ble opprettet første gang .

Arbeid med universell utforming av ikt

Dette er prioriterte krav som vi jobber med å få løst:

Nettsidene er kodet slik at det er mulig å lese opp innholdet med skjermlesere.
Ting skal være kodet slik det ser ut som.
Innhold skal presenteres i en meningsfylt rekkefølge.
Alle bilder skal beskrives med alternativ tekst.
Språket på nettsidene skal være tydelig og forståelig for alle våre brukere.