Tilgjengelighetserklæring for Skrible

  • Skrible
  • LILLESTRØM KOMMUNE, organisasjonsnummer 820 710 592
Erklæringen er ikke oppdatert

I hvilken grad er nettstedet i samsvar med kravene til universell utforming?

Nettstedet er delvis i samsvar med kravene til universell utforming av ikt.

Det er brudd på 2 av 47 krav i regelverket.

Hva betyr bruddene for brukerne?

Bruddene som er registrert i denne erklæringen får spesielt konsekvenser for brukere som har følgende forutsetninger:

  • Bruk med avgrenset syn

Meld gjerne fra om brudd på kravene

Vi ønsker tilbakemelding fra brukerne.

  • Har du oppdaget feil og mangler knyttet til universell utforming av nettstedet?
  • Trenger du alternativ til innhold som ikke er universelt utformet?
  • Har du innspill til forbedringer av nettstedet?

Du kontakter oss via:

Klage

Diskrimineringsnemnda behandler klager om brudd på regelverket. Du finner informasjon om hvordan du klager på nettstedet til Diskrimineringsnemnda. Du kan også klage på manglende eller sent svar på tilbakemeldinger du har sendt til oss.


Status for innhold som ikke er universelt utformet

Vi har innhold på nettstedet som ikke er universelt utformet. Vi redegjør for hvilket innhold det gjelder, årsaken til at vi ikke følger kravene til universell utforming av ikt og hva det betyr for brukeren. Det er presentert i samme rekkefølge som kravene i WCAG 2.1-standarden.
LILLESTRØM KOMMUNE kategoriserer innholdet som ikke er universelt utformet på Skrible slik:

Prinsipp 1. Mulig å oppfatte

Informasjon skal være presentert på en måte brukeren kan oppfatte. Det vil si at informasjon ikke bare skal kunne oppfattes med én enkelt sans. For å se grafikk trenger du for eksempel en skjerm og synssansen. Derfor skal bilder ha en alternativ tekst, i følge WCAG. Tekst kan også bli presentert på mange ulike måter, blant annet som punktskrift, syntetisk tale, på skjerm, tolkes som tegnspråk eller som symbol. WCAG krever derfor at tekst blir brukt som alternativ til lyd, film og bilder.

Innhold som bryter kravet

"Etter innlogging er innholdet i Skrible ordnet i faner. Hver fane viser et avgrenset innhold; skriveoppdrag med ulik status (Alle, Åpne, Utkast, Ferdige), Oppdragsbank og Skriverammemaler. Skrible har en viss responsivitet. På et standard nettbrett kan antakelig innholdet vises i sin helhet i liggende og stående retning, da et standard nettbrett har tilstrekkelig skjermoppløsning og skjermstørrelse. På mindre enheter, for eksempel mobiltelefon, kan ikke Skrible per nå tilpasse innholdet i tilstrekkelig grad, og vil kreve en ombygging av visningen."

Innhold som bryter kravet

"Etter innlogging er innholdet i Skrible ordnet i faner. Hver fane viser et avgrenset innhold; skriveoppdrag med ulik status (Alle, Åpne, Utkast, Ferdige), Oppdragsbank og Skriverammemaler. Skrible har en viss responsivitet. På et standard nettbrett kan innholdet vises i sin helhet ved 200%, men ikke på 400%, da et standard nettbrett ikke har tilstrekkelig skjermoppløsning og skjermstørrelse. På enda mindre enheter, for eksempel mobiltelefon, kan ikke Skrible per nå tilpasse innholdet i tilstrekkelig grad til å vises godt ved 400%, og vil kreve en ombygging av visningen."


Test og vurdering av nettstedet

Vi fikk ekstern hjelp til test og vurdering av nettstedet.

Om erklæringen

  • Tilgjengelighetserklæring for dette nettstedet ble opprettet første gang .