Tilgjengelighetserklæring for Canvas

 • Canvas
 • UNIVERSITETET I SØRØST-NORGE, organisasjonsnummer 911 770 709
Erklæringen er oppdatert

I hvilken grad er nettstedet i samsvar med kravene til universell utforming?

Nettstedet er delvis i samsvar med kravene til universell utforming av ikt.

Det er brudd på 24 av 48 krav i regelverket.

Hva betyr bruddene for brukerne?

Bruddene som er registrert i denne erklæringen får spesielt konsekvenser for brukere som har følgende forutsetninger:

 • Bruk uten syn
 • Bruk med avgrenset syn
 • Bruk uten fargesyn
 • Bruk uten hørsel
 • Bruk med nedsatt hørsel
 • Bruk med nedsatt bevegelsesevne eller styrke
 • Bruk med begrenset rekkevidde
 • Begrensning av anfall på grunn av lysfølsomhet
 • Bruk med nedsatt kognisjon

Meld gjerne fra om brudd på kravene

Vi ønsker tilbakemelding fra brukerne.

 • Har du oppdaget feil og mangler knyttet til universell utforming av nettstedet?
 • Trenger du alternativ til innhold som ikke er universelt utformet?
 • Har du innspill til forbedringer av nettstedet?

Du kontakter oss via:

Klage

Diskrimineringsnemnda behandler klager om brudd på regelverket. Du finner informasjon om hvordan du klager på nettstedet til Diskrimineringsnemnda. Du kan også klage på manglende eller sent svar på tilbakemeldinger du har sendt til oss.


Status for innhold som ikke er universelt utformet

Vi har innhold på nettstedet som ikke er universelt utformet. Vi redegjør for hvilket innhold det gjelder, årsaken til at vi ikke følger kravene til universell utforming av ikt og hva det betyr for brukeren. Det er presentert i samme rekkefølge som kravene i WCAG 2.1-standarden.
UNIVERSITETET I SØRØST-NORGE kategoriserer innholdet som ikke er universelt utformet på Canvas slik:

Prinsipp 1. Mulig å oppfatte

Informasjon skal være presentert på en måte brukeren kan oppfatte. Det vil si at informasjon ikke bare skal kunne oppfattes med én enkelt sans. For å se grafikk trenger du for eksempel en skjerm og synssansen. Derfor skal bilder ha en alternativ tekst, i følge WCAG. Tekst kan også bli presentert på mange ulike måter, blant annet som punktskrift, syntetisk tale, på skjerm, tolkes som tegnspråk eller som symbol. WCAG krever derfor at tekst blir brukt som alternativ til lyd, film og bilder.

Innhold som bryter kravet

Det finnes flest brudd på manglende alt-tekst til meningsbærende bilder, i publiserte sider og dokumenter.
Det finnes noen tilfeller der dekorative bilder har alt-tekst som bør skjules. Det finnes også lenkede bilder som ikke har beskrivende alt-tekst for formålet.
Tittel for iframe for noen dokumenter (ppt/pdf) mangler.

Innhold som bryter kravet

Bruddene på dette kriteriet dreier seg stort sett om publiserte
forelesningsvideoer og lydopptak som ligger utenfor Canvas og oftest i Panopto. Her er det store mangler på teksting/alternativ tekst. Se tilgjengelighetserklæring for Panopto for mer detaljer. Panopto er primær løsning for video i USN. 

Innhold som bryter kravet

Bruddene på dette kriteriet dreier seg stort sett om publiserte
forelesningsvideoer og lydopptak som ligger utenfor Canvas og oftest i Panopto. Her er det store mangler på teksting/alternativ tekst. Se tilgjengelighetserklæring for Panopto for mer detaljer. Panopto er primær løsning for video i USN.

Innhold som bryter kravet

Bruddene på dette kriteriet dreier seg stort sett om publiserte
forelesningsvideoer og lydopptak som ligger utenfor Canvas og oftest i Panopto. Her er det mangler på synstolking. Se tilgjengelighetserklæring for Panopto for mer detaljer. Panopto er primær løsning for video i USN.

Innhold som bryter kravet

Det er tilfeller der det er brukt feil overskriftshierarki på publiserte sider og i dokumenter. Det finnes også publiserte dokumenter som mangler overskrifter og titler. Det er tilfeller der lister ikke er kodet riktig.
Tabeller på kalender, karakteroversikt og enkelte dokumenter mangler tabelloverskrift (caption). Her er det i stedet brukt h-tags. Dette gjelder både på sider og i dokumenter.
Canvas som produkt bruker tabell enkelte steder for å styre layout: studentenes karakteroversikt, kalender, personlisten, rubrikken på noen oppgaver og oversikt over varslingsinnstillinger.

Innhold som bryter kravet

Det er funnet to brudd i Canvas som produkt: 

 1. I Filer får ikke brukeren tilgang til samme innhold på enheter med mindre skjerm i stående visning (testet med iPad). Det som mangler er mappestrukturen til venstre, og deler av filnavnene var avkortet. Brødsmuler i navigasjonen øverst på siden gjør det mulig å se og navigere bakover i mappestrukturen. 
 2. Deler av innholdet i øverste meny i DocViewer er ikke synlig i stående retning, for eksempel dokumenttittel og noen knapper. 
Innhold som bryter kravet

Eksterne lenker på sider i Canvas er understreket, men interne lenker mangler understrek. Det mangler fortsatt understrek når bruker bytter til høytkontrastgrensesnittet.

Undervisere kan ha brukt farge som meningsbærende element i deres design av emner og emnefunksjonalitet i Canvas. 

Innhold som bryter kravet

Det finnes brudd i innholdet på publiserte sider og dokumenter. Bruddene dreier seg om farge på tekst.
Det er også eksempel på valg av bakgrunnsfarge som gir dårlig kontrast i noen emnedesign. 
Produktet har minimum 3:1 kontrast som standard som betyr at noen steder har for dårlig kontrast, for eksempel enkelte av produktets knapper og tekst. Brukere kan velge å bruke et eget høytkontrastbrukergrensesnitt som gir minimum 4,5:1 kontrast og overstyrer all custom styling.

Innhold som bryter kravet

Iframe-innhold og i publiserte dokumenter der statisk innhold ikke blir påvirket når man justerer på "style property" i HTML. Zoom i den innebygde DocViewer i Canvas fungerer så god som mulig med de fleste dokumenter, men noen dokumenter med fast layout kan bryte kravet.
Det er også dokumentert i leverandørens VPAT at det er brudd på dette kriterium andre steder: i personlisten og i nytt quizverktøy. Det er mulig at det også gjelder flere steder som ikke er fanget opp av testinga. 
Et brudd som henger sammen bruddet med mappestruktur i Filer (1.3.4 Visningsretning) er at mappestrukturen til venstre er utilgjengelig ved økning fra 200 %.

Innhold som bryter kravet

Produktet har minimum 3:1 kontrast som standard som betyr at noen steder har for dårlig kontrast, for eksempel produktets knapper og tekst. Brukere kan velge å bruke et eget høytkontrastbrukergrensesnitt som gir minimum 4,5:1 kontrast og overstyrer all custom styling.

Innhold som bryter kravet

Ikke ennå avdekket i et testutvalg, men det er grunn til å tro at det finnes brudd på dette kriterium basert på leverandørens VPAT hvor det er skrevet følgende: "Canvas content is dismissible via the escape key and persistent while hovered. A known issue currently exists where some tooltips triggered by hovering cannot be hovered themselves.  In addition, New Quizzes Rich Content Editor does not currently auto expand for screen reader users." 

Prinsipp 2. Mulig å betjene

Web er interaktivt. Det er viktig at brukerne for eksempel kan navigere, velge knapper og sette haker i avkryssingsfelt, med det utstyret og den hjelpemiddelteknologien de bruker. Dette betyr for eksempel at det ikke bare skal være mulig å bruke mus. Alt innhold og all funksjonalitet skal også kunne brukes bare med tastaturet.

Innhold som bryter kravet

Produkt: 

Navigering med tastatur hopper over nedlastnings-, Ally- og info-knappene i DocViewer ved bruk av tab. Tastaturbrukeren kommer bare direkte til "Lukk"-knappen. Det er mulig å komme til knappene ved Shift + Tab, men det oppleves som unaturlig. 

LTI:  

Det er funnet et brudd ved bruk av Collaborations-LTIet (en del av Office 365-pakken fra Microsoft). LTIet gjør det mulig for brukere å samhandle i dokumenter (Office 365: Word, Excel, ppt) fra Canvas, men navigering inne i et Office 365-samarbeidsdokument med tastatur var meget krevende for testerne våre. 

Innhold som bryter kravet

Iflg leverandørens dokumentasjon (community.canvaslms.com) kan hurtigtastene skrus av i brukerinnstillingene, men dette gjelder ikke alle steder i Canvas. I testutvalget var det for eksempel ikke mulig å skru av hurtigtaster for medieavspillere. 

Innhold som bryter kravet

Det er ikke funnet brudd i testutvalget, men slikt innhold kan finnes i Canvas. LTIet Ally varsler om GIFs i Canvas som bryter dette kravet og Ally gir innholdsprodusenten mulighet til å slette filen fra Canvas.

Tilgjengelige alternativ

Ally merker innholdet som er potensielt skadelig og varsler studentene før de åpner filen. Studenter som er utsatt for anfall som følge av blinkende eller visuelt komplekse bilder, får en advarsel fra Ally før de åpner filen. 

Innhold som bryter kravet

Skjermleserbrukere får feil rekkefølge på opplest tekst i Vurderinger (Grades). Skjermleseren hopper ut av tabellen over resultater til tekst i høyremargin, og så tilbake til tabellen. Teksten i høyremarginen blir lest på nytt etter tabellen. Feilen er meldt inn til leverandøren, som ikke har prioritert det for retting. 

Et annet brudd på dette kriterium henger sammen bruddet på 2.1.1 Tastatur: Navigering med tastatur hopper over nedlastnings-, Ally- og info-knappene i DocViewer ved bruk av tab. Tastaturbrukeren kommer direkte til "Lukk"-knappen, som avviker fra den synlige leserekkefølgen. Det er mulig å komme til knappene ved Shift + Tab, men det oppleves som unaturlig. 

Innhold som bryter kravet

Det er flere tilfeller i designet av Canvas-emner der lenketeksten ikke gir tilstrekkelig informasjon om formålet med og/eller lenkemålet til lenken. Bruddene gjelder publiserte sider og dokumenter.

Innhold som bryter kravet

Det er manglende overskrifter på sider og dokumenter blant det opplastede innholdet i emner i Canvas.

Innhold som bryter kravet

Produkt: 

Det er ikke synlig fokus på lenkene i menyen øverst i DocViewer (Last ned, Info, Lukk). Derimot tilstrekkelig synlig fokus på Ally-lenken i samme meny. 

LTI: 

Ikke synlig fokus på "Terms of Use"-lenke i Allys alternative formater-modal, venter på feilretting. 

Innhold som bryter kravet

Det er brudd på kriterium 2.5.3 fordi synlig tekst og ledetekst er ikke alltid lik på norsk, og på grunn av redaksjonelle feil med lenker (kriterium 2.4.4).

Prinsipp 3. Forståelig

Målet med nettsteder er at brukerne skal forstå hvordan sidene skal brukes og informasjonen de får. Det handler om at nettstedet er forutsigbart, har et enkelt språk og god hjelpefunksjonalitet. Rett koding er viktig for at nettstedet skal fungere med hjelpemiddelteknologi, for eksempel vil rett språk på siden sørge for at teksten blir lest opp på rett måte for brukere med talesyntese.

Innhold som bryter kravet

Det finnes brudd i publiserte sider der språket for sidetittel og/eller innholdet i siden er annerledes enn Canvasrommets/brukerens/institusjonens valgte språk. Dette skyldes redaksjonelle feil og/eller feil i kildesystemet.

Innhold som bryter kravet

Det finnes brudd i publiserte flerspråklige sider, dokumenter og kunngjøringer. Eksempler er rom, kunngjøringer eller sider som har sidetittel og/eller alt innhold på to språk.

Innhold som bryter kravet

Det mangler en feilmelding når brukeren ikke har lastet opp en fil og trykker på den inaktive Lever-knappen for å levere en oppgave, eller navigerer ut av nettsiden. 

Innhold som bryter kravet

Slik som med bruddet på 3.3.1 Identifikasjon av feil, mangler det en feilmelding når brukeren ikke har lastet opp en fil og trykker på den inaktive Lever-knappen for å levere en oppgave, eller navigerer ut av nettsiden. 

Prinsipp 4. Robust

Rett koding av nettstedet er viktig, og dette er som regel ivaretatt med bruk av standardelement i HTML. Valider at koden på nettstedet er rett. Dette er spesielt viktig dersom du bruker ny teknologi eller lager egne element (custom widgets).

Innhold som bryter kravet

Det er brudd på dette kriterium på grunn av følgefeil skapt av feil med lenker og iframes som ikke har tittel.

Tilgjengelige alternativ

Brukeren kan få tittel på dokumentet som er i iFrame i Canvas ved å laste ned filen og åpne den i ekstern programvare. Obs! Enkelte dokumenter mangler riktig kode på overskrifter, så selv om man åpner filen i ekstern programvare er det ikke gitt at skjermleserbrukere vil få opplest tittel. 


Test og vurdering av nettstedet

Vi har testet og vurdert nettstedet internt, i kombinasjon med ekstern hjelp.

Om erklæringen

 • Tilgjengelighetserklæringen er sist oppdatert .
 • Tilgjengelighetserklæring for dette nettstedet ble opprettet første gang .

Arbeid med universell utforming av ikt