Tilgjengelighetserklæring for Canvas

 • Canvas
 • UNIVERSITETET I SØRØST-NORGE, organisasjonsnummer 911 770 709

I hvilken grad er nettstedet i samsvar med kravene til universell utforming?

Nettstedet er delvis i samsvar med kravene til universell utforming av ikt.

Det er brudd på 15 av 47 krav i regelverket.

Hva betyr bruddene for brukerne?

Bruddene som er registrert i denne erklæringen får spesielt konsekvenser for brukere som har følgende forutsetninger:

 • Bruk uten syn
 • Bruk med avgrenset syn
 • Bruk uten fargesyn
 • Bruk uten hørsel
 • Bruk med nedsatt hørsel
 • Bruk med nedsatt bevegelsesevne eller styrke
 • Bruk med begrenset rekkevidde
 • Bruk med nedsatt kognisjon

Meld gjerne fra om brudd på kravene

Vi ønsker tilbakemelding fra brukerne.

 • Har du oppdaget feil og mangler knyttet til universell utforming av nettstedet?
 • Trenger du alternativ til innhold som ikke er universelt utformet?
 • Har du innspill til forbedringer av nettstedet?

Du kontakter oss via:

Klage

Diskrimineringsnemnda behandler klager om brudd på regelverket. Du finner informasjon om hvordan du klager på nettstedet til Diskrimineringsnemnda. Du kan også klage på manglende eller sent svar på tilbakemeldinger du har sendt til oss.


Status for innhold som ikke er universelt utformet

Vi har innhold på nettstedet som ikke er universelt utformet. Vi redegjør for hvilket innhold det gjelder, årsaken til at vi ikke følger regelverket og hva det betyr for brukeren. Det er presentert i samme rekkefølge som kravene i WCAG 2.1-standarden.
UNIVERSITETET I SØRØST-NORGE kategoriserer innholdet som ikke er universelt utformet på Canvas slik:

Prinsipp 1. Mulig å oppfatte

Informasjon skal være presentert på en måte brukeren kan oppfatte. Det vil si at informasjon ikke bare skal kunne oppfattes med én enkelt sans. For å se grafikk trenger du for eksempel en skjerm og synssansen. Derfor skal bilder ha en alternativ tekst, i følge WCAG. Tekst kan også bli presentert på mange ulike måter, blant annet som punktskrift, syntetisk tale, på skjerm, tolkes som tegnspråk eller som symbol. WCAG krever derfor at tekst blir brukt som alternativ til lyd, film og bilder.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Det finnes flest brudd på manglende alt-tekst til meningsbærende bilder, i publiserte sider og dokumenter.
Det finnes noen tilfeller der dekorative bilder har alt-tekst som bør skjules. Det finnes også lenkede bilder som ikke har beskrivende alt-tekst for formålet.
Tittel for iframe for noen dokumenter (ppt/pdf) mangler.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Bruddene på dette kriteriet dreier seg stort sett om publiserte
forelesningsvideoer og lydopptak som ligger utenfor Canvas og oftest i Panopto. Her er det
store mangler på teksting/alternativ tekst. Se tilgjengelighetserklæring for Panopto for mer detaljer.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Bruddene på dette kriteriet dreier seg stort sett om publiserte
forelesningsvideoer og lydopptak som ligger utenfor Canvas og oftest i Panopto. Her er det
store mangler på teksting/alternativ tekst. Se tilgjengelighetserklæring for Panopto for mer detaljer.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Det er tilfeller der det er brukt feil overskriftshierarki på publiserte sider og i dokumenter. Det finnes også publiserte dokumenter som mangler overskrifter og titler. Det er tilfeller der lister ikke er kodet riktig.
Tabeller på kalender, karakteroversikt og enkelte dokumenter mangler tabelloverskrift (caption). Her er det i stedet brukt h-tags. Dette gjelder både på sider og i dokumenter.
Canvas som produkt bruker tabell enkelte steder for å styre layout: studentenes karakteroversikt, kalender, personlisten, rubrikken på noen oppgaver og oversikt over varslingsinnstillinger.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Eksterne lenker på sider i Canvas er understreket, men interne lenker mangler understrek. Det mangler fortsatt understrek når bruker bytter til høytkontrastgrensesnittet.

Undervisere kan ha brukt farge som meningsbærende element i deres design av emner og emnefunksjonalitet i Canvas. 

Innhold som bryter kravet i regelverket

Det finnes brudd i innholdet på publiserte sider og dokumenter. Bruddene dreier seg om farge på tekst.
Det er også eksempel på valg av bakgrunnsfarge som gir dårlig kontrast i noen emnedesign. 
Produktet har minimum 3:1 kontrast som standard som betyr at noen steder har for dårlig kontrast, for eksempel enkelte av produktets knapper og tekst. Brukere kan velge å bruke et eget høytkontrastbrukergrensesnitt som gir minimum 4,5:1 kontrast og overstyrer all custom styling.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Iframe-innhold og i publiserte dokumenter der statisk innhold ikke blir påvirket når man justerer på "style property" i HTML. Zoom i den innebygde DocViewer i Canvas fungerer så god som mulig med de fleste dokumenter, men noen dokumenter med fast layout kan bryte kravet.
Det er også dokumentert i leverandørens VPAT at det er brudd på dette kriterium andre steder: i personlisten og i nytt quizverktøy. Det er mulig at det også gjelder flere steder som ikke er fanget opp av testinga. 

Innhold som bryter kravet i regelverket

Produktet har minimum 3:1 kontrast som standard som betyr at noen steder har for dårlig kontrast, for eksempel produktets knapper og tekst. Brukere kan velge å bruke et eget høytkontrastbrukergrensesnitt som gir minimum 4,5:1 kontrast og overstyrer all custom styling.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Leverandør opplyser om en feil i det nye testverktøyet (sjeldent brukt ved USN) hvor det ikke lar seg automatisk ekspandere for skjermlesere, samt at fokus med musepeker enkelte steder ikke gir forklarende ledetekst. 

Prinsipp 2. Mulig å betjene

Web er interaktivt. Det er viktig at brukerne for eksempel kan navigere, velge knapper og sette haker i avkryssingsfelt, med det utstyret og den hjelpemiddelteknologien de bruker. Dette betyr for eksempel at det ikke bare skal være mulig å bruke mus. Alt innhold og all funksjonalitet skal også kunne brukes bare med tastaturet.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Det er flere tilfeller i designet av Canvas-emner der lenketeksten ikke gir tilstrekkelig informasjon om formålet med og/eller lenkemålet til lenken. Bruddene gjelder publiserte sider og dokumenter.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Det er manglende overskrifter på sider og dokumenter blant det opplastede innholdet i emner i Canvas.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Det er brudd på kriterium 2.5.3 fordi synlig tekst og ledetekst er ikke alltid lik på norsk, og på grunn av redaksjonelle feil med lenker (kriterium 2.4.4).

Prinsipp 3. Forståelig

Målet med nettsteder er at brukerne skal forstå hvordan sidene skal brukes og informasjonen de får. Det handler om at nettstedet er forutsigbart, har et enkelt språk og god hjelpefunksjonalitet. Rett koding er viktig for at nettstedet skal fungere med hjelpemiddelteknologi, for eksempel vil rett språk på siden sørge for at teksten blir lest opp på rett måte for brukere med talesyntese.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Det finnes brudd i publiserte sider der språket for sidetittel og/eller innholdet i siden er annerledes enn Canvasrommets/brukerens/institusjonens valgte språk. Dette skyldes redaksjonelle feil og/eller feil i kildesystemet.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Det finnes brudd i publiserte flerspråklige sider, dokumenter og kunngjøringer. Eksempler er rom, kunngjøringer eller sider som har sidetittel og/eller alt innhold på to språk.

Prinsipp 4. Robust

Rett koding av nettstedet er viktig, og dette er som regel ivaretatt med bruk av standardelement i HTML. Valider at koden på nettstedet er rett. Dette er spesielt viktig dersom du bruker ny teknologi eller lager egne element (custom widgets).

Innhold som bryter kravet i regelverket

Det er brudd på dette kriterium på grunn av følgefeil skapt av feil med lenker og iframes som ikke har tittel.


Test og vurdering av nettstedet

Vi har testet og vurdert nettstedet internt, i kombinasjon med ekstern hjelp.

Om erklæringen

 • Tilgjengelighetserklæring for dette nettstedet ble opprettet første gang .