Tilgjengelighetserklæring for bankenessikringsfond.no

 • bankenessikringsfond.no
 • BANKENES SIKRINGSFOND, organisasjonsnummer 940 231 531
Erklæringen er ikke oppdatert

I hvilken grad er nettstedet i samsvar med kravene til universell utforming?

Nettstedet er delvis i samsvar med kravene til universell utforming av ikt.

Det er brudd på 21 av 47 krav i regelverket.

Hva betyr bruddene for brukerne?

Bruddene som er registrert i denne erklæringen får spesielt konsekvenser for brukere som har følgende forutsetninger:

 • Bruk uten syn
 • Bruk med avgrenset syn
 • Bruk uten fargesyn
 • Bruk uten hørsel
 • Bruk med nedsatt hørsel
 • Bruk med nedsatt bevegelsesevne eller styrke
 • Bruk med nedsatt kognisjon

Meld gjerne fra om brudd på kravene

Vi ønsker tilbakemelding fra brukerne.

 • Har du oppdaget feil og mangler knyttet til universell utforming av nettstedet?
 • Trenger du alternativ til innhold som ikke er universelt utformet?
 • Har du innspill til forbedringer av nettstedet?

Du kontakter oss via:

Klage

Diskrimineringsnemnda behandler klager om brudd på regelverket. Du finner informasjon om hvordan du klager på nettstedet til Diskrimineringsnemnda. Du kan også klage på manglende eller sent svar på tilbakemeldinger du har sendt til oss.


Status for innhold som ikke er universelt utformet

Vi har innhold på nettstedet som ikke er universelt utformet. Vi redegjør for hvilket innhold det gjelder, årsaken til at vi ikke følger kravene til universell utforming av ikt og hva det betyr for brukeren. Det er presentert i samme rekkefølge som kravene i WCAG 2.1-standarden.
BANKENES SIKRINGSFOND kategoriserer innholdet som ikke er universelt utformet på bankenessikringsfond.no slik:

Prinsipp 1. Mulig å oppfatte

Informasjon skal være presentert på en måte brukeren kan oppfatte. Det vil si at informasjon ikke bare skal kunne oppfattes med én enkelt sans. For å se grafikk trenger du for eksempel en skjerm og synssansen. Derfor skal bilder ha en alternativ tekst, i følge WCAG. Tekst kan også bli presentert på mange ulike måter, blant annet som punktskrift, syntetisk tale, på skjerm, tolkes som tegnspråk eller som symbol. WCAG krever derfor at tekst blir brukt som alternativ til lyd, film og bilder.

Innhold som bryter kravet

Det finnes flere bilder på nettstedet som mangler alternativtekst eller kunne hatt en bedre beskrivelse av bildene. Dette gjelder blant annet logoer i header/footer, artikkel om høstkonferansen 2023, hovedbilde i enkelte artikler og enkelte bilder i nyhetsarkiv. Brukere med leseverktøy vil ikke kunne tolke disse bildene. Det finnes også avanserte grafer på nettstedet som antagelig ikke blir lest opp riktig av leseverktøy.

Innhold som bryter kravet

Det finnes minst én video som inneholder instruksjoner og/eller tekst i bildet, som ikke har tale eller en tekstlig beskrivelse som kan bli opplest. Brukere med utfordringer knyttet til syn, vil ikke kunne tolke dette innholdet.

Innhold som bryter kravet

Det finnes videoklipp på nettstedet og/eller egen Youtubekanal med tale uten undertekster. Brukere med utfordringer knyttet til hørsel vil ikke kunne få med seg dette innholdet.

Innhold som bryter kravet

Forsiden har et søkefelt hvor ledetekst (label) ikke er koblet til feltet på riktig måte. Det samme gjelder søkefeltet over medlemslisten. Det kan finnes enkelte andre feil knyttet til informasjon og relasjoner som kan forstyrre brukere med ulike hjelpemidler.

Innhold som bryter kravet

Det er funnet instruksjoner i tekster som krever syn og/eller fargesyn.

Innhold som bryter kravet

Man kan rotere enheten, men mobilvisning er basert på gjenkjenning av en mobilenhet (user agent). Man vil derfor ikke få en tilpasset mobilvisning i et lite vindu på PC, men vil måtte skrolle horisontalt.

Innhold som bryter kravet

Det finnes tekstlenker på nettstedet som kun er merket med farge. Blant annet i informasjon om medlemsbanker. Det finnes grafer på nettstedet som benytter farge i presentasjonen.

Tilgjengelige alternativ

Grafer som benytter farger i presentasjonen av data, viser også data når brukere fører musepeker over eller klikker/tapper på søylene.

Innhold som bryter kravet

Det finnes tekst på nettstedet som ikke har god nok kontrast mot bakgrunnen. Blant annet: 

 • Overskriften "Nyheter" på forsiden
 •  Publisert-dato for nyheter på forsiden 
 • Kategorisering av banker i medlemslisten 
 • Utheving av ord (orange) i søkeresultat
Innhold som bryter kravet

Det er mulig å zoome sidevisninger til 200%, men brukere vil måtte skrolle horisontalt og vertikalt.

Innhold som bryter kravet

Det finnes eksempler på bilder av tekst på nettstedet som mangler beskrivelse eller tekstlig alternativ. Blant annet et organisasjonskart. Brukere med leseverktøy vil ikke kunne tolke disse bildene.

Innhold som bryter kravet

Det finnes elementer på nettstedet som ikke er tilgjengelig dersom man forstørrer nettsiden til 400%

Innhold som bryter kravet

Rammen rundt søkefeltet i header har for lav kontrast til bakgrunnen.

Prinsipp 2. Mulig å betjene

Web er interaktivt. Det er viktig at brukerne for eksempel kan navigere, velge knapper og sette haker i avkryssingsfelt, med det utstyret og den hjelpemiddelteknologien de bruker. Dette betyr for eksempel at det ikke bare skal være mulig å bruke mus. Alt innhold og all funksjonalitet skal også kunne brukes bare med tastaturet.

Innhold som bryter kravet

Det finnes elementer på nettstedet som ikke kan nås med tastatur.

Innhold som bryter kravet

Funksjonen for å hoppe til innhold vises ikke når valget får fokus og kan derfor kun benyttes av brukere med skjermleser.

Innhold som bryter kravet

Det finnes elementer på nettstedet som ikke har logisk fokusrekkefølge. Blant annet elementer i header.

Innhold som bryter kravet

Det finnes lenker som mangler lenketekst (formål) og det finnes lenker som kunne hatt bedre beskrivelse av lenkemålet. Det finnes også lenker til dokumenter hvor dokumentformat ikke fremgår av lenketeksten.

Innhold som bryter kravet

Svært mange elementer på nettstedet mangler synlig fokus.

Prinsipp 3. Forståelig

Målet med nettsteder er at brukerne skal forstå hvordan sidene skal brukes og informasjonen de får. Det handler om at nettstedet er forutsigbart, har et enkelt språk og god hjelpefunksjonalitet. Rett koding er viktig for at nettstedet skal fungere med hjelpemiddelteknologi, for eksempel vil rett språk på siden sørge for at teksten blir lest opp på rett måte for brukere med talesyntese.

Innhold som bryter kravet

Ved søk i medlemsbanker til vil tasten "Enter" nullstille søket i stedet for å utføre søket.

Innhold som bryter kravet

Det finnes søkefelt på nettstedet hvor ledetekst (label) mangler eller ikke er koblet til feltet på riktig måte i koden.

Prinsipp 4. Robust

Rett koding av nettstedet er viktig, og dette er som regel ivaretatt med bruk av standardelement i HTML. Valider at koden på nettstedet er rett. Dette er spesielt viktig dersom du bruker ny teknologi eller lager egne element (custom widgets).

Innhold som bryter kravet

Det finnes utdatert eller ugyldig HTML på nettstedet

Innhold som bryter kravet

Det finnes knapper på nettstedet uten tekstlig alternativ, elementer som mangler navn/rolle/verdi og ARIA-referanser uten mål.


Test og vurdering av nettstedet

Vi fikk ekstern hjelp til test og vurdering av nettstedet.

Om erklæringen

 • Tilgjengelighetserklæringen er sist oppdatert .
 • Tilgjengelighetserklæring for dette nettstedet ble opprettet første gang .

Arbeid med universell utforming av ikt

Bankenes Sikringsfond arbeider med en helt ny og redesignet versjon av nettstedet. Denne vil bli lansert i løpet av 2023. Den nye versjonen av nettstedet vil være forbedret på en rekke punkter knytte til å gjøre innholdet mer tilgjengelig. Vi skal også ha fokus på å heve kompetansen internt når det gjelder universell utforming på digitale flater.