Tilgjengelighetserklæring for sykehuset-innlandet.no

 • sykehuset-innlandet.no
 • SYKEHUSET INNLANDET HF, organisasjonsnummer 983 971 709
Erklæringen er oppdatert

I hvilken grad er nettstedet i samsvar med kravene til universell utforming?

Nettstedet er delvis i samsvar med kravene til universell utforming av ikt.

Det er brudd på 8 av 48 krav i regelverket.

Hva betyr bruddene for brukerne?

Bruddene som er registrert i denne erklæringen får spesielt konsekvenser for brukere som har følgende forutsetninger:

 • Bruk uten syn
 • Bruk med avgrenset syn
 • Bruk uten fargesyn
 • Bruk uten hørsel
 • Bruk med nedsatt hørsel

Meld gjerne fra om brudd på kravene

Vi ønsker tilbakemelding fra brukerne.

 • Har du oppdaget feil og mangler knyttet til universell utforming av nettstedet?
 • Trenger du alternativ til innhold som ikke er universelt utformet?
 • Har du innspill til forbedringer av nettstedet?

Du kontakter oss via:

Klage

Diskrimineringsnemnda behandler klager om brudd på regelverket. Du finner informasjon om hvordan du klager på nettstedet til Diskrimineringsnemnda. Du kan også klage på manglende eller sent svar på tilbakemeldinger du har sendt til oss.


Status for innhold som ikke er universelt utformet

Vi har innhold på nettstedet som ikke er universelt utformet. Vi redegjør for hvilket innhold det gjelder, årsaken til at vi ikke følger kravene til universell utforming av ikt og hva det betyr for brukeren. Det er presentert i samme rekkefølge som kravene i WCAG 2.1-standarden.
SYKEHUSET INNLANDET HF kategoriserer innholdet som ikke er universelt utformet på sykehuset-innlandet.no slik:

Prinsipp 1. Mulig å oppfatte

Informasjon skal være presentert på en måte brukeren kan oppfatte. Det vil si at informasjon ikke bare skal kunne oppfattes med én enkelt sans. For å se grafikk trenger du for eksempel en skjerm og synssansen. Derfor skal bilder ha en alternativ tekst, i følge WCAG. Tekst kan også bli presentert på mange ulike måter, blant annet som punktskrift, syntetisk tale, på skjerm, tolkes som tegnspråk eller som symbol. WCAG krever derfor at tekst blir brukt som alternativ til lyd, film og bilder.

Innhold som bryter kravet

Etter at vi fikk ny publiseringsløsning i 2023, er feltet for alternativ bildetekst (alt-tekst) obligatorisk. Hvis vi ikke fyller ut feltet manuelt, genereres alt-tekst automatisk. Det kan derfor forekomme bilder med upresis alt-tekst. Brukere som ikke kan se bilder vil da ikke få en korrekt tekstlig beskrivelse av bildets motiv. Vi jobber med å gjennomgå dette.

Innhold som bryter kravet

Videoer på nettstedet er tekstet med undertekst for dialogen i videoen, men mangler i enkelte tilfeller beskrivelse av annet viktig lydinnhold. Brukere som ikke kan høre lyden i videoen vil da kun få med seg dialogen, og ikke resten av innholdet som lyden formidler. Vi etterstreber at nye videoer har tekst for hørselshemmede, i tillegg til vanlig underteksting.

Innhold som bryter kravet

Videoer på nettstedet mangler lydspor som formidler viktig visuell informasjon. Brukere som ikke kan se videoen vil da gå glipp av informasjon som bare blir formidlet visuelt.

Innhold som bryter kravet

Redaksjonelt jobber vi for å sikre rett formatering av tekstlig innhold og bruk av tabeller på nettstedet. Visuelle overskrifter er kodet som overskrifter, men det kan forekomme feil i overskriftsnivåer. Feltet for tittel i tabeller er ikke obligatorisk, det kan derfor forekomme at tabelltittel mangler. 

Vi har PDF-dokumenter på nettstedet som ikke oppfyller kravene til universell utforming. Spesielt brukere som benytter hjelpemidler, kan ha utfordringer med å få oversikt og forstå innholdet. Dette skyldes blant annet at koder for struktur og/eller informasjon om innholdet mangler. Vi etterstreber å gjøre nye dokumenter utformet slik at de oppfyller kravene, og jobber blant annet med å gjennomgå dokumentmaler og heve kompetansen hos innholdsprodusenter.

Innhold som bryter kravet

Vår publiseringsløsning har ulike typer lenker som presenteres ulikt på nettstedet. Enkelte av lenkene er kun markert med farge. Brukere med nedsatt syn eller fargesyn kan ha utfordringer med å oppfatte disse.

Innhold som bryter kravet

På nettstedet jobber vi for å sikre at tekst så langt som mulig presenteres som tekst, og ikke som bilde av tekst. Bilder med tekst kan forekomme, for eksempel i diagrammer. Brukere som bruker hjelpemidler vil da ikke kunne dra nytte av teksten i bildet. 

Vi har PDF-dokumenter på nettstedet som ikke oppfyller kravene til universell utforming. Spesielt brukere som benytter hjelpemidler, kan ha utfordringer med å få oversikt og forstå innholdet. Dette skyldes blant annet at koder for struktur og/eller informasjon om innholdet mangler. Vi etterstreber å gjøre nye dokumenter utformet slik at de oppfyller kravene, og jobber blant annet med å gjennomgå dokumentmaler og heve kompetansen hos innholdsprodusenter.

Tilgjengelige alternativ

I tilfeller der bilder med tekst forekommer på nettstedet, for eksempel i diagrammer, legger vi til alt-tekst og tilhørende tekstversjon.

Prinsipp 3. Forståelig

Målet med nettsteder er at brukerne skal forstå hvordan sidene skal brukes og informasjonen de får. Det handler om at nettstedet er forutsigbart, har et enkelt språk og god hjelpefunksjonalitet. Rett koding er viktig for at nettstedet skal fungere med hjelpemiddelteknologi, for eksempel vil rett språk på siden sørge for at teksten blir lest opp på rett måte for brukere med talesyntese.

Innhold som bryter kravet

Vi har enkeltsider der deler av innholdet er på et annet språk enn på resten av siden, for eksempel titler på internasjonale forskningsprosjekter, uten at det er markert i koden. Brukere som ikke kan se, høre eller bruker hjelpemidler kan ha utfordringer med å forstå innholdet. Vi jobber med å gjennomgå dette.

Prinsipp 4. Robust

Rett koding av nettstedet er viktig, og dette er som regel ivaretatt med bruk av standardelement i HTML. Valider at koden på nettstedet er rett. Dette er spesielt viktig dersom du bruker ny teknologi eller lager egne element (custom widgets).

Innhold som bryter kravet

Noen restoppgaver i grunnversjonen av vår nye publiseringsløsning forårsaker brudd på kravet. Vi forventer at kravet innfris etter implementering av ny kode i 2024. 


Test og vurdering av nettstedet

Vi har testet og vurdert nettstedet internt, i kombinasjon med ekstern hjelp.

Om erklæringen

 • Tilgjengelighetserklæringen er sist oppdatert .
 • Tilgjengelighetserklæring for dette nettstedet ble opprettet første gang .

Arbeid med universell utforming av ikt

Sykehuset Innlandet arbeider kontinuerlig med å innfri kravene til universell utforming på sykehuset-innlandet.no.

Vårt nettsted bygger på den tekniske løsningen Felles nettløsning for spesialisthelsetjenesten, som er felles for alle helseforetakene i landet. Løsningen innebærer blant annet at helseforetakene har felles design og struktur, samt noe felles innhold.

I Sykehuset Innlandet jobber vi med å heve kompetansen hos våre innholdsprodusenter. Dette gjelder både innhold på nettstedet og i dokumenter som vises på nettstedet.