Tilgjengelighetserklæring for sigma2.no

 • sigma2.no
 • SIGMA2 AS, organisasjonsnummer 814 864 332
Erklæringen er ikke oppdatert

I hvilken grad er nettstedet i samsvar med kravene til universell utforming?

Nettstedet er delvis i samsvar med kravene til universell utforming av ikt.

Det er brudd på 14 av 47 krav i regelverket.

Hva betyr bruddene for brukerne?

Bruddene som er registrert i denne erklæringen får spesielt konsekvenser for brukere som har følgende forutsetninger:

 • Bruk uten syn
 • Bruk med avgrenset syn
 • Bruk uten fargesyn
 • Bruk uten hørsel
 • Bruk med nedsatt hørsel
 • Bruk med nedsatt kognisjon

Meld gjerne fra om brudd på kravene

Vi ønsker tilbakemelding fra brukerne.

 • Har du oppdaget feil og mangler knyttet til universell utforming av nettstedet?
 • Trenger du alternativ til innhold som ikke er universelt utformet?
 • Har du innspill til forbedringer av nettstedet?

Du kontakter oss via:

Klage

Diskrimineringsnemnda behandler klager om brudd på regelverket. Du finner informasjon om hvordan du klager på nettstedet til Diskrimineringsnemnda. Du kan også klage på manglende eller sent svar på tilbakemeldinger du har sendt til oss.


Status for innhold som ikke er universelt utformet

Vi har innhold på nettstedet som ikke er universelt utformet. Vi redegjør for hvilket innhold det gjelder, årsaken til at vi ikke følger kravene til universell utforming av ikt og hva det betyr for brukeren. Det er presentert i samme rekkefølge som kravene i WCAG 2.1-standarden.
SIGMA2 AS kategoriserer innholdet som ikke er universelt utformet på sigma2.no slik:

Prinsipp 1. Mulig å oppfatte

Informasjon skal være presentert på en måte brukeren kan oppfatte. Det vil si at informasjon ikke bare skal kunne oppfattes med én enkelt sans. For å se grafikk trenger du for eksempel en skjerm og synssansen. Derfor skal bilder ha en alternativ tekst, i følge WCAG. Tekst kan også bli presentert på mange ulike måter, blant annet som punktskrift, syntetisk tale, på skjerm, tolkes som tegnspråk eller som symbol. WCAG krever derfor at tekst blir brukt som alternativ til lyd, film og bilder.

Innhold som bryter kravet

Det er enkelte element som ikke er universelt utformet. Grunnen til at kravet ikke oppfylt er at innholdet er kopiert inn fra gammelt nettsted. Det pågår arbeid med å vurdere ny webløsning.

De fleste elementene har ikke avgjørende betydning for funksjonalitet på web-sidene, men er brukt for å berike innholdet. Vi jobber med å få på plass tekstalternativ for alle elementer. 

Innhold som bryter kravet

Det er enkelte element som ikke er universelt utformet. Grunnen til at kravet ikke oppfylt er at innholdet er kopiert inn fra gammelt nettsted. Det pågår arbeid med å vurdere ny webløsning.

Elementene har ikke avgjørende betydning for funksjonalitet på web-sidene, men er brukt for å berike innholdet.

Innhold som bryter kravet

Det er enkelte element som ikke er universelt utformet. Grunnen til at kravet ikke oppfylt er at innholdet er kopiert inn fra gammelt nettsted. Det pågåar arbeid med å vurdere ny webløsning.

Elementene har ikke avgjørende betydning for funksjonalitet på web-sidene, men er brukt for å berike innholdet.

Innhold som bryter kravet

På enkelte sider hentes deler av innholdet automatisk fra andre sider på nettstedet, Her kan overskriftsnivået bli feil. Noen steder brukes tabell til å strukturere layout. Grunnen til at kravet ikke oppfylt er at innholdet er kopiert inn fra gammelt nettsted. Det pågår arbeid med å vurdere ny webløsning, og vi jobber med å rette feil i eksisterende løsning så langt det lar seg gjøre. 

Innhold som bryter kravet

Det er enkelte elementer som ikke er universelt utformet. På noen sider hentes deler av innhold automatisk fra andre sider på nettstedet, Her kan overskriftsnivået bli feil. Noen steder brukes tabell til å strukturere layout. Grunnen til at kravet ikke oppfylt er at innholdet er kopiert inn fra gammelt nettsted. Det pågår arbeid med å vurdere ny webløsning, og vi jobber med å rette feil i eksisterende løsning så langt det lar seg gjøre. 

Innhold som bryter kravet

Det er enkelte element som ikke er universelt utformet. Grunnen til at kravet ikke oppfylt er at innholdet er kopiert inn fra gammelt nettsted. Det pågår arbeid med å vurdere ny webløsning.

Innhold som bryter kravet

Det er enkelte skjemaelementer som ikke er kodet med inndataformål. 

Innhold som bryter kravet

Nivå tre i brødsmulesti og tabell-header har en svakere kontrast enn resten av tekstlig innhold på nettstedet. Vi jobber med å utbedre denne feilen. 

Innhold som bryter kravet

Vi har noen figurer og illustrasjoner som gjengir tekst i bildeformat. Vi jobber med å utbedre de feil vi har på dette området, og sørge for at teksten på nettsiden gjengir innhold fra figurer og illustrasjoner så presist som mulig. 

Innhold som er unntatt på grunn av uforholdsmessig stor byrde

Ikke teknisk mulig i dagens websystem. Det pågår arbeid med å vurdere ny webløsning.

 

Prinsipp 3. Forståelig

Målet med nettsteder er at brukerne skal forstå hvordan sidene skal brukes og informasjonen de får. Det handler om at nettstedet er forutsigbart, har et enkelt språk og god hjelpefunksjonalitet. Rett koding er viktig for at nettstedet skal fungere med hjelpemiddelteknologi, for eksempel vil rett språk på siden sørge for at teksten blir lest opp på rett måte for brukere med talesyntese.

Innhold som bryter kravet

Vi har ikke sjekket dette for alle sider.

Innhold som bryter kravet

Ikke alle sider er testet for dette.

Innhold som bryter kravet

Ikke alle skjema er testet for dette. 

Prinsipp 4. Robust

Rett koding av nettstedet er viktig, og dette er som regel ivaretatt med bruk av standardelement i HTML. Valider at koden på nettstedet er rett. Dette er spesielt viktig dersom du bruker ny teknologi eller lager egne element (custom widgets).

Innhold som bryter kravet

Ikke alle sider er sjekket for dette ennå.


Test og vurdering av nettstedet

Vi har testet og vurdert nettstedet internt, i kombinasjon med ekstern hjelp.

Om erklæringen

 • Tilgjengelighetserklæringen er sist oppdatert .
 • Tilgjengelighetserklæring for dette nettstedet ble opprettet første gang .

Arbeid med universell utforming av ikt

Selskapet har en egen kommunikasjonsstrategi der universell utforming for nettsider er et viktig prinsipp. Det pågår kontinuerlig forbedringsarbeid for å gjøre nettstedet universelt utformet. Vi bruker et eget verktøy (siteimprove) som hjelpemiddel i dette arbeidet.

Det er enkelte element som ikke er universelt utformet. Grunnen til at kravet ikke oppfylt er at innholdet er kopiert inn fra gammelt nettsted, og det er det har medført en del feil som det er en uforholdsmessig stor arbeidsbyrde for virksomheten å rette opp i. Vi jobber kontinuerlig med å rette de feilene som lar seg fikse i dagens nettløsning, og det pågår et eget arbeid med å vurdere ny webløsning slik at vi får mulighet til å bygge et nettsted som følger aller krav.