Tilgjengelighetserklæring for Universell.no

 • Universell.no
 • DIREKTORATET FOR HØYERE UTDANNING OG KOMPETANSE, organisasjonsnummer 974 788 985
Erklæringen er oppdatert

I hvilken grad er nettstedet i samsvar med kravene til universell utforming?

Nettstedet er delvis i samsvar med kravene til universell utforming av ikt.

Det er brudd på 13 av 48 krav i regelverket.

Hva betyr bruddene for brukerne?

Bruddene som er registrert i denne erklæringen får spesielt konsekvenser for brukere som har følgende forutsetninger:

 • Bruk uten syn
 • Bruk med avgrenset syn
 • Bruk uten fargesyn
 • Bruk uten hørsel
 • Bruk med nedsatt bevegelsesevne eller styrke
 • Bruk med begrenset rekkevidde
 • Bruk med nedsatt kognisjon

Meld gjerne fra om brudd på kravene

Vi ønsker tilbakemelding fra brukerne.

 • Har du oppdaget feil og mangler knyttet til universell utforming av nettstedet?
 • Trenger du alternativ til innhold som ikke er universelt utformet?
 • Har du innspill til forbedringer av nettstedet?

Du kontakter oss via:

Klage

Diskrimineringsnemnda behandler klager om brudd på regelverket. Du finner informasjon om hvordan du klager på nettstedet til Diskrimineringsnemnda. Du kan også klage på manglende eller sent svar på tilbakemeldinger du har sendt til oss.


Status for innhold som ikke er universelt utformet

Vi har innhold på nettstedet som ikke er universelt utformet. Vi redegjør for hvilket innhold det gjelder, årsaken til at vi ikke følger kravene til universell utforming av ikt og hva det betyr for brukeren. Det er presentert i samme rekkefølge som kravene i WCAG 2.1-standarden.
DIREKTORATET FOR HØYERE UTDANNING OG KOMPETANSE kategoriserer innholdet som ikke er universelt utformet på Universell.no slik:

Prinsipp 1. Mulig å oppfatte

Informasjon skal være presentert på en måte brukeren kan oppfatte. Det vil si at informasjon ikke bare skal kunne oppfattes med én enkelt sans. For å se grafikk trenger du for eksempel en skjerm og synssansen. Derfor skal bilder ha en alternativ tekst, i følge WCAG. Tekst kan også bli presentert på mange ulike måter, blant annet som punktskrift, syntetisk tale, på skjerm, tolkes som tegnspråk eller som symbol. WCAG krever derfor at tekst blir brukt som alternativ til lyd, film og bilder.

Innhold som bryter kravet

Det finnes komplekse illustrasjoner mangler utfyllende tekstalternativ. Brukere som ikke ser innholdet, får ikke tilgang til samme informasjon.

Innhold som bryter kravet

Nettstedet har feil koding av noen lister, feil koding av sitat og noen tomme overskrifter. Noen tabeller er ikke kodet som tabell (pga. bilde av tekst) og feil koding av overskriftsceller. Kravet er for det meste oppfylt og i sum får disse feilene liten konsekvens for brukerne.

Innhold som bryter kravet

Noen navigasjonselementer skiller seg ut fra ikke-lenket tekst med bare farge, og ikke like enkle å finne. Noen grafer har bare farge for å vise resultat, uten kobling mellom forklaring og diagram.

Innhold som bryter kravet

Litt for svak kontrast på innholdsfortegnelser og kategorisering av nyheter. Feilen har et lite omfang og informasjonen er ikke-essensiell.

Innhold som bryter kravet

Noen tabeller er bilde av tekst i stedet for tekst. Kombinert med manglende utfyllende tekstalternativ, får brukere som ikke ser innholdet ikke tilgang til samme informasjon.

Innhold som bryter kravet

Lange ord i overskrifter gir horisontal rulling.

Innhold som bryter kravet

Det er tilfeller av svak kontrast på noen søylediagram som ikke har alternativ. Liten konsekvens for brukerne.

Tilgjengelige alternativ

Innholdet er beskrevet i teksten, med utfyllende tekstalternativ.

Prinsipp 2. Mulig å betjene

Web er interaktivt. Det er viktig at brukerne for eksempel kan navigere, velge knapper og sette haker i avkryssingsfelt, med det utstyret og den hjelpemiddelteknologien de bruker. Dette betyr for eksempel at det ikke bare skal være mulig å bruke mus. Alt innhold og all funksjonalitet skal også kunne brukes bare med tastaturet.

Innhold som bryter kravet

Siden Finn Ressurs har store utfordringer når man skal velge kategorier på innhold. Det gjør søk vanskelig med både med nedsatt syn og ved bruk av tastatur.

Innhold som bryter kravet

Det mangler lenke for å hoppe til hovedinnhold.

Innhold som bryter kravet

Siden Finn Ressurs har store utfordringer når man skal velge kategorier på innhold. Det gjør søk vanskelig med både med nedsatt syn og ved bruk av tastatur.

Innhold som bryter kravet

Et skjemafelt har en ledetekst i koden som ikke inneholder synlig ledetekst, men har ord som ligner. Liten konsekvens for brukeren.

Prinsipp 3. Forståelig

Målet med nettsteder er at brukerne skal forstå hvordan sidene skal brukes og informasjonen de får. Det handler om at nettstedet er forutsigbart, har et enkelt språk og god hjelpefunksjonalitet. Rett koding er viktig for at nettstedet skal fungere med hjelpemiddelteknologi, for eksempel vil rett språk på siden sørge for at teksten blir lest opp på rett måte for brukere med talesyntese.

Innhold som bryter kravet

Norske nettsider har innhold på engelsk, som mangler engelsk språkkode. Liten konsekvens for brukeren på grunn av begrenset omfang på engelsk innhold.

Prinsipp 4. Robust

Rett koding av nettstedet er viktig, og dette er som regel ivaretatt med bruk av standardelement i HTML. Valider at koden på nettstedet er rett. Dette er spesielt viktig dersom du bruker ny teknologi eller lager egne element (custom widgets).

Innhold som bryter kravet

Noen HTML-elementer er ikke avslutta korrekt. Noen feil på ID-er som ikke er unike i en HTML-versjon (tekstalternativ) til en tabell. Liten konsekvens for brukeren.


Test og vurdering av nettstedet

Vi har selv testet og vurdert nettstedet.

Om erklæringen

 • Tilgjengelighetserklæringen er sist oppdatert .
 • Tilgjengelighetserklæring for dette nettstedet ble opprettet første gang .

Arbeid med universell utforming av ikt

Vi planlegger å flytte innholdet fra universell.no over til hkdir.no, hjemmesiden til Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse, i løpet av første halvår 2024.