Tilgjengelighetserklæring for vtfk.no

 • vtfk.no
 • TELEMARK FYLKESKOMMUNE, organisasjonsnummer 929 882 989
Erklæringen er ikke oppdatert

I hvilken grad er nettstedet i samsvar med kravene til universell utforming?

Nettstedet er delvis i samsvar med kravene til universell utforming av ikt.

Det er brudd på 13 av 47 krav i regelverket.

Hva betyr bruddene for brukerne?

Bruddene som er registrert i denne erklæringen får spesielt konsekvenser for brukere som har følgende forutsetninger:

 • Bruk uten syn
 • Bruk med avgrenset syn
 • Bruk uten fargesyn
 • Bruk uten hørsel
 • Bruk med nedsatt hørsel
 • Bruk med nedsatt bevegelsesevne eller styrke
 • Bruk med begrenset rekkevidde
 • Begrensning av anfall på grunn av lysfølsomhet
 • Bruk med nedsatt kognisjon

Meld gjerne fra om brudd på kravene

Vi ønsker tilbakemelding fra brukerne.

 • Har du oppdaget feil og mangler knyttet til universell utforming av nettstedet?
 • Trenger du alternativ til innhold som ikke er universelt utformet?
 • Har du innspill til forbedringer av nettstedet?

Du kontakter oss via:

Klage

Diskrimineringsnemnda behandler klager om brudd på regelverket. Du finner informasjon om hvordan du klager på nettstedet til Diskrimineringsnemnda. Du kan også klage på manglende eller sent svar på tilbakemeldinger du har sendt til oss.


Status for innhold som ikke er universelt utformet

Vi har innhold på nettstedet som ikke er universelt utformet. Vi redegjør for hvilket innhold det gjelder, årsaken til at vi ikke følger kravene til universell utforming av ikt og hva det betyr for brukeren. Det er presentert i samme rekkefølge som kravene i WCAG 2.1-standarden.
TELEMARK FYLKESKOMMUNE kategoriserer innholdet som ikke er universelt utformet på vtfk.no slik:

Prinsipp 1. Mulig å oppfatte

Informasjon skal være presentert på en måte brukeren kan oppfatte. Det vil si at informasjon ikke bare skal kunne oppfattes med én enkelt sans. For å se grafikk trenger du for eksempel en skjerm og synssansen. Derfor skal bilder ha en alternativ tekst, i følge WCAG. Tekst kan også bli presentert på mange ulike måter, blant annet som punktskrift, syntetisk tale, på skjerm, tolkes som tegnspråk eller som symbol. WCAG krever derfor at tekst blir brukt som alternativ til lyd, film og bilder.

Innhold som bryter kravet

Det gjenstår noen få områder der vi mangler støtte for tekstalternativer i publiseringsløsningen. Vi jobber med en løsning sammen med leverandøren. 

Innhold som bryter kravet

Videoer hentes fra YouTube eller Vimeo. Teksting administreres i disse programmene. Det gjenstår et arbeid fra vår side for at dette skal bli komplett. 

Innhold som bryter kravet

Videoer hentes fra YouTube eller Vimeo. Teksting administreres i disse programmene. Det gjenstår et arbeid fra vår side for at dette skal bli komplett. 

Innhold som bryter kravet

Vi jobber med å få dette på plass. Riktig koding av lister, overskrifter og lenker er stort sett på plass. Det gjenstår et stort arbeid med tabeller. Hovedutfordringen er at mange av tabellene består av klipp-og-lim fra Word eller andre kilder, eller at det er satt inn bilder av tabeller. Det er en tidkrevende jobb å få alt korrekt.  

Innhold som bryter kravet

Hoveddelen av innholdet i nettløsningen kan forstørres opp til minst 200 prosent uten at man mister innhold og funksjonalitet. Unntakene gjelder ofte elementer som er hentet fra andre løsninger, blant annet tabeller, og som er teknisk og tidsmessig krevende å tilpasse til kravet. Flere steder er tekststørrelsen fast, og vi har ikke hatt kapasitet til å gå gjennom og endre alt. Vi jobber med å få dette på plass. 

Innhold som bryter kravet

Tekstavstanden er riktig når man bruker publiseringsløsningen etter formålet. Det finnes enkelte unntak, og hvor kravet ikke følges. Vi jobber med å få dette på plass. 

Prinsipp 2. Mulig å betjene

Web er interaktivt. Det er viktig at brukerne for eksempel kan navigere, velge knapper og sette haker i avkryssingsfelt, med det utstyret og den hjelpemiddelteknologien de bruker. Dette betyr for eksempel at det ikke bare skal være mulig å bruke mus. Alt innhold og all funksjonalitet skal også kunne brukes bare med tastaturet.

Innhold som bryter kravet

Nettløsningen inneholder ekstern løsning for visning av tabeller og statistikk. Vi jobber med å få dette på plass. Det er ikke mulig å tabulere seg gjennom siden i nettleserne Safari og Firefox.Tabuleringen hopper over menyen for språk.

Innhold som bryter kravet

Det gjenstår noen områder der vi ikke har hatt kapasitet til å gå gjennom alt innholdet og møte kravet om å beskrive formålet med lenker. Vi jobber med å få dette på plass. 

Innhold som bryter kravet

Vi jobber med å få dette på plass slik at alle overskrifter og ledetekster er beskrivende.

Innhold som bryter kravet

Gjelder hovedsakelig egen skjemaløsning og kartløsning. 

Prinsipp 4. Robust

Rett koding av nettstedet er viktig, og dette er som regel ivaretatt med bruk av standardelement i HTML. Valider at koden på nettstedet er rett. Dette er spesielt viktig dersom du bruker ny teknologi eller lager egne element (custom widgets).

Innhold som bryter kravet

På flere sider rapporteres det om ID-elementer som ikke er unike. Dette skyles klipp og lim av tekst fra andre kilder. Vi jobber med å gå gjennom løsningen og løse problemet. 

Innhold som bryter kravet

Det gjenstår noen områder der vi ikke har hatt kapasitet til å gå gjennom alt innholdet og møte dette kravet. Dette gjelder først og fremst tabeller. Vi jobber med å få det på plass. 

Innhold som bryter kravet

Det mangler riktig rolle på elementer for skjermlesere for å kunne lese opp antall søketreff etter et søk har blitt gjennomført. Vi jobber sammen med leverandøren for å løse dette problemet. 


Test og vurdering av nettstedet

Vi har selv testet og vurdert nettstedet.

Om erklæringen

 • Tilgjengelighetserklæringen er sist oppdatert .
 • Tilgjengelighetserklæring for dette nettstedet ble opprettet første gang .

Arbeid med universell utforming av ikt

Se www.vtfk.no/tilgjengelighetserklaring for beskrivelse av hvordan Vestfold og Telemark fylkeskommune jobber med universell utforming av ikt.