Tilgjengelighetserklæring for Lomsdal-Visten nasjonalpark

 • Lomsdal-Visten nasjonalpark
 • STATSFORVALTEREN I NORDLAND, organisasjonsnummer 974 764 687
Erklæringen er ikke oppdatert

I hvilken grad er nettstedet i samsvar med kravene til universell utforming?

Nettstedet er delvis i samsvar med kravene til universell utforming av ikt.

Det er brudd på 11 av 47 krav i regelverket.

Hva betyr bruddene for brukerne?

Bruddene som er registrert i denne erklæringen får spesielt konsekvenser for brukere som har følgende forutsetninger:

 • Bruk uten syn
 • Bruk med avgrenset syn
 • Bruk uten fargesyn
 • Bruk uten hørsel
 • Bruk med nedsatt hørsel
 • Bruk med nedsatt bevegelsesevne eller styrke
 • Bruk med nedsatt kognisjon

Meld gjerne fra om brudd på kravene

Vi ønsker tilbakemelding fra brukerne.

 • Har du oppdaget feil og mangler knyttet til universell utforming av nettstedet?
 • Trenger du alternativ til innhold som ikke er universelt utformet?
 • Har du innspill til forbedringer av nettstedet?

Du kontakter oss via:

Klage

Diskrimineringsnemnda behandler klager om brudd på regelverket. Du finner informasjon om hvordan du klager på nettstedet til Diskrimineringsnemnda. Du kan også klage på manglende eller sent svar på tilbakemeldinger du har sendt til oss.


Status for innhold som ikke er universelt utformet

Vi har innhold på nettstedet som ikke er universelt utformet. Vi redegjør for hvilket innhold det gjelder, årsaken til at vi ikke følger kravene til universell utforming av ikt og hva det betyr for brukeren. Det er presentert i samme rekkefølge som kravene i WCAG 2.1-standarden.
STATSFORVALTEREN I NORDLAND kategoriserer innholdet som ikke er universelt utformet på Lomsdal-Visten nasjonalpark slik:

Prinsipp 1. Mulig å oppfatte

Informasjon skal være presentert på en måte brukeren kan oppfatte. Det vil si at informasjon ikke bare skal kunne oppfattes med én enkelt sans. For å se grafikk trenger du for eksempel en skjerm og synssansen. Derfor skal bilder ha en alternativ tekst, i følge WCAG. Tekst kan også bli presentert på mange ulike måter, blant annet som punktskrift, syntetisk tale, på skjerm, tolkes som tegnspråk eller som symbol. WCAG krever derfor at tekst blir brukt som alternativ til lyd, film og bilder.

Innhold som bryter kravet

De fleste bildene i hovedinnholdet på nettsiden, både de som er lagt inn som bakgrunnsbilder i kolonnene med CSS og bildene i bildekarusellene mangler alt-tekst eller tomt alt-attributt. Dette gjør det utfordrende for brukere som benytter skjermleser å forstå intensjonen med bildene.

Innhold som bryter kravet

Videoen på ''Andalshatten - topptur vinter'' er ikke tekstet, videoen er presentert via en tredjepartsløsning. Personer som er døve eller har hørselstap får ikke tilgang til dette innholdet.

Innhold som bryter kravet

Det er for lite kontrast mellom de hvite elementene (sidetittel, språkskifter, meny ikon og teksten ''meny'') i topp seksjon mot blå bakgrunn, kontrastforholdet er 3.8:1. Designmanualen oppfyller ikke god nok kontrast mellom tekst og bakgrunn. 

Det er også for lite kontrast mellom tekst og bakgrunn i kartet på ''Opplevelser'', kartet er lagt inn i koden som en iframe fra en ekstern nettside hvor vi ikke kan overstyre hvordan innholdet blir presentert. Dette gjør det vanskeligere for alle brukere å lese innholdet.

Innhold som bryter kravet

I innlegget ''Flere guidede turer fra Velfjord'' er innholdet formidlet med et bilde av teksten, det er ikke supplert med tekst. Det gjør det vanskelig å oppfatte informasjonen som blir formidlet og teksten kan ikke justeres.

Innhold som bryter kravet

I kartet på ''Opplevelser'' har de hvite ikonene for lite kontrast mot den oransje bakgrunnen. Kartet er lagt inn i koden som en iframe fra en ekstern nettside hvor vi ikke kan overstyre hvordan innholdet blir presentert. Det gjør det vanskeligere for alle brukere å oppfatte innholdet.

Prinsipp 2. Mulig å betjene

Web er interaktivt. Det er viktig at brukerne for eksempel kan navigere, velge knapper og sette haker i avkryssingsfelt, med det utstyret og den hjelpemiddelteknologien de bruker. Dette betyr for eksempel at det ikke bare skal være mulig å bruke mus. Alt innhold og all funksjonalitet skal også kunne brukes bare med tastaturet.

Innhold som bryter kravet

Det er ikke mulig å bruke alle funksjonaliteten i kartet på ''Opplevelser'' ved å navigere med tastatur. Kartet er lagt inn i koden som en iframe fra en ekstern nettside hvor vi ikke kan overstyre slike funksjonaliteter. Personer som ikke kan eller vil bruke nettstedet med mus vil ikke ha tilgang til alle funksjonalitetene i kartet. 

Innhold som bryter kravet

Ved navigering av ''Zoom inn'' og ''Zoom ut'' knappene med tastatur i kartet på ''Opplevelser'' blir man stående fast i disse to elementene. Kartet er lagt inn i koden som en iframe fra en ekstern nettside hvor vi ikke kan overstyre slike funksjonaliteter.

Personer som ikke kan eller vil bruke nettstedet med mus vil ikke ha tilgang til alle funksjonalitetene i kartet eller kunne navigere seg ut av kartet.

Innhold som bryter kravet

Lenketekstene ''Les mer'' på nettsiden beskriver ikke lenkens mål.
Designmanualen oppfyller ikke dette kravet.
Det gjør lenkene vanskeligere å identifisere for brukere med nedsatt syn eller som benytter hjelpemidler til å løfter ut lenkene fra sammenhengen og får dem presentert i en liste.

Innhold som bryter kravet

Fokusmarkeringen er ikke godt synlig når man navigerer med tastatur i kartet på ''Opplevelser''. Kartet er lagt inn i koden som en iframe fra en ekstern nettside hvor vi ikke kan overstyre slike funksjonaliteter.

Personer som ikke kan eller vil bruke nettstedet med mus vil ikke kunne vite hvor de befinner seg i kartet, det gjør det vanskelig å se hvilket element som har fokus til enhver tid.

Prinsipp 3. Forståelig

Målet med nettsteder er at brukerne skal forstå hvordan sidene skal brukes og informasjonen de får. Det handler om at nettstedet er forutsigbart, har et enkelt språk og god hjelpefunksjonalitet. Rett koding er viktig for at nettstedet skal fungere med hjelpemiddelteknologi, for eksempel vil rett språk på siden sørge for at teksten blir lest opp på rett måte for brukere med talesyntese.

Innhold som bryter kravet

På engelsk versjon av nettsiden er ikke ''Turbeskrivelser'' oversatt, tittel-attributtet til bildene som ligger på undersidene her er heller ikke oversatt. Deler av kartet på ''Opplevelser'' er ikke oversatt eller markert i koden at det er et annet språk både på norsk og engelsk versjon. Kartet er lagt inn i koden som en iframe fra en ekstern nettside hvor vi ikke kan overstyre innholdet.

Brukere som benytter opplesende hjelpemidler vil ikke få valgt riktig stemme for opplesing her.

Prinsipp 4. Robust

Rett koding av nettstedet er viktig, og dette er som regel ivaretatt med bruk av standardelement i HTML. Valider at koden på nettstedet er rett. Dette er spesielt viktig dersom du bruker ny teknologi eller lager egne element (custom widgets).

Innhold som bryter kravet

Oversikt over kodefeil på nettsiden: https://validator.w3.org/nu/?doc=https%3A%2F%2Fwww.lomsdalvisten.no%2F


Test og vurdering av nettstedet

Vi fikk ekstern hjelp til test og vurdering av nettstedet.

Om erklæringen

 • Tilgjengelighetserklæring for dette nettstedet ble opprettet første gang .