Tilgjengelighetserklæring for fjellinjen.no

  • fjellinjen.no
  • FJELLINJEN AS, organisasjonsnummer 941 856 543
Erklæringen er oppdatert

I hvilken grad er nettstedet i samsvar med kravene til universell utforming?

Nettstedet er i samsvar med kravene til universell utforming av ikt.

Meld gjerne fra om brudd på kravene

Vi ønsker tilbakemelding fra brukerne.

  • Har du oppdaget feil og mangler knyttet til universell utforming av nettstedet?
  • Trenger du alternativ til innhold som ikke er universelt utformet?
  • Har du innspill til forbedringer av nettstedet?

Du kontakter oss via:

Klage

Diskrimineringsnemnda behandler klager om brudd på regelverket. Du finner informasjon om hvordan du klager på nettstedet til Diskrimineringsnemnda. Du kan også klage på manglende eller sent svar på tilbakemeldinger du har sendt til oss.


Test og vurdering av nettstedet

Vi fikk ekstern hjelp til test og vurdering av nettstedet.

Om erklæringen

  • Tilgjengelighetserklæring for dette nettstedet ble opprettet første gang .

Arbeid med universell utforming av ikt

Når vi videreutvikler fjellinjen.no med nytt innhold og nye tjenester, sjekker vi dette opp mot WCAG-kravene. Vi er opptatt av god brukervennlighet på fjellinjen.no og sikrer dette gjennom brukertesting. Fjellinjen har et mål om at nettsiden skal være i samsvar med kravene til universell utforming. For å sikre dette, gjennomføres en årlig ekstern revisjon av nettstedets tilgjengelighet, hvor eventuelle brudd rettes omgående.