Tilgjengelighetserklæring for rost.kommune.no

 • rost.kommune.no
 • RØST KOMMUNE, organisasjonsnummer 945 037 687
Erklæringen er ikke oppdatert

I hvilken grad er nettstedet i samsvar med kravene til universell utforming?

Nettstedet er delvis i samsvar med kravene til universell utforming av ikt.

Det er brudd på 14 av 47 krav i regelverket.

Hva betyr bruddene for brukerne?

Bruddene som er registrert i denne erklæringen får spesielt konsekvenser for brukere som har følgende forutsetninger:

 • Bruk uten syn
 • Bruk med avgrenset syn
 • Bruk uten fargesyn
 • Bruk uten hørsel
 • Bruk med nedsatt hørsel
 • Bruk med nedsatt bevegelsesevne eller styrke
 • Bruk med nedsatt kognisjon

Meld gjerne fra om brudd på kravene

Vi ønsker tilbakemelding fra brukerne.

 • Har du oppdaget feil og mangler knyttet til universell utforming av nettstedet?
 • Trenger du alternativ til innhold som ikke er universelt utformet?
 • Har du innspill til forbedringer av nettstedet?

Du kontakter oss via:

Klage

Diskrimineringsnemnda behandler klager om brudd på regelverket. Du finner informasjon om hvordan du klager på nettstedet til Diskrimineringsnemnda. Du kan også klage på manglende eller sent svar på tilbakemeldinger du har sendt til oss.


Status for innhold som ikke er universelt utformet

Vi har innhold på nettstedet som ikke er universelt utformet. Vi redegjør for hvilket innhold det gjelder, årsaken til at vi ikke følger kravene til universell utforming av ikt og hva det betyr for brukeren. Det er presentert i samme rekkefølge som kravene i WCAG 2.1-standarden.
RØST KOMMUNE kategoriserer innholdet som ikke er universelt utformet på rost.kommune.no slik:

Prinsipp 1. Mulig å oppfatte

Informasjon skal være presentert på en måte brukeren kan oppfatte. Det vil si at informasjon ikke bare skal kunne oppfattes med én enkelt sans. For å se grafikk trenger du for eksempel en skjerm og synssansen. Derfor skal bilder ha en alternativ tekst, i følge WCAG. Tekst kan også bli presentert på mange ulike måter, blant annet som punktskrift, syntetisk tale, på skjerm, tolkes som tegnspråk eller som symbol. WCAG krever derfor at tekst blir brukt som alternativ til lyd, film og bilder.

Innhold som bryter kravet

Det finnes flere bilder på nettstedet som mangler eller kunne hatt bedre beskrivelse. Brukere med leseverktøy vil ikke kunne tolke disse bildene. Alternativtekster og tekstlige beskrivelser vil bli korrigert fortløpende i forbindelse med at innhold blir revidert.

Innhold som bryter kravet

Det finnes enkelte videoklipp på nettstedet og lenkede videoklipp på Facebook/Teams som inneholder tale, men som ikke er tekstet. Brukere som har utfordringer med hørsel vil ikke kunne få med seg dette innholdet. Vi undersøker muligheten for å få tekstet fremtidige videoklipp på vårt nettsted.

Innhold som bryter kravet

Det finnes logoer av typen SVG med ID'er som ikke er unike. Det er funnet et par eksempler på overskrift (<h2>) uten innhold. Feil forbundet med informasjon og relasjoner kan forstyrre brukere som bruker ulike hjelpemidler.

Innhold som bryter kravet

Det kan finnes instruksjoner hvor det henvises til menyen over eller til høyre. Slike instruksjoner fungerer ikke så bra for brukere med utfordringer knyttet til syn.

Innhold som bryter kravet

Det finnes noe tekst på nettstedet som ikke oppfyller krav om kontrast til bakgrunnsfargen. F.eks. organge tekst mot grå bakgrunn eller hvit tekst mot orange bakgrunn. Vi vil undersøke mulighetene for å rette opp dette.

Innhold som bryter kravet

Det finnes noen få eksempler på bilder av tekst som mangler beskrivelse eller annet tekstlig alternativ. Blant annet en oversikten over medlemmer i styrer, råd og utvalg i Røst kommune.

Tilgjengelige alternativ

Ved å åpne dokumentet Politisk organisering i Røst kommune.pdf vil man kunne få teksten opplest.

Innhold som bryter kravet

Deler av innholdet er ikke synlig ved forstørrelse av siden til 400%. Dette kan skyldes at mobilvisning er avhengig av at løsningen kjenner igjen en mobil enhet, og derfor ikke kan vise en kraftig forstørret versjon på en vanlig PC.

Innhold som bryter kravet

Ikoner som lenker til deling og sosiale medier, samt merking av aktivt menypunkt med orange strek, har ikke god nok kontrast.

Innhold som bryter kravet

Hovedbanneret rett under menyen på forsiden har tekst som kan bli skjult når tekstavstand manipuleres.

Prinsipp 2. Mulig å betjene

Web er interaktivt. Det er viktig at brukerne for eksempel kan navigere, velge knapper og sette haker i avkryssingsfelt, med det utstyret og den hjelpemiddelteknologien de bruker. Dette betyr for eksempel at det ikke bare skal være mulig å bruke mus. Alt innhold og all funksjonalitet skal også kunne brukes bare med tastaturet.

Innhold som bryter kravet

Nettstedet har en funksjon for å hoppe til hovedinnholdet, men det hender at funksjonen hopper litt langt, slik at starten på innholdet blir skjult av header eller hovedmeny. 

Innhold som bryter kravet

Vær oppmerksom på at artikkel-lister ofte har lenke på både overskrift og bilder, hvor begge fører til full visning av artikkelen. 

Det finnes bilder eller ikoner som er lenker, og som mangler alternativtekst eller annen beskrivelse som kan leses av leseverktøy. 

Det kan finnes lenker i enkelte artikler som har svake lenketekster (formål). 

Lenketekster og -beskrivelser har betydning for brukere som får lenker opplest. Lenker i ordinært innhold vil bli kontrollert og korrigert i forbindelse med at innhold blir revidert. 
 

Prinsipp 3. Forståelig

Målet med nettsteder er at brukerne skal forstå hvordan sidene skal brukes og informasjonen de får. Det handler om at nettstedet er forutsigbart, har et enkelt språk og god hjelpefunksjonalitet. Rett koding er viktig for at nettstedet skal fungere med hjelpemiddelteknologi, for eksempel vil rett språk på siden sørge for at teksten blir lest opp på rett måte for brukere med talesyntese.

Innhold som bryter kravet

Det er funnet én side med flere språk, hvor ett av språkene ikke er merket korrekt i koden.

Innhold som bryter kravet

Det finnes sider på nettstedet hvor hovedmenyen helt eller delvis er tildekket av undermenypunkter. I footer er det for alle brukere vanskelig å skille lenker fra ordinær tekst. Vi vil undersøke med vår leverandør om muligheten for å korrigere dette.

Prinsipp 4. Robust

Rett koding av nettstedet er viktig, og dette er som regel ivaretatt med bruk av standardelement i HTML. Valider at koden på nettstedet er rett. Dette er spesielt viktig dersom du bruker ny teknologi eller lager egne element (custom widgets).

Innhold som bryter kravet

Vi har sett noen få eksempler på ugyldig HTML, som f.eks. feil plassert avslutning på lenke-tag. Vi vil ha dialog med vår leverandør om å gjøre korrigeringer slik at HTML-koden er gyldig.


Test og vurdering av nettstedet

Vi fikk ekstern hjelp til test og vurdering av nettstedet.

Om erklæringen

 • Tilgjengelighetserklæringen er sist oppdatert .
 • Tilgjengelighetserklæring for dette nettstedet ble opprettet første gang .

Arbeid med universell utforming av ikt

Testingen som er gjort i forbindelse med tilgjengelighetserklæringen avdekket en del mangler vi ikke har vært klar over. Vi vil opprette dialog med leverandøren av webløsningen vår for å gjøre nettstedet mer tilgjengelig for alle. Vi håper å kunne korrigere en del ting innen kort tid. Vi skal også ha fokus på å heve kompetansen internt når det gjelder universell utforming på web.