Tilgjengelighetserklæring for Nasjonalbiblioteket

 • Nasjonalbiblioteket
 • NASJONALBIBLIOTEKET, organisasjonsnummer 976 029 100
Erklæringen er oppdatert

I hvilken grad er nettstedet i samsvar med kravene til universell utforming?

Nettstedet er delvis i samsvar med kravene til universell utforming av ikt.

Det er brudd på 9 av 48 krav i regelverket.

Hva betyr bruddene for brukerne?

Bruddene som er registrert i denne erklæringen får spesielt konsekvenser for brukere som har følgende forutsetninger:

 • Bruk uten syn
 • Bruk med avgrenset syn
 • Bruk uten fargesyn
 • Bruk uten hørsel
 • Bruk med nedsatt hørsel
 • Bruk med nedsatt bevegelsesevne eller styrke
 • Bruk med nedsatt kognisjon

Meld gjerne fra om brudd på kravene

Vi ønsker tilbakemelding fra brukerne.

 • Har du oppdaget feil og mangler knyttet til universell utforming av nettstedet?
 • Trenger du alternativ til innhold som ikke er universelt utformet?
 • Har du innspill til forbedringer av nettstedet?

Du kontakter oss via:

Klage

Diskrimineringsnemnda behandler klager om brudd på regelverket. Du finner informasjon om hvordan du klager på nettstedet til Diskrimineringsnemnda. Du kan også klage på manglende eller sent svar på tilbakemeldinger du har sendt til oss.


Status for innhold som ikke er universelt utformet

Vi har innhold på nettstedet som ikke er universelt utformet. Vi redegjør for hvilket innhold det gjelder, årsaken til at vi ikke følger kravene til universell utforming av ikt og hva det betyr for brukeren. Det er presentert i samme rekkefølge som kravene i WCAG 2.1-standarden.
NASJONALBIBLIOTEKET kategoriserer innholdet som ikke er universelt utformet på Nasjonalbiblioteket slik:

Prinsipp 1. Mulig å oppfatte

Informasjon skal være presentert på en måte brukeren kan oppfatte. Det vil si at informasjon ikke bare skal kunne oppfattes med én enkelt sans. For å se grafikk trenger du for eksempel en skjerm og synssansen. Derfor skal bilder ha en alternativ tekst, i følge WCAG. Tekst kan også bli presentert på mange ulike måter, blant annet som punktskrift, syntetisk tale, på skjerm, tolkes som tegnspråk eller som symbol. WCAG krever derfor at tekst blir brukt som alternativ til lyd, film og bilder.

Innhold som bryter kravet

Det kan forekomme bilder som mangler beskrivende alt-tekst. Å sørge for dette er et kontinuerlig forbedringsarbeid. 

Innhold som er unntatt på grunn av uforholdsmessig stor byrde

På grunn av mengde data (mange millioner objekter) og svært varierende kvalitet på tilknyttede metadata, er det rett og slett ikke mulig å tilby korrekt meningsbærende alternativ-tekst for alt ikke-tekstlig innhold, som f.eks. thumbnails, bilder og avfotograferinger av sider i publikasjoner.

Innhold som ikke er omfattet av regelverket

Vi har en del arkivmateriale som ikke ble tekstet i sin tid. 

Det er ikke krav til universell utforming på dokumentformater (video, office 365 mv.) av eldre dato, ei heller det som klassifiseres som arkiver, eller som ikke er en del av en «aktiv administrativ prosess». 

Innhold som ikke er omfattet av regelverket

Vi har en del arkivmateriale som ikke ble tekstet i sin tid. 

Det er ikke krav til universell utforming på dokumentformater (video, office 365 mv.) av eldre dato, ei heller det som klassifiseres som arkiver, eller som ikke er en del av en «aktiv administrativ prosess». 

Innhold som bryter kravet

Vi henter inn noen elementer fra tredjepartsleverandør som har mangelfulle aria-labels. Dette gjelder podcastspilleren Acast og Nettbibliotekets datografer. 

 

 

Innhold som ikke er omfattet av regelverket

Mye av innholdet i Nettbiblioteket er bilder av trykte objekter som inneholder tekst. Når rettighetsstatus for objektet muliggjør det, tilbyr vi OCR-teksten, men for svært mye av innholdet stopper Åndsverksloven oss i å tilgjengeliggjøre denne.

Det er dessuten ikke krav til universell utforming på dokumentformater (video, office 365 mv.) av eldre dato, ei heller det som klassifiseres som arkiver, eller som ikke er en del av en «aktiv administrativ prosess». 

Innhold som ikke er omfattet av regelverket

Materialet vi tilbyr er digitalisert i den beskaffenhet det hadde på digitaliseringstidspunktet. Dette innebærer at brukerne vil finne sider/objekter som ikke har tilstrekkelig god kontrast, men der det ville stride mot prinsippene for bevaring og formidling av kulturarven å korrigere dette.

Det er dessuten ikke krav til universell utforming på dokumentformater (video, office 365 mv.) av eldre dato, ei heller det som klassifiseres som arkiver, eller som ikke er en del av en «aktiv administrativ prosess». 

Prinsipp 2. Mulig å betjene

Web er interaktivt. Det er viktig at brukerne for eksempel kan navigere, velge knapper og sette haker i avkryssingsfelt, med det utstyret og den hjelpemiddelteknologien de bruker. Dette betyr for eksempel at det ikke bare skal være mulig å bruke mus. Alt innhold og all funksjonalitet skal også kunne brukes bare med tastaturet.

Innhold som bryter kravet

Vi har ikke noen funksjon for å skru av eller overstyre Nettbiblioteket/bokviseren sine hurtigtaster.

Prinsipp 3. Forståelig

Målet med nettsteder er at brukerne skal forstå hvordan sidene skal brukes og informasjonen de får. Det handler om at nettstedet er forutsigbart, har et enkelt språk og god hjelpefunksjonalitet. Rett koding er viktig for at nettstedet skal fungere med hjelpemiddelteknologi, for eksempel vil rett språk på siden sørge for at teksten blir lest opp på rett måte for brukere med talesyntese.

Innhold som er unntatt på grunn av uforholdsmessig stor byrde

Alle grensesnittekster skal være på rett språk og definert som dette, men vi har på grunn av mengden innhold antakelig biblioteksobjekter som er flerspråklige eller deklarert med feil språk.

Innhold som bryter kravet

Endringer i innholdsfiltre i søketreffutlistninger i Nettbiblioteket medfører ofte oppdatering av mange eller alle elementer på siden, noe som kan gi en litt urolig brukeropplevelse.


Test og vurdering av nettstedet

Vi har testet og vurdert nettstedet internt, i kombinasjon med ekstern hjelp.

Om erklæringen

 • Tilgjengelighetserklæringen er sist oppdatert .
 • Tilgjengelighetserklæring for dette nettstedet ble opprettet første gang .