Tilgjengelighetserklæring for sola.kommune.no

 • sola.kommune.no
 • SOLA KOMMUNE, organisasjonsnummer 948 243 113
Erklæringen er oppdatert

I hvilken grad er nettstedet i samsvar med kravene til universell utforming?

Nettstedet er delvis i samsvar med kravene til universell utforming av ikt.

Det er brudd på 10 av 48 krav i regelverket.

Hva betyr bruddene for brukerne?

Bruddene som er registrert i denne erklæringen får spesielt konsekvenser for brukere som har følgende forutsetninger:

 • Bruk uten syn
 • Bruk med avgrenset syn
 • Bruk uten fargesyn
 • Bruk uten hørsel
 • Bruk med nedsatt hørsel
 • Bruk med nedsatt bevegelsesevne eller styrke
 • Bruk med nedsatt kognisjon

Meld gjerne fra om brudd på kravene

Vi ønsker tilbakemelding fra brukerne.

 • Har du oppdaget feil og mangler knyttet til universell utforming av nettstedet?
 • Trenger du alternativ til innhold som ikke er universelt utformet?
 • Har du innspill til forbedringer av nettstedet?

Du kontakter oss via:

Klage

Diskrimineringsnemnda behandler klager om brudd på regelverket. Du finner informasjon om hvordan du klager på nettstedet til Diskrimineringsnemnda. Du kan også klage på manglende eller sent svar på tilbakemeldinger du har sendt til oss.


Status for innhold som ikke er universelt utformet

Vi har innhold på nettstedet som ikke er universelt utformet. Vi redegjør for hvilket innhold det gjelder, årsaken til at vi ikke følger kravene til universell utforming av ikt og hva det betyr for brukeren. Det er presentert i samme rekkefølge som kravene i WCAG 2.1-standarden.
SOLA KOMMUNE kategoriserer innholdet som ikke er universelt utformet på sola.kommune.no slik:

Prinsipp 1. Mulig å oppfatte

Informasjon skal være presentert på en måte brukeren kan oppfatte. Det vil si at informasjon ikke bare skal kunne oppfattes med én enkelt sans. For å se grafikk trenger du for eksempel en skjerm og synssansen. Derfor skal bilder ha en alternativ tekst, i følge WCAG. Tekst kan også bli presentert på mange ulike måter, blant annet som punktskrift, syntetisk tale, på skjerm, tolkes som tegnspråk eller som symbol. WCAG krever derfor at tekst blir brukt som alternativ til lyd, film og bilder.

Innhold som bryter kravet

Vi oppfyller dette kravet delvis. Vi har ryddet og lagt til alt-tekst på bilder som ikke hadde dette allerede. Likevel kan det mangle alt-tekst på enkelte bilder. For å oppnå kravet, kreves bevisstgjøring og kompetanseheving hos nettredaktørene på sola.kommune.no. Ansatte som redigerer på nettsidene har fått opplæring i universell utforming. Vi retter opp feil vi finner fortløpende. 

Artikkeloversikt på forsiden:
Alternativ tekst og bildetekst har byttet plass. 

Bilde i lenkesamling:
Alternativ tekst kommer ikke med i HTML kode. 

Filgalleri:
Lenkeikonene mangler alternativ tekst, samt at filtype og filstørrelse mangler.

Imagemap:
Lenketeksten inneholder ikke informasjon om at lenken åpnes i nytt vindu.

Bilde tilknyttet kontaktperson:
Ikke mulig å angi alternativ tekst på bilde tilknyttet kontaktperson.

Webpart for emnetypebilde:
Dersom alternativ tekst for emnetypebilde i webparten er tom, skal ikke lightbox vises. Det gjør den nå.

Brukere som er svært svaksynte og ikke kan se bilder kan gå glipp av motivet på bilder som ikke har alt-tekst. Dette gjelder også for de som bruker skjermleser.

Innhold som bryter kravet

Direktesendinger fra kommunestyremøtene er tilgjengelige på nettsiden uten tekst. Det er ressurskrevende å tekste disse sendingene eller skrive tekstalternativ til de enkelte møtene. Vi jobber med å finne en løsning på dette.

Brukere med nedsatt hørsel kan gå glipp av innholdet i disse møtene.

Tilgjengelige alternativ

Alle møteprotokollene er tilgjengelige på nettsiden. Disse kan regnes som et skriftlig alternativ til innholdet i møtene. 

Innhold som bryter kravet

Kravet til synstolking gjelder videoer i offentlig sektor, som publiseres fra og med 1. februar 2024. Tilgjengelighetserklæringen blir oppdatert i skrivende stund 10. november 2023. 

Innhold som bryter kravet

Bookingløsning:
Det er hopp i overskriftsnivåene i bookingløsningen. Overskriften Reservasjon har overskriftskode H1, mens oppsummeringen til høyre har overskriftskode H4.

Tabeller:
Tabeller blir ikke alltid kodet korrekt på mindre skjermer.

Artikkeloversikt på forside:
Overskrifter på artikler i artikkeloversikten mangler overskriftskode.

Områdemeldinger:
Det mangler en overskrift på områdemeldingene som varsler skjermleserbrukere om at det er en viktig melding på siden. 

Webskjema:
Nedtrekkslisten i webskjema er i dag kodet som en knapp. Dette er feil, og knapp må kodes om til nedtrekksliste.

Vår leverandør, ACOS, jobber med  å rette opp disse feilene. 

For de som bruker hjelpemidler, kan informasjonen bli vanskelig å tolke.
 

Innhold som bryter kravet

Vi oppfyller dette kravet delvis. Vi har ryddet og lagt til beskrivende tekst til bilder av tekst som ikke hadde dette allerede. Likevel kan det mangler beskrivende tekst på enkelte bilder/figurer/grafikk på nettsiden. For å oppnå kravet, kreves bevisstgjøring og kompetanseheving hos nettredaktørene. Ansatte som redigerer på nettsidene har fått opplæring i universell utforming. Vi retter opp feil vi finner fortløpende.

På bilder av tekst som mangler beskrivende tekst (en forklaring), kan tekstkvaliteten bli dårlig ved forstørring. Det kan være vanskelig for brukere med hjelpemidler og oppfatte teksten i bildet. 

Prinsipp 2. Mulig å betjene

Web er interaktivt. Det er viktig at brukerne for eksempel kan navigere, velge knapper og sette haker i avkryssingsfelt, med det utstyret og den hjelpemiddelteknologien de bruker. Dette betyr for eksempel at det ikke bare skal være mulig å bruke mus. Alt innhold og all funksjonalitet skal også kunne brukes bare med tastaturet.

Innhold som bryter kravet

FAQ: Med tastaturnavigering er det ikke mulig å klikke på FAQ (blå bokser med trekkspillmeny). Mange sider inneholder viktig informasjon i FAQene.

Bookingløsningen: Kalenderen i bookingmodulen er vanskelig å bruke med tastaturnavigasjon.

Brukere som har nedsatt motorikk og andre som ikke kan/vil bruke mus ved navigering, vil gå glipp av informasjon, kan ikke lukke meny på forsiden, og kan synes det er vanskelig å bruke kalenderen i bookingmodulen.

Innhold som bryter kravet

Vi har ryddet og rettet opp lenker slik at de har tydelige lenketekster og er lette å lese både av mennesker og leseverktøy. Likevel kan vi ha lenker på enkelte sider som ikke er rettet. For å oppnå kravet, kreves bevisstgjøring og kompetanseheving hos nettredaktørene. Ansatte som redigerer på nettsidene har fått opplæring i universell utforming. Vi retter opp feil vi finner fortløpende. 

For brukere med nedsatt syn, nedsatt motorikk og nedsatt kognisjon kan det være vanskelig å navigere og forstå innholdet dersom en lenke ikke er universelt utformet.

Innhold som bryter kravet

Vi har ryddet og rettet opp overskrifter og mellomoverskrifter slik at teksten skal være lett å lese både av mennesker og leseverktøy. Likevel kan det på enkelte sider og skjema være overskrifter i bold eller som ikke følger riktig rekkefølge overskrift h1-h2-h3. 

For å oppnå kravet, kreves bevisstgjøring og kompetanseheving hos nettredaktørene. Ansatte som redigerer på nettsidene har fått opplæring i universell utforming. Vi retter opp feil vi finner fortløpende.

Både for brukere med og uten hjelpemidler kan det bli vanskelig å skumlese tekster og finne informasjonen de leter etter raskt. 

 

Prinsipp 4. Robust

Rett koding av nettstedet er viktig, og dette er som regel ivaretatt med bruk av standardelement i HTML. Valider at koden på nettstedet er rett. Dette er spesielt viktig dersom du bruker ny teknologi eller lager egne element (custom widgets).

Innhold som bryter kravet

Søkefelt:
Søkefelt og søkeknapp har samme navn.

Person:
Det er flere elementer med samme ID ved kart i personfeltet.


Personer som er blinde, svaksynte, døvblinde eller som har nedsatt kognisjon og som bruker hjelpemiddelteknologi kan oppleve at innholdet på nettsiden ikke blir presentert på rett måte. Altså at nettsiden og hjelpemiddelet ikke kommuniserer bra med hverandre.

Innhold som bryter kravet

Fant du det du lette etter:
Fant du det du lette etter mangler ledetekst. 

 


Test og vurdering av nettstedet

Vi har testet og vurdert nettstedet internt, i kombinasjon med ekstern hjelp.

Om erklæringen

 • Tilgjengelighetserklæringen er sist oppdatert .
 • Tilgjengelighetserklæring for dette nettstedet ble opprettet første gang .

Arbeid med universell utforming av ikt

Vi ønsker at alle skal kunne bruke og forstå innholdet i våre digitale kanaler. 

Kravene til universell utforming av IKT krever kompetanseheving. Vi jobber kontinuerlig med å forbedre nettsidene når det gjelder universell utforming. For å øke kompetanse og bevisstgjøring i organisasjonen, har ansatte med redigeringstilgang på sola.kommune.no fått opplæring i nettpublisering og universell utforming. Vi retter feil fortløpende. Noen feil ligger i selve designet på nettsidene.

I dag lenker vi til PDFer som ikke er universelt utformet. Mange av disse har mangler i form av formatering, struktur, bilder/illustrasjoner og eksportering til PDF. Vi rydder og sletter PDFer som ikke lengre er relevante. Likevel er det for ressurskrevende å gå gjennom og rette filer vi lenker til for å oppfylle kravene. PDFer som blir publisert fremover skal være universelt utformet. Vi vurderer også å legge innholdet direkte inn i publiseringsløsningen i stedet for å publisere PDF-dokumenter. Dette vil medføre bedre søkeresultat og færre PDF-dokumenter på nettsidene.

Kart lenket til fra sola.kommune.no er tredjepartsløsninger, og disse kan være mangelfulle med hensyn til universell utforming.