Tilgjengelighetserklæring for sola.kommune.no

 • sola.kommune.no
 • SOLA KOMMUNE, organisasjonsnummer 948 243 113

I hvilken grad er nettstedet i samsvar med kravene til universell utforming?

Nettstedet er delvis i samsvar med kravene til universell utforming av ikt.

Det er brudd på 11 av 47 krav i regelverket.

Hva betyr bruddene for brukerne?

Bruddene som er registrert i denne erklæringen får spesielt konsekvenser for brukere som har følgende forutsetninger:

 • Bruk uten syn
 • Bruk med avgrenset syn
 • Bruk uten fargesyn
 • Bruk uten hørsel
 • Bruk med nedsatt hørsel
 • Bruk med nedsatt bevegelsesevne eller styrke
 • Bruk med begrenset rekkevidde
 • Bruk med nedsatt kognisjon

Meld gjerne fra om brudd på kravene

Vi ønsker tilbakemelding fra brukerne.

 • Har du oppdaget feil og mangler knyttet til universell utforming av nettstedet?
 • Trenger du alternativ til innhold som ikke er universelt utformet?
 • Har du innspill til forbedringer av nettstedet?

Du kontakter oss via:

Klage

Diskrimineringsnemnda behandler klager om brudd på regelverket. Du finner informasjon om hvordan du klager på nettstedet til Diskrimineringsnemnda. Du kan også klage på manglende eller sent svar på tilbakemeldinger du har sendt til oss.


Status for innhold som ikke er universelt utformet

Vi har innhold på nettstedet som ikke er universelt utformet. Vi redegjør for hvilket innhold det gjelder, årsaken til at vi ikke følger regelverket og hva det betyr for brukeren. Det er presentert i samme rekkefølge som kravene i WCAG 2.1-standarden.
SOLA KOMMUNE kategoriserer innholdet som ikke er universelt utformet på sola.kommune.no slik:

Prinsipp 1. Mulig å oppfatte

Informasjon skal være presentert på en måte brukeren kan oppfatte. Det vil si at informasjon ikke bare skal kunne oppfattes med én enkelt sans. For å se grafikk trenger du for eksempel en skjerm og synssansen. Derfor skal bilder ha en alternativ tekst, i følge WCAG. Tekst kan også bli presentert på mange ulike måter, blant annet som punktskrift, syntetisk tale, på skjerm, tolkes som tegnspråk eller som symbol. WCAG krever derfor at tekst blir brukt som alternativ til lyd, film og bilder.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Vi oppfyller dette kravet delvis. Vi har ryddet og lagt til alt-tekst på bilder som ikke hadde dette allerede. Likevel kan det mangle alt-tekst på enkelte bilder. For å oppnå kravet, kreves bevisstgjøring og kompetanseheving hos nettredaktørene på sola.kommune.no. Ansatte som redigerer på nettsidene har fått opplæring i universell utforming. Vi retter opp feil vi finner fortløpende. 

I artikkeloversikten på forsiden, har alt-tekst og bildetekst byttet plass. Vår leverandør, ACOS, skal etter planen løse denne feilen i løpet av 1-2 kvartal 2023. 

Brukere som er svært svaksynte og ikke kan se bilder kan gå glipp av motivet på bilder som ikke har alt-tekst. Dette gjelder også for de som bruker skjermleser.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Direktesendinger fra kommunestyremøtene er tilgjengelige på nettsiden uten tekst. Det er ressurskrevende å tekste disse sendingene eller skrive tekstalternativ til de enkelte møtene. Vi jobber med å finne en løsning på dette.

Brukere med nedsatt hørsel kan gå glipp av innholdet i disse møtene.

Tilgjengelige alternativ

Alle møteprotokollene er tilgjengelige på nettsiden. Disse kan regnes som et skriftlig alternativ til innholdet i møtene. 

Innhold som bryter kravet i regelverket

Bookingløsning:
Det er hopp i overskriftsnivåene i bookingløsningen. Overskriften Reservasjon har overskriftskode H1, mens oppsummeringen til høyre har overskriftskode H4.

Tabeller:
Tabeller blir ikke alltid kodet korrekt på mindre skjermer.

Nyhetsliste og kalenderhendelser: 
På nyhetslisten og oversikt over kalenderhendelser er det hopp i overskriftsnivåer. Overskriften på siden har overskriftskode h1 mens lenkene har overskriftskode h3.

Vår leverandør, ACOS, forventer å rette opp disse feilene i løpet av 1-2 kvartal 2023. 

For de som bruker hjelpemidler, kan informasjonen bli vanskelig å tolke.
 

Innhold som bryter kravet i regelverket

Vi oppfyller kravet med ett unntak. Helt nederst på nettsiden ligger det en blå tekst på svart bakgrunn med informasjonstekst om Cookie. Den blå teksten på svart bakgrunn har for svak kontrastfarge.

Vår leverandør, ACOS, er klar over problemet. 
Vi får nye nettsider i 2023 som vil oppfylle kravene til universell utforming. 

Brukere med moderat nedsatt syn eller redusert fargesyn kan ha vanskelig for å se denne informasjonen. 

Innhold som bryter kravet i regelverket

Vi oppfyller dette kravet delvis. Vi har ryddet og lagt til beskrivende tekst til bilder av tekst som ikke hadde dette allerede. Likevel kan det mangler beskrivende tekst på enkelte bilder/figurer/grafikk på nettsiden. For å oppnå kravet, kreves bevisstgjøring og kompetanseheving hos nettredaktørene. Ansatte som redigerer på nettsidene har fått opplæring i universell utforming. Vi retter opp feil vi finner fortløpende.

På bilder av tekst som mangler beskrivende tekst (en forklaring), kan tekstkvaliteten bli dårlig ved forstørring. Det kan være vanskelig for brukere med hjelpemidler og oppfatte teksten i bildet. 

Prinsipp 2. Mulig å betjene

Web er interaktivt. Det er viktig at brukerne for eksempel kan navigere, velge knapper og sette haker i avkryssingsfelt, med det utstyret og den hjelpemiddelteknologien de bruker. Dette betyr for eksempel at det ikke bare skal være mulig å bruke mus. Alt innhold og all funksjonalitet skal også kunne brukes bare med tastaturet.

Innhold som bryter kravet i regelverket

FAQ: Med tastaturnavigering er det ikke mulig å klikke på FAQ (blå bokser med trekkspillmeny). Mange sider inneholder viktig informasjon i FAQene.

Forsidemeny: Menyen på forsiden kan ikke lukkes med tastaturnavigasjon.

Bookingløsningen: Kalenderen i bookingmodulen er vanskelig å bruke med tastaturnavigasjon.

Tastaturnavigasjon blir ivaretatt når vi får nye nettsider i løpet av 2023.

Brukere som har nedsatt motorikk og andre som ikke kan/vil bruke mus ved navigering, vil gå glipp av informasjon, kan ikke lukke meny på forsiden, og kan synes det er vanskelig å bruke kalenderen i bookingmodulen.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Vi har ryddet og rettet opp lenker slik at de har tydelige lenketekster og er lette å lese både av mennesker og leseverktøy. Likevel kan vi ha lenker på enkelte sider som ikke er rettet. For å oppnå kravet, kreves bevisstgjøring og kompetanseheving hos nettredaktørene. Ansatte som redigerer på nettsidene har fått opplæring i universell utforming. Vi retter opp feil vi finner fortløpende. 

For brukere med nedsatt syn, nedsatt motorikk og nedsatt kognisjon kan det være vanskelig å navigere og forstå innholdet dersom en lenke ikke er universelt utformet.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Vi har ryddet og rettet opp overskrifter og mellomoverskrifter slik at teksten skal være lett å lese både av mennesker og leseverktøy. Likevel kan det på enkelte sider og skjema være overskrifter i bold eller som ikke følger riktig rekkefølge overskrift h1-h2-h3. 

For å oppnå kravet, kreves bevisstgjøring og kompetanseheving hos nettredaktørene. Ansatte som redigerer på nettsidene har fått opplæring i universell utforming. Vi retter opp feil vi finner fortløpende.

Både for brukere med og uten hjelpemidler kan det bli vanskelig å skumlese tekster og finne informasjonen de leter etter raskt. 

 

Innhold som bryter kravet i regelverket

Det er feil på søkefelt. Personer som bruker taleinput vil oppleve at søkefeltet ikke oppfølger en kommando. Feilen ligger i designet på nettsiden, og blir rettet når vi får nye nettsider i 2023. I tillegg har bookingmodulen mangler til dette kravet. Den synlige og den kodede ledeteksten ikke er identisk. Vår leverandør, ACOS, jobber med å fikse feilen.

Personer med nedsatt motorikk eller nedsatt kognisjon og som bruker stemmestyring vil ikke kunne bruke søkefelt og bookingmodulen.

 

Prinsipp 4. Robust

Rett koding av nettstedet er viktig, og dette er som regel ivaretatt med bruk av standardelement i HTML. Valider at koden på nettstedet er rett. Dette er spesielt viktig dersom du bruker ny teknologi eller lager egne element (custom widgets).

Innhold som bryter kravet i regelverket

Vi har testet 10 forskjellige tilfeldige sider ved bruk av W3Cs kodevalidator og fant feil på alle disse sidene. Feilene blir rettet når vi får nye nettsider til sommeren 2023.

Personer som er blinde, svaksynte, døvblinde eller som har nedsatt kognisjon og som bruker hjelpemiddelteknologi kan oppleve at innholdet på nettsiden ikke blir presentert på rett måte. Altså at nettsiden og hjelpemiddelet ikke kommuniserer bra med hverandre.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Det er feil på radioknapper og avkryssingsbokser i Webskjema. Fieldset skal egentlig ha legend. Vår leverandør, ACOS jobber med å rette opp feil.

Personer som bruker hjelpemidler kan ikke bruke webskjema som inneholder radioknapper og/eller avkryssingsalternativer. 

 


Test og vurdering av nettstedet

Vi har testet og vurdert nettstedet internt, i kombinasjon med ekstern hjelp.

Om erklæringen

 • Tilgjengelighetserklæringen er sist oppdatert .
 • Tilgjengelighetserklæring for dette nettstedet ble opprettet første gang .

Arbeid med universell utforming av ikt

Vi ønsker at alle skal kunne bruke og forstå innholdet i våre digitale kanaler. 

Kravene til universell utforming av IKT krever kompetanseheving. Vi jobber kontinuerlig med å forbedre nettsidene når det gjelder universell utforming. For å øke kompetanse og bevisstgjøring i organisasjonen, har ansatte med redigeringstilgang på sola.kommune.no fått opplæring i nettpublisering og universell utforming. Vi retter feil fortløpende. Noen feil ligger i selve designet på nettsidene. I 2023 får vi nye nettsider som er universelt utformet.

I dag lenker vi til PDFer som ikke er universelt utformet. Mange av disse har mangler i form av formatering, struktur, bilder/illustrasjoner og eksportering til PDF. Vi rydder og sletter PDFer som ikke lengre er relevante. Likevel er det for ressurskrevende å gå gjennom og rette filer vi lenker til for å oppfylle kravene. PDFer som blir publisert fremover skal være universelt utformet. Vi vurderer også å legge innholdet direkte inn i publiseringsløsningen i stedet for å publisere PDF-dokumenter. Dette vil medføre bedre søkeresultat og færre PDF-dokumenter på nettsidene.

Kart lenket til fra sola.kommune.no er tredjepartsløsninger, og disse kan være mangelfulle med hensyn til universell utforming. 

Vi har implementert Google Translate på nettsidene for å tilby oversettelse til mange språk. Google Translate ble implementert da vi fikk mange ukrainske flyktninger til kommunen. Google Translate er ikke universelt utformet, og vil ikke implementeres på sola.kommune.no når vi får nye nettsider i 2023.