Tilgjengelighetserklæring for Min sak

 • Min sak
 • KOMMUNAL- OG DISTRIKTSDEPARTEMENTET, organisasjonsnummer 972 417 858
Erklæringen er ikke oppdatert

I hvilken grad er nettstedet i samsvar med kravene til universell utforming?

Nettstedet er delvis i samsvar med kravene til universell utforming av ikt.

Det er brudd på 12 av 47 krav i regelverket.

Hva betyr bruddene for brukerne?

Bruddene som er registrert i denne erklæringen får spesielt konsekvenser for brukere som har følgende forutsetninger:

 • Bruk uten syn
 • Bruk med avgrenset syn
 • Bruk uten fargesyn
 • Bruk med nedsatt bevegelsesevne eller styrke
 • Bruk med nedsatt kognisjon

Meld gjerne fra om brudd på kravene

Vi ønsker tilbakemelding fra brukerne.

 • Har du oppdaget feil og mangler knyttet til universell utforming av nettstedet?
 • Trenger du alternativ til innhold som ikke er universelt utformet?
 • Har du innspill til forbedringer av nettstedet?

Du kontakter oss via:

Klage

Diskrimineringsnemnda behandler klager om brudd på regelverket. Du finner informasjon om hvordan du klager på nettstedet til Diskrimineringsnemnda. Du kan også klage på manglende eller sent svar på tilbakemeldinger du har sendt til oss.


Status for innhold som ikke er universelt utformet

Vi har innhold på nettstedet som ikke er universelt utformet. Vi redegjør for hvilket innhold det gjelder, årsaken til at vi ikke følger kravene til universell utforming av ikt og hva det betyr for brukeren. Det er presentert i samme rekkefølge som kravene i WCAG 2.1-standarden.
KOMMUNAL- OG DISTRIKTSDEPARTEMENTET kategoriserer innholdet som ikke er universelt utformet på Min sak slik:

Prinsipp 1. Mulig å oppfatte

Informasjon skal være presentert på en måte brukeren kan oppfatte. Det vil si at informasjon ikke bare skal kunne oppfattes med én enkelt sans. For å se grafikk trenger du for eksempel en skjerm og synssansen. Derfor skal bilder ha en alternativ tekst, i følge WCAG. Tekst kan også bli presentert på mange ulike måter, blant annet som punktskrift, syntetisk tale, på skjerm, tolkes som tegnspråk eller som symbol. WCAG krever derfor at tekst blir brukt som alternativ til lyd, film og bilder.

Innhold som bryter kravet

Søkefeltet har tom ledetekst og mangler dermed identifisert formål.

Innhold som bryter kravet

Knapper brukt i skjema for registrering av ny sak har for lav kontrast

Prinsipp 2. Mulig å betjene

Web er interaktivt. Det er viktig at brukerne for eksempel kan navigere, velge knapper og sette haker i avkryssingsfelt, med det utstyret og den hjelpemiddelteknologien de bruker. Dette betyr for eksempel at det ikke bare skal være mulig å bruke mus. Alt innhold og all funksjonalitet skal også kunne brukes bare med tastaturet.

Innhold som bryter kravet

Funksjonen for å legge ved et bilde når du registrerer en ny sak fungerer ikke fra tastatur men krever bruk av mus/pekeflate.

Innhold som bryter kravet

Siden mangler funksjonalitet for å hoppe direkte til hovedinnholdet.

Tilgjengelige alternativ

Man kan navigere til hovedinnholdet manuelt. 

Innhold som bryter kravet

Lenker til "Samle underskrifter" og "Få saken vurdert" peker ikke på sider som passer dette formålet, i steden peker de til siden for å registrere en ny sak.

Tilgjengelige alternativ

Disse lenkene er unødvendige, man kan bruke siden uten disse.

Innhold som bryter kravet

Menyen er eneste måte å navigere til enkelte undersider. Siden har en søkefunksjon, men denne søker kun i registrerte saker, ikke i undersider.

Innhold som bryter kravet

Feltene for å velge sortering og filtrere på status på søkesiden kan fokuseres og betjenes fra tastatur, men det blir ikke synlig for brukern at elementene har fokus.

Prinsipp 3. Forståelig

Målet med nettsteder er at brukerne skal forstå hvordan sidene skal brukes og informasjonen de får. Det handler om at nettstedet er forutsigbart, har et enkelt språk og god hjelpefunksjonalitet. Rett koding er viktig for at nettstedet skal fungere med hjelpemiddelteknologi, for eksempel vil rett språk på siden sørge for at teksten blir lest opp på rett måte for brukere med talesyntese.

Innhold som bryter kravet

Språket som er brukt blir ikke registrert ved innsending av nye saker og ved innsending av nye kommentarer på sakene blir ikke registert, og disse elementene vises på siden uten at språk er angitt i koden.

Innhold som bryter kravet

Når man søker på saker kan man fylle ut kommune/fylke. Skriver man en kommune eller fylke som ikke finnes (for eksempel "Olso") blir dette ikke identifisert som en feil, i steden får man "Ingen saker funnet" som er misledende.

Innhold som bryter kravet

Skjema for å søke etter saker mangler ledetekst på feltet for kommune/fylke

Innhold som bryter kravet

Feilskrevet kommune/fylke oppdages ikke og skjemaet gir ikke forslag om hvordan feilen kan rettes.

Prinsipp 4. Robust

Rett koding av nettstedet er viktig, og dette er som regel ivaretatt med bruk av standardelement i HTML. Valider at koden på nettstedet er rett. Dette er spesielt viktig dersom du bruker ny teknologi eller lager egne element (custom widgets).

Innhold som bryter kravet

Nettstedet har diverse feil i validering. Noen av disse er i kategoriene som regnes som store kodefeil, blant annet finnes det elementer som er ufullstendige fordi de mangler sluttkode og noen elementer i svg-filer har dupliserte ider.


Test og vurdering av nettstedet

Vi fikk ekstern hjelp til test og vurdering av nettstedet.

Om erklæringen

 • Tilgjengelighetserklæring for dette nettstedet ble opprettet første gang .