Tilgjengelighetserklæring for flekkefjord.kommune.no

 • flekkefjord.kommune.no
 • FLEKKEFJORD KOMMUNE, organisasjonsnummer 964 967 369
Erklæringen er ikke oppdatert

I hvilken grad er nettstedet i samsvar med kravene til universell utforming?

Nettstedet er delvis i samsvar med kravene til universell utforming av ikt.

Det er brudd på 12 av 47 krav i regelverket.

Hva betyr bruddene for brukerne?

Bruddene som er registrert i denne erklæringen får spesielt konsekvenser for brukere som har følgende forutsetninger:

 • Bruk uten syn
 • Bruk med avgrenset syn
 • Bruk uten fargesyn
 • Bruk uten hørsel
 • Bruk med nedsatt hørsel
 • Bruk med nedsatt bevegelsesevne eller styrke
 • Bruk med begrenset rekkevidde
 • Bruk med nedsatt kognisjon

Meld gjerne fra om brudd på kravene

Vi ønsker tilbakemelding fra brukerne.

 • Har du oppdaget feil og mangler knyttet til universell utforming av nettstedet?
 • Trenger du alternativ til innhold som ikke er universelt utformet?
 • Har du innspill til forbedringer av nettstedet?

Du kontakter oss via:

Klage

Diskrimineringsnemnda behandler klager om brudd på regelverket. Du finner informasjon om hvordan du klager på nettstedet til Diskrimineringsnemnda. Du kan også klage på manglende eller sent svar på tilbakemeldinger du har sendt til oss.


Status for innhold som ikke er universelt utformet

Vi har innhold på nettstedet som ikke er universelt utformet. Vi redegjør for hvilket innhold det gjelder, årsaken til at vi ikke følger kravene til universell utforming av ikt og hva det betyr for brukeren. Det er presentert i samme rekkefølge som kravene i WCAG 2.1-standarden.
FLEKKEFJORD KOMMUNE kategoriserer innholdet som ikke er universelt utformet på flekkefjord.kommune.no slik:

Prinsipp 1. Mulig å oppfatte

Informasjon skal være presentert på en måte brukeren kan oppfatte. Det vil si at informasjon ikke bare skal kunne oppfattes med én enkelt sans. For å se grafikk trenger du for eksempel en skjerm og synssansen. Derfor skal bilder ha en alternativ tekst, i følge WCAG. Tekst kan også bli presentert på mange ulike måter, blant annet som punktskrift, syntetisk tale, på skjerm, tolkes som tegnspråk eller som symbol. WCAG krever derfor at tekst blir brukt som alternativ til lyd, film og bilder.

Innhold som bryter kravet

I artikler med karthenvisning er kartbiten kodet feil. Dette tilleggsprogrammet er levert av Google, og anses som tredjepartsinnhold som vi ikke rår over. 

Innhold som er unntatt på grunn av uforholdsmessig stor byrde

Vi har ikke ressurser nok til å tekste videoer med direkteoverføringer fra bystyret, men jobber med en automatisk løsning for å få teksting på plass i ettertid. 

Tilgjengelige alternativ

Bystyrets protokoller kan leses i sin helhet på innsynsløsningen vår. 

Innhold som bryter kravet
 • Skjult element (hovedmeny) har elementet blitt fjernet fra leserekkefølgen, men ikke fra fokusrekkefølgen – noe som kan føre til en forvirrende opplevelse for skjermleserbrukere. Denne feilen er det få gjentagelser av.

Retting av feilen må ses sammen med vår leverandør.


 

Innhold som bryter kravet
 • Lenker skiller seg ikke ut i ingress/samlesider med kontaktinformasjon. 

Retting av feilen må ses sammen med vår leverandør.

Innhold som bryter kravet
 • Tekst merket som sitat eller kursiv har for dårlig kontrast.

Retting av feilen må ses sammen med vår leverandør.

Prinsipp 2. Mulig å betjene

Web er interaktivt. Det er viktig at brukerne for eksempel kan navigere, velge knapper og sette haker i avkryssingsfelt, med det utstyret og den hjelpemiddelteknologien de bruker. Dette betyr for eksempel at det ikke bare skal være mulig å bruke mus. Alt innhold og all funksjonalitet skal også kunne brukes bare med tastaturet.

Innhold som bryter kravet

På Min side/Mine faktura: man kan ikke bruke "tab-tasten" for å velge mellom betalt eller ubetalte faktura. Vi arbeider med leverandør for å rette dette.

Innhold som bryter kravet

Innhald som bryt kravet i regelverket

 • Min side/Mine faktura: man kan ikke tabbe seg ned til aktuelle fane og velge mellom ubetalt eller ubetalte faktura.
 • Ved valg av utskrift av artikkel får ikke bruker lukket utskriftsvindu ved bruk av tab, enter eller esc. 

Sakene meldes vår leverandør som må se på saken. 

Innhold som bryter kravet

 

 • Min side/Mine faktura: man kan ikke tabbe seg ned til aktuelle fane og velge mellom betalt eller ubetalte faktura. Saken meldes vår leverandør som må se på saken. 
Innhold som bryter kravet

Facebook-ikoner vist på nettsiden er merket som om de leder til en og samme plass, selv om de ikke gjør det. Dette må ses på av leverandør av løsning. 

Det ryddes også i eldre lenker hvor vi har ikke har vært tydelige nok i merkingen. 

Innhold som bryter kravet

 

 • Det er enkelte steder at fokus ikke er godt nok vist. 

Saken meldes vår leverandør som må se på saken. 

Innhold som ikke er omfattet av regelverket

I flere artikler er det lagt inn karthenvisning. Dette er et tilleggsprogram levert av Google og tredjepartsinnhold utenfor vår kontroll. 

I slike artikler vil vi publisere aktuell adresse i vanlig tekstformat. 

Innhold som bryter kravet

I artikler det det er lagt inn karthenvisning, stemmer ikke ledetekst og navn. Dette er et tilleggsprogram levert av Google og tredjepartsinnhold utenfor vår kontroll. 

I slike artikler vil vi publisere aktuell adresse i vanlig tekstformat. 

Prinsipp 4. Robust

Rett koding av nettstedet er viktig, og dette er som regel ivaretatt med bruk av standardelement i HTML. Valider at koden på nettstedet er rett. Dette er spesielt viktig dersom du bruker ny teknologi eller lager egne element (custom widgets).

Innhold som bryter kravet

På noen steder har en eller flere elementer på nettstedet samme id-verdi. Saken er meldt til levrandør. 


Test og vurdering av nettstedet

Vi har selv testet og vurdert nettstedet.

Om erklæringen

 • Tilgjengelighetserklæring for dette nettstedet ble opprettet første gang .

Arbeid med universell utforming av ikt

Vi jobber hele tiden med å forbedre nettsidene når det gjelder universell utforming. Det gjelder feilretting iht. kravene, opplæring av medarbeidere med mer. Noe kan vi lett fikse selv, og noe må vi melde inn til våre leverandører.