Tilgjengelighetserklæring for helsetilsynet.no

 • helsetilsynet.no
 • STATENS HELSETILSYN, organisasjonsnummer 974 761 394

I hvilken grad er nettstedet i samsvar med kravene til universell utforming?

Nettstedet er delvis i samsvar med kravene til universell utforming av ikt.

Det er brudd på 17 av 47 krav i regelverket.

Hva betyr bruddene for brukerne?

Bruddene som er registrert i denne erklæringen får spesielt konsekvenser for brukere som har følgende forutsetninger:

 • Bruk uten syn
 • Bruk med avgrenset syn
 • Bruk uten fargesyn
 • Bruk uten hørsel
 • Bruk med nedsatt hørsel
 • Bruk med nedsatt bevegelsesevne eller styrke
 • Bruk med begrenset rekkevidde
 • Begrensning av anfall på grunn av lysfølsomhet
 • Bruk med nedsatt kognisjon

Meld gjerne fra om brudd på kravene

Vi ønsker tilbakemelding fra brukerne.

 • Har du oppdaget feil og mangler knyttet til universell utforming av nettstedet?
 • Trenger du alternativ til innhold som ikke er universelt utformet?
 • Har du innspill til forbedringer av nettstedet?

Du kontakter oss via:

Klage

Diskrimineringsnemnda behandler klager om brudd på regelverket. Du finner informasjon om hvordan du klager på nettstedet til Diskrimineringsnemnda. Du kan også klage på manglende eller sent svar på tilbakemeldinger du har sendt til oss.


Status for innhold som ikke er universelt utformet

Vi har innhold på nettstedet som ikke er universelt utformet. Vi redegjør for hvilket innhold det gjelder, årsaken til at vi ikke følger regelverket og hva det betyr for brukeren. Det er presentert i samme rekkefølge som kravene i WCAG 2.1-standarden.
STATENS HELSETILSYN kategoriserer innholdet som ikke er universelt utformet på helsetilsynet.no slik:

Prinsipp 1. Mulig å oppfatte

Informasjon skal være presentert på en måte brukeren kan oppfatte. Det vil si at informasjon ikke bare skal kunne oppfattes med én enkelt sans. For å se grafikk trenger du for eksempel en skjerm og synssansen. Derfor skal bilder ha en alternativ tekst, i følge WCAG. Tekst kan også bli presentert på mange ulike måter, blant annet som punktskrift, syntetisk tale, på skjerm, tolkes som tegnspråk eller som symbol. WCAG krever derfor at tekst blir brukt som alternativ til lyd, film og bilder.

Innhold som bryter kravet i regelverket

På enkelte sider har vi noen få bilder av tabeller og tekst. Dette medfører at brukere som har behov for en annen presentasjon enn det som er definert av nettstedet, ikke kan velge det. Vi følger dette opp ila. 2023.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Tabeller er feilkodet: <tfoot> ligger feil og vi mangler korrekt bruk av overskriftceller. Det finnes også feil i overskriftsnivå på noen enkelte sider. Dette medfører at informasjonen ikke blir tolket riktig av hjelpemiddel og brukeren ikke klarer å tolke kompleks informasjon. Vi følger dette opp ila. 2023. 

Innhold som bryter kravet i regelverket

I noen få interaktive diagrammer som er lagt med Higcharts, er det umulig å gå til alle elementer i diagrammet ved å trykke på Tab. Dette skyldes bruk av en tredjepartsløsning (Higcharts) som ikke er universelt utformet. Vi holder på å supplere diagrammer med tabeller. Det jobbes med å rette dette.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Skjemafelt i skjemaet vårt mangler autocomplete-attributt. Dette medfører at at brukeren med nedsatt kognisjon ikke slipper å skrive inn data. Dette skyldes prioriteringer da løsningen ble utviklet. Det jobbes med å rette dette.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Dette utvikles hos Epinova nå.

Innhold som bryter kravet i regelverket

På enkelte sider har vi noen få bilder av tabeller og tekst. Dette medfører at brukere ikke kan velge en annen presentasjon enn det som er definert av nettstedet. Vi følger dette opp ila. 2023.

Innhold som bryter kravet i regelverket

I noen få interaktive diagrammer som er lagt med Higcharts, er det umulig å gå til alle elementer i diagrammet ved å trykke på Tab. Dette skyldes bruk av en tredjepartsløsning (Higcharts) som ikke er universelt utformet. Vi holder på å supplere diagrammer med tabeller. Det jobbes med å rette dette.

Prinsipp 2. Mulig å betjene

Web er interaktivt. Det er viktig at brukerne for eksempel kan navigere, velge knapper og sette haker i avkryssingsfelt, med det utstyret og den hjelpemiddelteknologien de bruker. Dette betyr for eksempel at det ikke bare skal være mulig å bruke mus. Alt innhold og all funksjonalitet skal også kunne brukes bare med tastaturet.

Innhold som bryter kravet i regelverket

I noen få interaktive diagrammer som er lagt med Higcharts, er det umulig å gå til alle elementer i diagrammet ved å trykke på Tab. Dette skyldes bruk av en tredjepartsløsning (Higcharts) som ikke er universelt utformet. Vi holder på å supplere diagrammer med tabeller. Det jobbes med å rette dette.

Innhold som bryter kravet i regelverket

I noen få interaktive diagrammer som er lagt med Higcharts, er det umulig å gå til alle elementer i diagrammet ved å trykke på Tab. Dette skyldes bruk av en tredjepartsløsning (Higcharts) som ikke er universelt utformet. Vi holder på å supplere diagrammer med tabeller. Det jobbes med å rette dette.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Det finnes feil i overskriftsnivå på noen enkelte sider. Dette fører til at informasjonen ikke blir tolket riktig av hjelpemiddel og brukeren ikke klarer å tolke kompleks informasjon. Vi følger dette opp ila. 2023. 

Prinsipp 3. Forståelig

Målet med nettsteder er at brukerne skal forstå hvordan sidene skal brukes og informasjonen de får. Det handler om at nettstedet er forutsigbart, har et enkelt språk og god hjelpefunksjonalitet. Rett koding er viktig for at nettstedet skal fungere med hjelpemiddelteknologi, for eksempel vil rett språk på siden sørge for at teksten blir lest opp på rett måte for brukere med talesyntese.

Innhold som bryter kravet i regelverket

På enkelte sider under "Artikler, kronikker og foredrag" og "Siste tilvekstliste fra biblioteket" ble språkendringer ikke definert. Dette medfører at brukeragenter og hjelpemiddelteknologi ikke presenterer innholdet i samsvar med språkreglene for det aktuelle språket. Det jobbes med å rette dette.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Vi mangler følgende: 3.3.1a Tomme obligatoriske felt som blir oppdaget automatisk, får feilmelding og 3.3.1b Inndatafeil som blir oppdaget automatisk, får feilmelding i skjemaet vårt. Dette medfører at ved feil i utfylling av skjema, får brukeren ikke informasjon, både om at en feil har oppstått og hva feilen er. Dette skyldes prioriteringer da løsningen ble utviklet. Det jobbes med å rette dette.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Brukeren får ikke informasjon om obligatoriske skjemafelt på forhånd. Dette skyldes prioriteringer da løsningen ble utviklet. Det jobbes med å rette dette.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Hvis det oppstår feil ved utfylling av skjema, får brukeren ikke tilstrekkelig informasjon om feilen og hjelp til å rette feilen. Vi mangler feilmeldinger i skjemaet. Dette skyldes prioriteringer da løsningen ble utviklet. Det jobbes med å rette dette.

Prinsipp 4. Robust

Rett koding av nettstedet er viktig, og dette er som regel ivaretatt med bruk av standardelement i HTML. Valider at koden på nettstedet er rett. Dette er spesielt viktig dersom du bruker ny teknologi eller lager egne element (custom widgets).

Innhold som bryter kravet i regelverket

HTML-koden inneholder noen syntaksfeil. Det jobbes med å rette dette.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Vi mangler aria-label på noen enkelte få iframe. Der det er brukt iframe-elementet i koden, må iframe ha en ledetekst som identifiserer innholdet. Det jobbes med å rette dette.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Vi har ikke feilmeldinger ved utfylling med feil inndata i skjemaet. Dette skyldes prioriteringer da løsningen ble utviklet. Det jobbes med å rette dette.


Test og vurdering av nettstedet

Vi har testet og vurdert nettstedet internt, i kombinasjon med ekstern hjelp.

Om erklæringen

 • Tilgjengelighetserklæringen er sist oppdatert .
 • Tilgjengelighetserklæring for dette nettstedet ble opprettet første gang .