Tilgjengelighetserklæring for helsetilsynet.no

 • helsetilsynet.no
 • STATENS HELSETILSYN, organisasjonsnummer 974 761 394
Erklæringen er oppdatert

I hvilken grad er nettstedet i samsvar med kravene til universell utforming?

Nettstedet er delvis i samsvar med kravene til universell utforming av ikt.

Det er brudd på 8 av 48 krav i regelverket.

Hva betyr bruddene for brukerne?

Bruddene som er registrert i denne erklæringen får spesielt konsekvenser for brukere som har følgende forutsetninger:

 • Bruk uten syn
 • Bruk med avgrenset syn
 • Bruk uten fargesyn
 • Bruk med nedsatt bevegelsesevne eller styrke
 • Bruk med nedsatt kognisjon

Meld gjerne fra om brudd på kravene

Vi ønsker tilbakemelding fra brukerne.

 • Har du oppdaget feil og mangler knyttet til universell utforming av nettstedet?
 • Trenger du alternativ til innhold som ikke er universelt utformet?
 • Har du innspill til forbedringer av nettstedet?

Du kontakter oss via:

Klage

Diskrimineringsnemnda behandler klager om brudd på regelverket. Du finner informasjon om hvordan du klager på nettstedet til Diskrimineringsnemnda. Du kan også klage på manglende eller sent svar på tilbakemeldinger du har sendt til oss.


Status for innhold som ikke er universelt utformet

Vi har innhold på nettstedet som ikke er universelt utformet. Vi redegjør for hvilket innhold det gjelder, årsaken til at vi ikke følger kravene til universell utforming av ikt og hva det betyr for brukeren. Det er presentert i samme rekkefølge som kravene i WCAG 2.1-standarden.
STATENS HELSETILSYN kategoriserer innholdet som ikke er universelt utformet på helsetilsynet.no slik:

Prinsipp 1. Mulig å oppfatte

Informasjon skal være presentert på en måte brukeren kan oppfatte. Det vil si at informasjon ikke bare skal kunne oppfattes med én enkelt sans. For å se grafikk trenger du for eksempel en skjerm og synssansen. Derfor skal bilder ha en alternativ tekst, i følge WCAG. Tekst kan også bli presentert på mange ulike måter, blant annet som punktskrift, syntetisk tale, på skjerm, tolkes som tegnspråk eller som symbol. WCAG krever derfor at tekst blir brukt som alternativ til lyd, film og bilder.

Innhold som bryter kravet

Det finnes feil i overskriftsnivå og tomme overskrifter på noen enkelte sider. Dette medfører at informasjonen ikke blir tolket riktig av hjelpemiddel og brukeren ikke klarer å tolke kompleks informasjon. Vi følger dette opp ila. 2024. 

Innhold som bryter kravet

I noen få interaktive diagrammer som er lagt med Higcharts og Datawrapper, er det umulig å gå til alle elementer i diagrammet ved å trykke på Tab. Dette skyldes bruk av tredjepartsløsninger (Higcharts og Datawrapper) som ikke er universelt utformet. 

Tilgjengelige alternativ

Vi har supplert alle diagrammer med tabeller.

Innhold som bryter kravet

Noen få sider er ikke responsive, hvis man kommer til nettstedet via Safari. Vi følger dette opp ila. feb-mars 2024.

Innhold som bryter kravet

Fargekontrasten oppfyller ikke minimumskravene til fargekontrast på noen sider. Det er vanskeligere for alle brukere å lese innholdet. Dette utvikles hos Epinova nå.

Innhold som bryter kravet

I noen få interaktive diagrammer som er lagt med Higcharts og Datawrapper, forsvinner det ekstra innholdet når tastaturfokus eller mouseover blir tatt vekk. Brukeren skal ha mer kontroll over innholdet på nettsiden.

Tilgjengelige alternativ

Vi har supplert alle diagrammer med tabeller.

Prinsipp 2. Mulig å betjene

Web er interaktivt. Det er viktig at brukerne for eksempel kan navigere, velge knapper og sette haker i avkryssingsfelt, med det utstyret og den hjelpemiddelteknologien de bruker. Dette betyr for eksempel at det ikke bare skal være mulig å bruke mus. Alt innhold og all funksjonalitet skal også kunne brukes bare med tastaturet.

Innhold som bryter kravet

Det finnes feil i overskriftsnivå på noen enkelte sider. Dette fører til at informasjonen ikke blir tolket riktig av hjelpemiddel og brukeren ikke klarer å tolke kompleks informasjon. Vi følger dette opp ila. 2024. 

Prinsipp 4. Robust

Rett koding av nettstedet er viktig, og dette er som regel ivaretatt med bruk av standardelement i HTML. Valider at koden på nettstedet er rett. Dette er spesielt viktig dersom du bruker ny teknologi eller lager egne element (custom widgets).

Innhold som bryter kravet

På noen sider er element-ID ikke unike. HTML-koden inneholder noen syntaksfeil. Besøkende som bruker skjermlesere, avhengige av at sideelementene er riktig oppmerket i HTML. Det jobbes med å rette dette.

Innhold som bryter kravet

Grupperte skjemakontroller mangler et tilgjengelig navn. Det gjelder abonnementsløsningen på den engelske delen av nettstedet. Det er ikke lett for en skjermleserbruker å forstå et skjema uten det tilgjengelige navnet.  Det jobbes med å rette dette.


Test og vurdering av nettstedet

Vi har testet og vurdert nettstedet internt, i kombinasjon med ekstern hjelp.

Om erklæringen

 • Tilgjengelighetserklæringen er sist oppdatert .
 • Tilgjengelighetserklæring for dette nettstedet ble opprettet første gang .