Tilgjengelighetserklæring for Vefsn kommunetv

  • Vefsn kommunetv
  • VEFSN KOMMUNE, organisasjonsnummer 844 824 122

I hvilken grad er nettstedet i samsvar med kravene til universell utforming?

Nettstedet er delvis i samsvar med kravene til universell utforming av ikt.

Det er brudd på 1 av 47 krav i regelverket.

Hva betyr bruddene for brukerne?

Bruddene som er registrert i denne erklæringen får spesielt konsekvenser for brukere som har følgende forutsetninger:

  • Bruk uten hørsel
  • Bruk med nedsatt hørsel

Meld gjerne fra om brudd på kravene

Vi ønsker tilbakemelding fra brukerne.

  • Har du oppdaget feil og mangler knyttet til universell utforming av nettstedet?
  • Trenger du alternativ til innhold som ikke er universelt utformet?
  • Har du innspill til forbedringer av nettstedet?

Du kontakter oss via:

Klage

Diskrimineringsnemnda behandler klager om brudd på regelverket. Du finner informasjon om hvordan du klager på nettstedet til Diskrimineringsnemnda. Du kan også klage på manglende eller sent svar på tilbakemeldinger du har sendt til oss.


Status for innhold som ikke er universelt utformet

Vi har innhold på nettstedet som ikke er universelt utformet. Vi redegjør for hvilket innhold det gjelder, årsaken til at vi ikke følger regelverket og hva det betyr for brukeren. Det er presentert i samme rekkefølge som kravene i WCAG 2.1-standarden.
VEFSN KOMMUNE kategoriserer innholdet som ikke er universelt utformet på Vefsn kommunetv slik:

Prinsipp 1. Mulig å oppfatte

Informasjon skal være presentert på en måte brukeren kan oppfatte. Det vil si at informasjon ikke bare skal kunne oppfattes med én enkelt sans. For å se grafikk trenger du for eksempel en skjerm og synssansen. Derfor skal bilder ha en alternativ tekst, i følge WCAG. Tekst kan også bli presentert på mange ulike måter, blant annet som punktskrift, syntetisk tale, på skjerm, tolkes som tegnspråk eller som symbol. WCAG krever derfor at tekst blir brukt som alternativ til lyd, film og bilder.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Vefsn kommune har publisert videoer som ikke er tekstet. Dette gjelder direktesendinger fra kommunestyre og formannskapsmøter som har blitt liggende i mer enn to uker. 

At videoene ikke er tekstet vil kunne gi det utslag at det ikke er tilgjengelig for alle våre brukere.  

Videoopptak fra kommunestyre- og formannskapsmøter publiseres sammen med saksfremlegg med vedlegg.  I tillegg publiseres oversikt over avstemming.  Protokoll fra behandlingene ligger tilgjengelig i møtekalender. 

Innhold som er unntatt på grunn av uforholdsmessig stor byrde

Det jobbes med å se på løsning for teksting av video-opptak.  

 

Tilgjengelige alternativ

Videoopptakene fra kommunestyre- og formannskapsmøter publiseres sammen med saksfremlegg med vedlegg.  I tillegg publiseres oversikt over avstemming. Protokoll er tilgjengelig i møtekalender.  


Test og vurdering av nettstedet

Vi fikk ekstern hjelp til test og vurdering av nettstedet.

Om erklæringen

  • Tilgjengelighetserklæring for dette nettstedet ble opprettet første gang .

Arbeid med universell utforming av ikt

Vi jobber med å få etablert gode rutiner og retningslinjer for publisering på nett. Disse skal sikre at vi jobber korrekt med universell utforming.

Vi jobber kontinuerlig med å tilegne oss ny kunnskap om universell utforming på nett og ønsker at våre tjenester skal bli så bra som mulig for våre brukere.