Tilgjengelighetserklæring for IPR-hjelp

 • IPR-hjelp
 • INNOVASJON NORGE, organisasjonsnummer 986 399 445
Erklæringen er ikke oppdatert

I hvilken grad er nettstedet i samsvar med kravene til universell utforming?

Nettstedet er delvis i samsvar med kravene til universell utforming av ikt.

Det er brudd på 11 av 47 krav i regelverket.

Hva betyr bruddene for brukerne?

Bruddene som er registrert i denne erklæringen får spesielt konsekvenser for brukere som har følgende forutsetninger:

 • Bruk uten syn
 • Bruk med avgrenset syn
 • Bruk uten fargesyn
 • Bruk uten hørsel
 • Bruk med nedsatt hørsel
 • Bruk med nedsatt bevegelsesevne eller styrke
 • Bruk med begrenset rekkevidde
 • Begrensning av anfall på grunn av lysfølsomhet
 • Bruk med nedsatt kognisjon

Meld gjerne fra om brudd på kravene

Vi ønsker tilbakemelding fra brukerne.

 • Har du oppdaget feil og mangler knyttet til universell utforming av nettstedet?
 • Trenger du alternativ til innhold som ikke er universelt utformet?
 • Har du innspill til forbedringer av nettstedet?

Du kontakter oss via:

Klage

Diskrimineringsnemnda behandler klager om brudd på regelverket. Du finner informasjon om hvordan du klager på nettstedet til Diskrimineringsnemnda. Du kan også klage på manglende eller sent svar på tilbakemeldinger du har sendt til oss.


Status for innhold som ikke er universelt utformet

Vi har innhold på nettstedet som ikke er universelt utformet. Vi redegjør for hvilket innhold det gjelder, årsaken til at vi ikke følger kravene til universell utforming av ikt og hva det betyr for brukeren. Det er presentert i samme rekkefølge som kravene i WCAG 2.1-standarden.
INNOVASJON NORGE kategoriserer innholdet som ikke er universelt utformet på IPR-hjelp slik:

Prinsipp 1. Mulig å oppfatte

Informasjon skal være presentert på en måte brukeren kan oppfatte. Det vil si at informasjon ikke bare skal kunne oppfattes med én enkelt sans. For å se grafikk trenger du for eksempel en skjerm og synssansen. Derfor skal bilder ha en alternativ tekst, i følge WCAG. Tekst kan også bli presentert på mange ulike måter, blant annet som punktskrift, syntetisk tale, på skjerm, tolkes som tegnspråk eller som symbol. WCAG krever derfor at tekst blir brukt som alternativ til lyd, film og bilder.

Innhold som bryter kravet

Bilder på forsiden bruker URL til bildet som alt-tekst (inkludert CTA knapper)
Tabeller lagt inn som bilder har ikke tekstalternativ.
To logoer ved siden av hverandre i footer har samme alt-tekst ("logo")

Innhold som bryter kravet

Overskriftnivåer er ikke i riktig rekkefølge på flere sider

Skjemaelementer har flere tilknyttede labels

Radioknapper i skjema mangler fieldset

Tekstfelt i "hva lette du etter"-skjema mangler label

Prinsipp 2. Mulig å betjene

Web er interaktivt. Det er viktig at brukerne for eksempel kan navigere, velge knapper og sette haker i avkryssingsfelt, med det utstyret og den hjelpemiddelteknologien de bruker. Dette betyr for eksempel at det ikke bare skal være mulig å bruke mus. Alt innhold og all funksjonalitet skal også kunne brukes bare med tastaturet.

Innhold som bryter kravet

Ingen "hopp til innhold"-knapp

Innhold som bryter kravet

Skjemaelementer har flere tilknyttede labels

Radioknapper i skjema mangler fieldset

Tekstfelt i "hva lette du etter"-skjema mangler label

Innhold som bryter kravet

Hamburgermeny har ingen fokusmarkering

Prinsipp 3. Forståelig

Målet med nettsteder er at brukerne skal forstå hvordan sidene skal brukes og informasjonen de får. Det handler om at nettstedet er forutsigbart, har et enkelt språk og god hjelpefunksjonalitet. Rett koding er viktig for at nettstedet skal fungere med hjelpemiddelteknologi, for eksempel vil rett språk på siden sørge for at teksten blir lest opp på rett måte for brukere med talesyntese.

Innhold som bryter kravet

Språk er satt til engelsk i html "lang"-attributtet (en-us)

Innhold som bryter kravet

Ikke noe innhold på andre språk, men siden lang-attributtet for sidene er satt til engelsk blir elementer man tabber til med tastatur lest opp på engelsk av skjermlesere

Innhold som bryter kravet

Skjemaelementer har flere tilknyttede labels

Radioknapper i skjema mangler fieldset

Tekstfelt i "hva lette du etter"-skjema mangler label
Samme skjema har en label som ikke er tilknyttet et felt

Prinsipp 4. Robust

Rett koding av nettstedet er viktig, og dette er som regel ivaretatt med bruk av standardelement i HTML. Valider at koden på nettstedet er rett. Dette er spesielt viktig dersom du bruker ny teknologi eller lager egne element (custom widgets).

Innhold som bryter kravet

Samtlige sider får "fatal error" ved HTML-valideringssjekk

Element-IDer er ikke unike.
Eksempelvis har hver radioknapp i en gruppe på 3 ID-ene a, b og c gjentatt på hele siden
Det finnes 55 slike feil på selvtest-siden

Innhold som bryter kravet

Hamburgermeny er ikke identifisert i koden.

Som nevnt tidligere mangler radioknapper fieldset, dette fører til at skjermlesere kun leser opp f.eks. "ja" og "nei" uten å vite hva man svarer på. Svarene blir også lest opp flere ganger på rad når man tabber til radioknappene.

Innhold som bryter kravet

Det vises statusbeskjeder ved feil utfylling av skjema, men dette blir ikke presentert av hjelpemiddelteknologier


Test og vurdering av nettstedet

Vi har testet og vurdert nettstedet internt, i kombinasjon med ekstern hjelp.

Om erklæringen

 • Tilgjengelighetserklæring for dette nettstedet ble opprettet første gang .

Arbeid med universell utforming av ikt

IPR-hjelp skal flyttes til ny løsning i løpet av året, og da vil det tas en større gjennomgang for å få den mer universell utformet.