Tilgjengelighetserklæring for regjeringen.no

 • regjeringen.no
 • DEPARTEMENTENES SIKKERHETS- OG SERVICEORGANISASJON (DSS), organisasjonsnummer 974 761 424
Erklæringen er oppdatert

I hvilken grad er nettstedet i samsvar med kravene til universell utforming?

Nettstedet er delvis i samsvar med kravene til universell utforming av ikt.

Det er brudd på 3 av 48 krav i regelverket.

Hva betyr bruddene for brukerne?

Bruddene som er registrert i denne erklæringen får spesielt konsekvenser for brukere som har følgende forutsetninger:

 • Bruk uten syn
 • Bruk med avgrenset syn
 • Bruk uten hørsel
 • Bruk med nedsatt hørsel

Meld gjerne fra om brudd på kravene

Vi ønsker tilbakemelding fra brukerne.

 • Har du oppdaget feil og mangler knyttet til universell utforming av nettstedet?
 • Trenger du alternativ til innhold som ikke er universelt utformet?
 • Har du innspill til forbedringer av nettstedet?

Du kontakter oss via:

Klage

Diskrimineringsnemnda behandler klager om brudd på regelverket. Du finner informasjon om hvordan du klager på nettstedet til Diskrimineringsnemnda. Du kan også klage på manglende eller sent svar på tilbakemeldinger du har sendt til oss.


Status for innhold som ikke er universelt utformet

Vi har innhold på nettstedet som ikke er universelt utformet. Vi redegjør for hvilket innhold det gjelder, årsaken til at vi ikke følger kravene til universell utforming av ikt og hva det betyr for brukeren. Det er presentert i samme rekkefølge som kravene i WCAG 2.1-standarden.
DEPARTEMENTENES SIKKERHETS- OG SERVICEORGANISASJON (DSS) kategoriserer innholdet som ikke er universelt utformet på regjeringen.no slik:

Prinsipp 1. Mulig å oppfatte

Informasjon skal være presentert på en måte brukeren kan oppfatte. Det vil si at informasjon ikke bare skal kunne oppfattes med én enkelt sans. For å se grafikk trenger du for eksempel en skjerm og synssansen. Derfor skal bilder ha en alternativ tekst, i følge WCAG. Tekst kan også bli presentert på mange ulike måter, blant annet som punktskrift, syntetisk tale, på skjerm, tolkes som tegnspråk eller som symbol. WCAG krever derfor at tekst blir brukt som alternativ til lyd, film og bilder.

Innhold som bryter kravet

Kartgrafikk er usynlig for skjermleser. Grafikken burde være forklart, for eksempel med "Kart som viser landene i tabellen under". 

Eldre bilder kan også mangle tekstalternativer (alt-tekst). Det er nå laget funksjonalitet som krever at alt-tekst legges inn på bilder før de kan publiseres.

Innhold som er unntatt på grunn av uforholdsmessig stor byrde

Det finnes videoer på nettstedet som ikke er tekstet. Disse videoene ble publisert før 1.2.2023.

Det vil være for ressurskrevende å tekste alle tidligere publiserte videoer da omfanget er for stort. 

Innhold som bryter kravet

Register for statssekretærer og politiske rådgiveres verv og økonomiske interesser er publisert som en PDF-fil. Innholdet er presentert i tabeller. Tabellene mangler overskriftsceller. Feilen er registrert og vil bli rettet i forbindelse med videreutvikling av registerløsningen.


Test og vurdering av nettstedet

Vi har testet og vurdert nettstedet internt, i kombinasjon med ekstern hjelp.

Om erklæringen

 • Tilgjengelighetserklæringen er sist oppdatert .
 • Tilgjengelighetserklæring for dette nettstedet ble opprettet første gang .

Arbeid med universell utforming av ikt

Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS) har koordinerende ansvar for drift og utvikling av regjeringen.no. Regjeringen.no skal følge forskrift om universell utforming av ikt-løsninger.

Når vi videreutvikler og lager nytt innhold på regjeringen.no, sjekker vi dette opp mot WCAG-kravene. Vi utfører jevnlig ekspertevaluering av tilgjengelighet og brukertester nettstedet for å gjøre det mer brukervennlig.

Statsministerens kontor og departementene har ansvar for innhold som er publisert på deres sider på regjeringen.no.