Tilgjengelighetserklæring for Elektronisk skjema

Erklæringen er oppdatert

I hvilken grad er nettstedet i samsvar med kravene til universell utforming?

Nettstedet er delvis i samsvar med kravene til universell utforming av ikt.

Det er brudd på 15 av 48 krav i regelverket.

Hva betyr bruddene for brukerne?

Bruddene som er registrert i denne erklæringen får spesielt konsekvenser for brukere som har følgende forutsetninger:

 • Bruk uten syn
 • Bruk med avgrenset syn
 • Bruk uten fargesyn
 • Bruk uten hørsel
 • Bruk med nedsatt hørsel
 • Bruk med nedsatt bevegelsesevne eller styrke
 • Bruk med begrenset rekkevidde
 • Begrensning av anfall på grunn av lysfølsomhet
 • Bruk med nedsatt kognisjon

Meld gjerne fra om brudd på kravene

Vi ønsker tilbakemelding fra brukerne.

 • Har du oppdaget feil og mangler knyttet til universell utforming av nettstedet?
 • Trenger du alternativ til innhold som ikke er universelt utformet?
 • Har du innspill til forbedringer av nettstedet?

Du kontakter oss via:

Klage

Diskrimineringsnemnda behandler klager om brudd på regelverket. Du finner informasjon om hvordan du klager på nettstedet til Diskrimineringsnemnda. Du kan også klage på manglende eller sent svar på tilbakemeldinger du har sendt til oss.


Status for innhold som ikke er universelt utformet

Vi har innhold på nettstedet som ikke er universelt utformet. Vi redegjør for hvilket innhold det gjelder, årsaken til at vi ikke følger kravene til universell utforming av ikt og hva det betyr for brukeren. Det er presentert i samme rekkefølge som kravene i WCAG 2.1-standarden.
BERGEN KOMMUNE kategoriserer innholdet som ikke er universelt utformet på Elektronisk skjema slik:

Prinsipp 1. Mulig å oppfatte

Informasjon skal være presentert på en måte brukeren kan oppfatte. Det vil si at informasjon ikke bare skal kunne oppfattes med én enkelt sans. For å se grafikk trenger du for eksempel en skjerm og synssansen. Derfor skal bilder ha en alternativ tekst, i følge WCAG. Tekst kan også bli presentert på mange ulike måter, blant annet som punktskrift, syntetisk tale, på skjerm, tolkes som tegnspråk eller som symbol. WCAG krever derfor at tekst blir brukt som alternativ til lyd, film og bilder.

Innhold som bryter kravet

Veiledning for siden er lagt på høyre side i et sidepanel. Veiledning bør komme i begynnelsen av skjema. 

Innhold som bryter kravet

Ved endring av tekststørrelse i koden endrer ikke innholdet seg. 

Innhold som bryter kravet

Nettstedet kan gi feil med zoom i tanken på responsivt design.

Innhold som bryter kravet

Ved enring i høyden på tekst flyter tekst over hverandre. Dette kan hindre bruker å se teksten. Kan ramme mennesker som har dårlig syn og bruker assisterende verktøy.

Prinsipp 2. Mulig å betjene

Web er interaktivt. Det er viktig at brukerne for eksempel kan navigere, velge knapper og sette haker i avkryssingsfelt, med det utstyret og den hjelpemiddelteknologien de bruker. Dette betyr for eksempel at det ikke bare skal være mulig å bruke mus. Alt innhold og all funksjonalitet skal også kunne brukes bare med tastaturet.

Innhold som bryter kravet

Navigasjon på knapper er ikke i logisk rekkefølge i bunn av skjema.

Innhold som bryter kravet

En melding om informasjonskapsler legger seg over innhold ved start av skjema. Får ikke lukket meldingen før man har navigert med tastatur eller skjermleser gjennom hele siden.

Tilbakeknapp på første steg i skjema er mulig å trykke på og er synlig for bruker. Knapp er ikke aktiv. 

Ved inndata felter kan det finnes hjelpetekster som kommer opp i modale vindu/overlay. Med skjermleser får man ikke lest opp innhold på siden.

Ved åpning av Hjelp-lenke åpnes et dialog vindu/overlay seg. Det er ikke mulig å få lest opp innhold med skjermleser. Det er mulig å nå og lukke knapp med skjermleser.
 

Innhold som bryter kravet

Det er ikke snarveier på siden for å hoppe over topp navigasjon.

Innhold som bryter kravet

Det finnes en sidetittel som heter Les mer. Her blir lenker lagt til. Det forekommer ikke tydelig frem i tittel hva som ligger i denne sidetittelen. 

Innhold som bryter kravet

Når man logger inn via bankId kan navn og adresse legge seg inn tekstbokser slik at brukeren skal slippe å fylle inn informasjon (preutfylling). Hvis dette forekommer blir fokus flyttet til første input-boks som er Navn. Dette tvinger brukeren å starte på Navne-feltet.  

Innhold som bryter kravet

Det forekommer en lenke som heter Les mer. Denne fungerer som en nedtrekkliste med ekstra informasjon. Hvilken informasjon kommer ikke tilsyne før man trykker lenken. 

Prinsipp 3. Forståelig

Målet med nettsteder er at brukerne skal forstå hvordan sidene skal brukes og informasjonen de får. Det handler om at nettstedet er forutsigbart, har et enkelt språk og god hjelpefunksjonalitet. Rett koding er viktig for at nettstedet skal fungere med hjelpemiddelteknologi, for eksempel vil rett språk på siden sørge for at teksten blir lest opp på rett måte for brukere med talesyntese.

Innhold som bryter kravet

Språk på siden er ikke definert. 
 

Innhold som bryter kravet

Det er fast navigering på siden i topp og i bunn. På mobil i topp er det stegindikator med tall. Det leses ikke opp noe merking på hvilket tall i prosessen man er i ved bruk av skjermleser. Alle lenkene for navigasjon i topp heter det samme og gjør det vanskelig å navigere ved hjelp av skjermleser.

Hjelpe ikon med spørsmåltegn ? forekommer ulikt i ulike skjema. I skjemaløsningen vises hjelptetekster på ulike måter - i egen dialogboks (mobil), mens andre viser hjelpetekst i felt for Veiledning på høyre side. 

Innhold som bryter kravet

Ved kontroll av skjema blir ikke feilmelding beskjed lest opp av skjermleser. 

Feil på skjema er markert med kun farge.

Prinsipp 4. Robust

Rett koding av nettstedet er viktig, og dette er som regel ivaretatt med bruk av standardelement i HTML. Valider at koden på nettstedet er rett. Dette er spesielt viktig dersom du bruker ny teknologi eller lager egne element (custom widgets).

Innhold som bryter kravet

Feil i plassering av radioknapper. Radioknapper er lagt i en tabell i hver kollone. Ved skjermleser leses det kun opp 1 radioknapp selv om det er flere. Det er lagt til label på radioknapper som ser tomme ut for skjemleser.

Mangler beskrivelse for input ved label på ulike forms.
 

Innhold som bryter kravet

Ved kontroll av skjema blir ikke feilmelding beskjed lest opp samlet av skjermleser.


Test og vurdering av nettstedet

Vi har selv testet og vurdert nettstedet.

Om erklæringen

 • Tilgjengelighetserklæringen er sist oppdatert .
 • Tilgjengelighetserklæring for dette nettstedet ble opprettet første gang .

Arbeid med universell utforming av ikt

Bergen kommune oppgraderer skjemaløsningen til ny versjon ila våren 2024. I dette arbeidet jobbes det kontinuerlig med universell utforming i tett dialog med leverandør.