Tilgjengelighetserklæring for Skoleportalen

I hvilken grad er nettstedet i samsvar med kravene til universell utforming?

Nettstedet er delvis i samsvar med kravene til universell utforming av ikt.

Det er brudd på 11 av 47 krav i regelverket.

Hva betyr bruddene for brukerne?

Bruddene som er registrert i denne erklæringen får spesielt konsekvenser for brukere som har følgende forutsetninger:

 • Bruk uten syn
 • Bruk med avgrenset syn
 • Bruk uten fargesyn
 • Bruk uten hørsel
 • Bruk med nedsatt bevegelsesevne eller styrke
 • Bruk med begrenset rekkevidde
 • Bruk med nedsatt kognisjon

Meld gjerne fra om brudd på kravene

Vi ønsker tilbakemelding fra brukerne.

 • Har du oppdaget feil og mangler knyttet til universell utforming av nettstedet?
 • Trenger du alternativ til innhold som ikke er universelt utformet?
 • Har du innspill til forbedringer av nettstedet?

Du kontakter oss via:

Klage

Diskrimineringsnemnda behandler klager om brudd på regelverket. Du finner informasjon om hvordan du klager på nettstedet til Diskrimineringsnemnda. Du kan også klage på manglende eller sent svar på tilbakemeldinger du har sendt til oss.


Status for innhold som ikke er universelt utformet

Vi har innhold på nettstedet som ikke er universelt utformet. Vi redegjør for hvilket innhold det gjelder, årsaken til at vi ikke følger regelverket og hva det betyr for brukeren. Det er presentert i samme rekkefølge som kravene i WCAG 2.1-standarden.
LINDESNES KOMMUNE kategoriserer innholdet som ikke er universelt utformet på Skoleportalen slik:

Prinsipp 1. Mulig å oppfatte

Informasjon skal være presentert på en måte brukeren kan oppfatte. Det vil si at informasjon ikke bare skal kunne oppfattes med én enkelt sans. For å se grafikk trenger du for eksempel en skjerm og synssansen. Derfor skal bilder ha en alternativ tekst, i følge WCAG. Tekst kan også bli presentert på mange ulike måter, blant annet som punktskrift, syntetisk tale, på skjerm, tolkes som tegnspråk eller som symbol. WCAG krever derfor at tekst blir brukt som alternativ til lyd, film og bilder.

Innhold som ikke er omfattet av regelverket

I artikler med karthenvisning er kartbiten kodet feil. Dette tilleggsprogrammet er levert av Google, og anses som tredjepartsinnhold som vi ikke rår over. 

Tilgjengelige alternativ

Vi vil angi sted/adresse som tekst så langt det er mulig. 

Innhold som bryter kravet i regelverket

Det kan noen steder forekomme feil i overskriftsrekkefølgen. 

Innhold som bryter kravet i regelverket
 • Lenker skiller seg ikke ut i ingress

Retting av feilen må ses sammen med vår leverandør.

Innhold som bryter kravet i regelverket
 • Feil i området for bunntekst; skriftfarge og bakgrunnsbilde tolkes som hvit mot hvit.
 • Tekst merket som sitat eller kursiv har for dårlig kontrast.

Retting av feilen må ses sammen med vår leverandør.

Prinsipp 2. Mulig å betjene

Web er interaktivt. Det er viktig at brukerne for eksempel kan navigere, velge knapper og sette haker i avkryssingsfelt, med det utstyret og den hjelpemiddelteknologien de bruker. Dette betyr for eksempel at det ikke bare skal være mulig å bruke mus. Alt innhold og all funksjonalitet skal også kunne brukes bare med tastaturet.

Innhold som bryter kravet i regelverket
 • Ved valg av utskrift av artikkel får ikke bruker lukket utskriftsvindu ved bruk av tab, enter eller esc. 

Sakene meldes vår leverandør som må se på saken. 

Innhold som bryter kravet i regelverket

Facebook-ikoner vist på nettsiden er merket som om de leder til en og samme plass, selv om de ikke gjør det. 

Innhold som bryter kravet i regelverket
 • På siden Skjema a-å er det ikke synlig nok at man står i søkefeltet for å søke etter et skjema. 
 • Knapper på forsiden under Kontakt oss endrer ikke farge nok når knappen er i fokus. 
 • Lenker i ingress blir ikke nok fremhevet når disse er i fokus. 

Saken meldes vår leverandør som må se på saken. 

 

Innhold som ikke er omfattet av regelverket

I flere artikler er det lagt inn karthenvisning. Dette er et tilleggsprogram levert av Google og tredjepartsinnhold utenfor vår kontroll. 

I slike artikler vil vi publisere aktuell adresse i vanlig tekstformat. 

Innhold som ikke er omfattet av regelverket

I artikler det det er lagt inn karthenvisning, stemmer ikke ledetekst og navn. Dette er et tilleggsprogram levert av Google og tredjepartsinnhold utenfor vår kontroll.

Prinsipp 3. Forståelig

Målet med nettsteder er at brukerne skal forstå hvordan sidene skal brukes og informasjonen de får. Det handler om at nettstedet er forutsigbart, har et enkelt språk og god hjelpefunksjonalitet. Rett koding er viktig for at nettstedet skal fungere med hjelpemiddelteknologi, for eksempel vil rett språk på siden sørge for at teksten blir lest opp på rett måte for brukere med talesyntese.

Innhold som bryter kravet i regelverket
 • Knapper på forsiden under Kontakt oss endrer ikke farge nok når knappen er i fokus. 
 • Lenker i ingress blir ikke nok fremhevet når disse er i fokus. 

Prinsipp 4. Robust

Rett koding av nettstedet er viktig, og dette er som regel ivaretatt med bruk av standardelement i HTML. Valider at koden på nettstedet er rett. Dette er spesielt viktig dersom du bruker ny teknologi eller lager egne element (custom widgets).

Innhold som bryter kravet i regelverket

På noen steder har en eller flere elementer på nettstedet samme id-verdi. ID-verdiene sier noe om hvordan forskjellige sideelementer passer sammen.

Mens seende besøkende kan få denne informasjonen fra det visuelle oppsettet, er besøkende som bruker skjermlesere, avhengige av at sideelementene er riktig oppmerket i HTML.

Saken meldes vår leverandør som må se på saken. 

Innhold som bryter kravet i regelverket
 • Søkefelt i a-å oversiktssider mangler ledetekst

Saken meldes vår leverandør som må se på saken. 


Test og vurdering av nettstedet

Vi har testet og vurdert nettstedet internt, i kombinasjon med ekstern hjelp.

Om erklæringen

 • Tilgjengelighetserklæringen er sist oppdatert .
 • Tilgjengelighetserklæring for dette nettstedet ble opprettet første gang .