Tilgjengelighetserklæring for karmsundhavn.no

  • karmsundhavn.no
  • KARMSUND HAVN IKS, organisasjonsnummer 963 706 820
Erklæringen er ikke oppdatert

I hvilken grad er nettstedet i samsvar med kravene til universell utforming?

Nettstedet er delvis i samsvar med kravene til universell utforming av ikt.

Det er brudd på 2 av 47 krav i regelverket.

Hva betyr bruddene for brukerne?

Bruddene som er registrert i denne erklæringen får spesielt konsekvenser for brukere som har følgende forutsetninger:

  • Bruk uten syn
  • Bruk med avgrenset syn
  • Bruk med nedsatt kognisjon

Meld gjerne fra om brudd på kravene

Vi ønsker tilbakemelding fra brukerne.

  • Har du oppdaget feil og mangler knyttet til universell utforming av nettstedet?
  • Trenger du alternativ til innhold som ikke er universelt utformet?
  • Har du innspill til forbedringer av nettstedet?

Du kontakter oss via:

Klage

Diskrimineringsnemnda behandler klager om brudd på regelverket. Du finner informasjon om hvordan du klager på nettstedet til Diskrimineringsnemnda. Du kan også klage på manglende eller sent svar på tilbakemeldinger du har sendt til oss.


Status for innhold som ikke er universelt utformet

Vi har innhold på nettstedet som ikke er universelt utformet. Vi redegjør for hvilket innhold det gjelder, årsaken til at vi ikke følger kravene til universell utforming av ikt og hva det betyr for brukeren. Det er presentert i samme rekkefølge som kravene i WCAG 2.1-standarden.
KARMSUND HAVN IKS kategoriserer innholdet som ikke er universelt utformet på karmsundhavn.no slik:

Prinsipp 1. Mulig å oppfatte

Informasjon skal være presentert på en måte brukeren kan oppfatte. Det vil si at informasjon ikke bare skal kunne oppfattes med én enkelt sans. For å se grafikk trenger du for eksempel en skjerm og synssansen. Derfor skal bilder ha en alternativ tekst, i følge WCAG. Tekst kan også bli presentert på mange ulike måter, blant annet som punktskrift, syntetisk tale, på skjerm, tolkes som tegnspråk eller som symbol. WCAG krever derfor at tekst blir brukt som alternativ til lyd, film og bilder.

Innhold som bryter kravet

Skjema for tiltak i sjø og søknad om adgangskort har ikke skjemaelement som er kodet med inndataformål. Det er likevel mulig å bruke hjelpemidler som voiceOver for å få opplest skjemaelementene og dataformål.

Tilgjengelige alternativ

For søknad om tiltak i sjø: Hvis søker heller ønsker å sende søknaden via brev kan søknad lastes ned og sendes til adresse:
Karmsund Havn IKS, Postboks 186 5501 Haugesund, e-post: postmottak@karmsund-havn.no
Karmsund Havn har også saksbehandler som kan veilede og hjelpe tilgjengelig på telefon. Kontaktinfo finnes på siden. 


For søknad om adgangskort er det oppgitt en kontaktadresse samt flere kontaktpersoner som kan bistå. 

Prinsipp 3. Forståelig

Målet med nettsteder er at brukerne skal forstå hvordan sidene skal brukes og informasjonen de får. Det handler om at nettstedet er forutsigbart, har et enkelt språk og god hjelpefunksjonalitet. Rett koding er viktig for at nettstedet skal fungere med hjelpemiddelteknologi, for eksempel vil rett språk på siden sørge for at teksten blir lest opp på rett måte for brukere med talesyntese.

Innhold som bryter kravet

Skjemaet i seg selv kan ikke endres etter innsendt, da må det sendes inn et nytt. Brukeren får tilsendt kopi av skjema og det er alltid oppgitt kontaktinfo og alle opplysninger kan fremvises, endres og/eller slettes på forespørsel.

Tilgjengelige alternativ

For søknad om tiltak i sjø: Hvis søker heller ønsker å sende søknaden via brev kan søknad lastes ned og sendes til adresse:
Karmsund Havn IKS, Postboks 186 5501 Haugesund, e-post: postmottak@karmsund-havn.no
Karmsund Havn har også saksbehandler som kan veilede og hjelpe tilgjengelig på telefon. Kontaktinfo finnes på siden. 


For søknad om adgangskort er det oppgitt en kontaktadresse samt flere kontaktpersoner som kan bistå. 


Test og vurdering av nettstedet

Vi har selv testet og vurdert nettstedet.

Om erklæringen

  • Tilgjengelighetserklæring for dette nettstedet ble opprettet første gang .