Tilgjengelighetserklæring for abc.aldringoghelse (åpen for alle)

 • abc.aldringoghelse (åpen for alle)
 • SYKEHUSET I VESTFOLD HF, organisasjonsnummer 983 975 259

I hvilken grad er nettstedet i samsvar med kravene til universell utforming?

Nettstedet er delvis i samsvar med kravene til universell utforming av ikt.

Det er brudd på 11 av 47 krav i regelverket.

Hva betyr bruddene for brukerne?

Bruddene som er registrert i denne erklæringen får spesielt konsekvenser for brukere som har følgende forutsetninger:

 • Bruk uten syn
 • Bruk med avgrenset syn
 • Bruk uten fargesyn
 • Bruk uten hørsel
 • Bruk med nedsatt hørsel
 • Bruk med nedsatt bevegelsesevne eller styrke
 • Bruk med nedsatt kognisjon

Meld gjerne fra om brudd på kravene

Vi ønsker tilbakemelding fra brukerne.

 • Har du oppdaget feil og mangler knyttet til universell utforming av nettstedet?
 • Trenger du alternativ til innhold som ikke er universelt utformet?
 • Har du innspill til forbedringer av nettstedet?

Du kontakter oss via:

Klage

Diskrimineringsnemnda behandler klager om brudd på regelverket. Du finner informasjon om hvordan du klager på nettstedet til Diskrimineringsnemnda. Du kan også klage på manglende eller sent svar på tilbakemeldinger du har sendt til oss.


Status for innhold som ikke er universelt utformet

Vi har innhold på nettstedet som ikke er universelt utformet. Vi redegjør for hvilket innhold det gjelder, årsaken til at vi ikke følger regelverket og hva det betyr for brukeren. Det er presentert i samme rekkefølge som kravene i WCAG 2.1-standarden.
SYKEHUSET I VESTFOLD HF kategoriserer innholdet som ikke er universelt utformet på abc.aldringoghelse (åpen for alle) slik:

Prinsipp 1. Mulig å oppfatte

Informasjon skal være presentert på en måte brukeren kan oppfatte. Det vil si at informasjon ikke bare skal kunne oppfattes med én enkelt sans. For å se grafikk trenger du for eksempel en skjerm og synssansen. Derfor skal bilder ha en alternativ tekst, i følge WCAG. Tekst kan også bli presentert på mange ulike måter, blant annet som punktskrift, syntetisk tale, på skjerm, tolkes som tegnspråk eller som symbol. WCAG krever derfor at tekst blir brukt som alternativ til lyd, film og bilder.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Illustrasjoner, logoer og søk på forsiden mangler alt-tekster og beskrivelser. Det gjør det vanskelig for brukere som er avhengig av skjermlesere.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Det finnes filmer uten teksting. Det gjør det vanskelig for brukere med hørselsproblemer å få med seg innholdet.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Modellen som viser ABC-oppbyggingen, gir ikke mening for skjermlesere. Brukere som er avhengige av et slikt verktøy, går glipp av den fremstillingen som er ment å forklare grunnprinsippet bak tilbudet på nettsiden. 

Innhold som bryter kravet i regelverket

Modellen som viser ABC-oppbyggingen, bruker kun farge for å vise funksjonalitet. Det gjør det vanskelig for brukere med nedsatt (farge-)syn å navigere.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Blå lenketekster har for dårlig kontrast mot lys grå bakgrunn. Det kan være vanskelig for brukere med nedsatt syn å navigere.

Prinsipp 2. Mulig å betjene

Web er interaktivt. Det er viktig at brukerne for eksempel kan navigere, velge knapper og sette haker i avkryssingsfelt, med det utstyret og den hjelpemiddelteknologien de bruker. Dette betyr for eksempel at det ikke bare skal være mulig å bruke mus. Alt innhold og all funksjonalitet skal også kunne brukes bare med tastaturet.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Det er bare delvis mulig å bruke tastatur til navigering. Det gjør det umulig for blinde brukere å navigere, og vanskelig for andre som er delvis avhengig av tastaturet. 

Innhold som bryter kravet i regelverket

Tab-funksjon gir en form for tastaturfelle. Brukeren blir gående i loop.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Det er ikke mulig å hoppe over blokker. For brukere som navigerer med tastatur, blir navigasjonen mer tungvint. 

Innhold som bryter kravet i regelverket

Modellen på forsiden som viser ABC-oppbyggingen, er ikke utformet etter dette kravet. For ulike brukere vil den være både vanskelig å navigere og å forstå. 

Innhold som bryter kravet i regelverket

Hovedmeny mangler fokus, og lenketekster får minimalt med fokusendring ved hover. Det gjør det vanskeligere for alle brukere å navigere og å vite hvor de er. 

Tilgjengelige alternativ

Manglende fokus på hovedmeny kompenseres delvis ved hjelp av brødsmulesti.

Prinsipp 3. Forståelig

Målet med nettsteder er at brukerne skal forstå hvordan sidene skal brukes og informasjonen de får. Det handler om at nettstedet er forutsigbart, har et enkelt språk og god hjelpefunksjonalitet. Rett koding er viktig for at nettstedet skal fungere med hjelpemiddelteknologi, for eksempel vil rett språk på siden sørge for at teksten blir lest opp på rett måte for brukere med talesyntese.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Søkefelt mangler info. Det har betydning for brukere som er avhengig av skjermleser.


Test og vurdering av nettstedet

Vi fikk ekstern hjelp til test og vurdering av nettstedet.

Om erklæringen

 • Tilgjengelighetserklæring for dette nettstedet ble opprettet første gang .