Tilgjengelighetserklæring for Flekkerøy menighet på nett

 • Flekkerøy menighet på nett
 • FLEKKERØY SOKN, organisasjonsnummer 976 992 598
Erklæringen er oppdatert

I hvilken grad er nettstedet i samsvar med kravene til universell utforming?

Nettstedet er delvis i samsvar med kravene til universell utforming av ikt.

Det er brudd på 2 av 48 krav i regelverket.

Hva betyr bruddene for brukerne?

Bruddene som er registrert i denne erklæringen får spesielt konsekvenser for brukere som har følgende forutsetninger:

 • Bruk uten syn
 • Bruk med avgrenset syn
 • Bruk uten hørsel
 • Bruk med nedsatt bevegelsesevne eller styrke
 • Bruk med nedsatt kognisjon

Meld gjerne fra om brudd på kravene

Vi ønsker tilbakemelding fra brukerne.

 • Har du oppdaget feil og mangler knyttet til universell utforming av nettstedet?
 • Trenger du alternativ til innhold som ikke er universelt utformet?
 • Har du innspill til forbedringer av nettstedet?

Du kontakter oss via:

Klage

Diskrimineringsnemnda behandler klager om brudd på regelverket. Du finner informasjon om hvordan du klager på nettstedet til Diskrimineringsnemnda. Du kan også klage på manglende eller sent svar på tilbakemeldinger du har sendt til oss.


Status for innhold som ikke er universelt utformet

Vi har innhold på nettstedet som ikke er universelt utformet. Vi redegjør for hvilket innhold det gjelder, årsaken til at vi ikke følger kravene til universell utforming av ikt og hva det betyr for brukeren. Det er presentert i samme rekkefølge som kravene i WCAG 2.1-standarden.
FLEKKERØY SOKN kategoriserer innholdet som ikke er universelt utformet på Flekkerøy menighet på nett slik:

Prinsipp 1. Mulig å oppfatte

Informasjon skal være presentert på en måte brukeren kan oppfatte. Det vil si at informasjon ikke bare skal kunne oppfattes med én enkelt sans. For å se grafikk trenger du for eksempel en skjerm og synssansen. Derfor skal bilder ha en alternativ tekst, i følge WCAG. Tekst kan også bli presentert på mange ulike måter, blant annet som punktskrift, syntetisk tale, på skjerm, tolkes som tegnspråk eller som symbol. WCAG krever derfor at tekst blir brukt som alternativ til lyd, film og bilder.

Innhold som bryter kravet

Vi er i prosess med å undersøke om vi kan få rette opp disse feilene.

 

Heading elements are not in a sequentially-descending order

 1. 1. Failing elements

  • <h6 class="mec-table-side-title">
  • 2. in plain words

   Users of screen readers and other assistive technologies rely on frame titles to describe the contents of frames. Navigating through frames and inline frames can quickly become difficult and confusing for assistive technology users if the frames are not marked with title attributes.

  • 3. WHOM DOES THIS AFFECT?

   Blind people and other visually impaired people who use screen readers.

Links do not have a discernible name

 1. 1. Failing elements

  Show less

  • 2. in plain words

   Links must have a unique name or short description attached to them in the code to enable screen readers to read out loud. Otherwise the screen reader will simply read out loud “link,” and the user won't have a contextual understanding of where this link leads.

    

  • 3. WHOM DOES THIS AFFECT?

   People who use screen readers, including the blind and visually impaired

Prinsipp 2. Mulig å betjene

Web er interaktivt. Det er viktig at brukerne for eksempel kan navigere, velge knapper og sette haker i avkryssingsfelt, med det utstyret og den hjelpemiddelteknologien de bruker. Dette betyr for eksempel at det ikke bare skal være mulig å bruke mus. Alt innhold og all funksjonalitet skal også kunne brukes bare med tastaturet.

Innhold som bryter kravet

Jeg tror ikke alle lenker beskriver destinasjonen. Usikker på om det er mulig.


Test og vurdering av nettstedet

Vi har testet og vurdert nettstedet internt, i kombinasjon med ekstern hjelp.

Om erklæringen

 • Tilgjengelighetserklæringen er sist oppdatert .
 • Tilgjengelighetserklæring for dette nettstedet ble opprettet første gang .