Tilgjengelighetserklæring for Jamf Teacher - iOS (UDE)

 • Jamf Teacher - iOS (UDE)
 • iOS / iPadOS
 • Version 3.2.9
 • Både mobiltelefon og nettbrett
 • OSLO KOMMUNE, organisasjonsnummer 958 935 420
Erklæringen er oppdatert

I hvilken grad er nettstedet i samsvar med kravene til universell utforming?

Appen er delvis i samsvar med kravene til universell utforming av ikt.

Det er brudd på 6 av 42 krav i regelverket.

Hva betyr bruddene for brukerne?

Bruddene som er registrert i denne erklæringen får spesielt konsekvenser for brukere som har følgende forutsetninger:

 • Bruk uten syn
 • Bruk med avgrenset syn
 • Bruk uten fargesyn
 • Bruk med nedsatt bevegelsesevne eller styrke
 • Bruk med nedsatt kognisjon

Meld gjerne fra om brudd på kravene

Vi ønsker tilbakemelding fra brukerne.

 • Har du oppdaget feil og mangler knyttet til universell utforming av nettstedet?
 • Trenger du alternativ til innhold som ikke er universelt utformet?
 • Har du innspill til forbedringer av nettstedet?

Du kontakter oss via:

Klage

Diskrimineringsnemnda behandler klager om brudd på regelverket. Du finner informasjon om hvordan du klager på nettstedet til Diskrimineringsnemnda. Du kan også klage på manglende eller sent svar på tilbakemeldinger du har sendt til oss.


Status for innhold som ikke er universelt utformet

Vi har innhold på nettstedet som ikke er universelt utformet. Vi redegjør for hvilket innhold det gjelder, årsaken til at vi ikke følger kravene til universell utforming av ikt og hva det betyr for brukeren. Det er presentert i samme rekkefølge som kravene i WCAG 2.1-standarden.
OSLO KOMMUNE kategoriserer innholdet som ikke er universelt utformet på Jamf Teacher - iOS (UDE) slik:

Prinsipp 1. Mulig å oppfatte

Informasjon skal være presentert på en måte brukeren kan oppfatte. Det vil si at informasjon ikke bare skal kunne oppfattes med én enkelt sans. For å se grafikk trenger du for eksempel en skjerm og synssansen. Derfor skal bilder ha en alternativ tekst, i følge WCAG. Tekst kan også bli presentert på mange ulike måter, blant annet som punktskrift, syntetisk tale, på skjerm, tolkes som tegnspråk eller som symbol. WCAG krever derfor at tekst blir brukt som alternativ til lyd, film og bilder.

Innhold som bryter kravet

De fleste komponentene som er tilgjengelige i applikasjonen, er riktig merket ved hjelp av HTML-markeringen, slik at skjermleserbrukere enkelt kan forstå semantikken til slikt innhold. Imidlertid er det noen unntak der synshemmede brukere har vanskeligheter med å forstå tilgjengelig informasjon og dens tilsvarende forhold:

Unntak:

 1. Velg klasse> Overskriftsnivå mangler for "Managed Classes, My Classes".
 2. Start leksjon> Overskriftsnivå mangler for "Automatic Clear, Lessons".
 3. Ny klasse> Skjermleseren identifiserer ikke fargene.
 4. Ny klasse> Delte iPader> Skjermleseren identifiserer ikke overskriftsnivåene for Delte iPader og Avanserte enhetsgrupper.
Innhold som bryter kravet

Målet med hvert inntastingsfelt som samler informasjon om brukeren, er programmert, men automatisk utfyllingsattributt er ikke implementert for inntastingsfeltene.

Innhold som bryter kravet

Applikasjonen har tilstrekkelig kontrastforhold, det vil si 4.5:1, for de fleste fargekombinasjoner som brukes for vanlig tekst og dens bakgrunn. Imidlertid er det unntak:

Unntak:

 1. GLOBAL GREEN COLOR> Kontrastforholdet mellom grønt og hvitt overskrider ikke det minimale kontrastforholdet på 4.5:1.
 2. Velg klasse> Kontrastforholdet for "Ny klasse" overskrider ikke det minimale kontrastforholdet på 4.5:1.
 3. Forlat klasse> Kontrastforholdet for "Opprett gruppe" overskrider ikke det minimale kontrastforholdet på 4.5:1.
 4. Forlat klasse> Kontrastforholdet for lenken "Legg til studenter" overskrider ikke det minimale kontrastforholdet på 4.5:1.

Prinsipp 2. Mulig å betjene

Web er interaktivt. Det er viktig at brukerne for eksempel kan navigere, velge knapper og sette haker i avkryssingsfelt, med det utstyret og den hjelpemiddelteknologien de bruker. Dette betyr for eksempel at det ikke bare skal være mulig å bruke mus. Alt innhold og all funksjonalitet skal også kunne brukes bare med tastaturet.

Innhold som bryter kravet

De fleste interaktive komponentene i applikasjonen er tilgjengelige, men det er også noen unntak:

Unntak:

 1. Klasser> Tastaturfokus beveger seg ikke til "Opprett gruppe" -knappen.
 2. Klasser> Ingen handling utføres ved å trykke Enter når fokuset er på studentnavnet.
 3. Velg klasse> Tabulatorfokus beveger seg ikke til "rediger" avatar-lenken.
Innhold som ikke er omfattet av regelverket

Selv om fokusraden beveger seg i en korrekt rekkefølge for flertallet av tilfellene, er det en situasjon der fokusraden er feil.

Unntak:

 1. Ny klasse> Skjermleseren identifiserer ikke fargene.
 2. Ny klasse> Opprett gruppe> Fokuset skifter ikke tilbake til "Opprett gruppe"-knappen etter at brukeren har valgt avbryt-knappen i dialogboksen.
 3. Oppmerksomhet> Fokuset skifter ikke automatisk til Meldingsknappen så snart brukeren velger 'Tilbake'-knappen, og sidepanelet for navigasjon åpnes.

Prinsipp 4. Robust

Rett koding av nettstedet er viktig, og dette er som regel ivaretatt med bruk av standardelement i HTML. Valider at koden på nettstedet er rett. Dette er spesielt viktig dersom du bruker ny teknologi eller lager egne element (custom widgets).

Innhold som bryter kravet

Applikasjonen har mange interaktive elementer som knapper, lenker, redigeringsfelt osv., som er gitt riktig navn, rolle, tilstand og verdi for å hjelpe skjermleserbrukere med å forstå den faktiske hensikten og naturen til disse komponentene. Imidlertid er det ett tilfelle der navn, rolle og tilstand ikke er definert for hjelpeteknologibrukere.

Unntak:

 1. Side navigasjon> Utvid/skjul-tilstand mangler for bibliotekets sidepanelkobling.
 2. Rediger klasse> Rolle mangler for "Slett" -knappen.
 3. Velg klasse> Skjermleseren leser "Mer" -knappen som "tre" -knapp.
 4. Velg klasse> Rolle mangler for "Gjennomgå klasse 2, Naturfag 201, Ny klasse

Test og vurdering av nettstedet

Vi fikk ekstern hjelp til test og vurdering av nettstedet.

Om erklæringen

 • Tilgjengelighetserklæring for denne appen ble opprettet første gang .