Tilgjengelighetserklæring for mgk.no

 • mgk.no
 • MIDTRE GAULDAL KOMMUNE, organisasjonsnummer 970 187 715
Erklæringen er ikke oppdatert

I hvilken grad er nettstedet i samsvar med kravene til universell utforming?

Nettstedet er delvis i samsvar med kravene til universell utforming av ikt.

Det er brudd på 16 av 47 krav i regelverket.

Hva betyr bruddene for brukerne?

Bruddene som er registrert i denne erklæringen får spesielt konsekvenser for brukere som har følgende forutsetninger:

 • Bruk uten syn
 • Bruk med avgrenset syn
 • Bruk uten fargesyn
 • Bruk uten hørsel
 • Bruk med nedsatt hørsel
 • Bruk med nedsatt bevegelsesevne eller styrke
 • Bruk med begrenset rekkevidde
 • Begrensning av anfall på grunn av lysfølsomhet
 • Bruk med nedsatt kognisjon

Meld gjerne fra om brudd på kravene

Vi ønsker tilbakemelding fra brukerne.

 • Har du oppdaget feil og mangler knyttet til universell utforming av nettstedet?
 • Trenger du alternativ til innhold som ikke er universelt utformet?
 • Har du innspill til forbedringer av nettstedet?

Du kontakter oss via:

Klage

Diskrimineringsnemnda behandler klager om brudd på regelverket. Du finner informasjon om hvordan du klager på nettstedet til Diskrimineringsnemnda. Du kan også klage på manglende eller sent svar på tilbakemeldinger du har sendt til oss.


Status for innhold som ikke er universelt utformet

Vi har innhold på nettstedet som ikke er universelt utformet. Vi redegjør for hvilket innhold det gjelder, årsaken til at vi ikke følger kravene til universell utforming av ikt og hva det betyr for brukeren. Det er presentert i samme rekkefølge som kravene i WCAG 2.1-standarden.
MIDTRE GAULDAL KOMMUNE kategoriserer innholdet som ikke er universelt utformet på mgk.no slik:

Prinsipp 1. Mulig å oppfatte

Informasjon skal være presentert på en måte brukeren kan oppfatte. Det vil si at informasjon ikke bare skal kunne oppfattes med én enkelt sans. For å se grafikk trenger du for eksempel en skjerm og synssansen. Derfor skal bilder ha en alternativ tekst, i følge WCAG. Tekst kan også bli presentert på mange ulike måter, blant annet som punktskrift, syntetisk tale, på skjerm, tolkes som tegnspråk eller som symbol. WCAG krever derfor at tekst blir brukt som alternativ til lyd, film og bilder.

Innhold som bryter kravet

Det mangler teksting på enkelte videoer.

Innhold som bryter kravet

Det hoppes over overskrifter i hierarkiet. Dette kan gjøre det vanskelig for brukeren å forestille seg strukturen på siden. Utvidbar innhold (accordions) er ikke programmert som det; det mangler informasjon om hva de er og gjør. Lister er ikke programmert riktig: klagesiden i forbindelse med barnehage, alle lister på legevakt-siden. Tom lenke under hovedoverskrift på hver side. Det er uklart for brukeren hvorfor den finnes. Avkryssingsbokser i filtrering av ansatte er skjulte fra assisterende verktøy (det brukes "display: none;" i CSS).

Innhold som bryter kravet

Det er videoer med lyd som spiller av automatisk, men brukeren må komme seg gjennom innholdet før videoen for å slå det av. Det mangler en lett tilgjengelig mekanisme nærme toppen av siden. Dette kan gjøre nettsiden ikke brukbar med skjermleser.

Innhold som bryter kravet

Ikke tilstrekkelig kontrast: aktiv side i paginering på ansattsiden.

Innhold som bryter kravet

Menyknapp ved 400% zoom kan ikke få tastaturfokus.

Innhold som bryter kravet

Det er ikke høy nok kontrast i enkelte bilder med tekst (årshjulet, organisasjonsdiagram).

Prinsipp 2. Mulig å betjene

Web er interaktivt. Det er viktig at brukerne for eksempel kan navigere, velge knapper og sette haker i avkryssingsfelt, med det utstyret og den hjelpemiddelteknologien de bruker. Dette betyr for eksempel at det ikke bare skal være mulig å bruke mus. Alt innhold og all funksjonalitet skal også kunne brukes bare med tastaturet.

Innhold som bryter kravet

Hvis søkefefeltet åpnes med knapp banneren, dekker søkefeltet hele skjermen. Brukeren kan tabbe seg gjenonm resten av siden uten å se den. Lukkeknappen for søkefelt har ikke tastaturfokus. Utvidbar innhold (accordions) kan ikke få tastaturfokus. Avkryssingsbokser i filtrering av ansatte kan ikke få tastaturfokus. Bilder i artikler kan ikke forstørres med kun tastatur. Menyknapp på mindre skjerm kan ikke få tastaturfokus.

Innhold som bryter kravet

Lenke til å hoppe til hovedinnhold er ikke tilgjengelig for assiterende verktøy; den er kodet til å være utilgjengelig (det brukes "display: none;" i CSS).

Innhold som bryter kravet

Rekkefølgen er først ned til navigasjon og så opp til annet funksjonalitet i banner.

Innhold som bryter kravet

Lenker i paginering bør ha mer beskrivende programmatisk ledetekst i tillegg til den synlige, som er kun tall. Enkelte lenker som krever mer kontekst ("Engelsk" for engelsk variant av film).

Innhold som bryter kravet

Ikke synlig fokus på snakkeboble.

Prinsipp 3. Forståelig

Målet med nettsteder er at brukerne skal forstå hvordan sidene skal brukes og informasjonen de får. Det handler om at nettstedet er forutsigbart, har et enkelt språk og god hjelpefunksjonalitet. Rett koding er viktig for at nettstedet skal fungere med hjelpemiddelteknologi, for eksempel vil rett språk på siden sørge for at teksten blir lest opp på rett måte for brukere med talesyntese.

Innhold som bryter kravet

Lenker på andre språk er ikke programmatisk markert med riktig språk. De kan være uforståelige når de blir lest opp av assisterende verktøy med feil uttale. Feil språk i enkelte tilfeller (navn på måned på engelsk). Feil bruk av lang-attributt på element som inneholder navnet til artikkelforfatter.

Innhold som bryter kravet

Ingen ledetekst for gruppe med avkryssingsbokser i filtrering av ansatte.

Prinsipp 4. Robust

Rett koding av nettstedet er viktig, og dette er som regel ivaretatt med bruk av standardelement i HTML. Valider at koden på nettstedet er rett. Dette er spesielt viktig dersom du bruker ny teknologi eller lager egne element (custom widgets).

Innhold som bryter kravet

HTML feil: <div> som barn av <span>, duplisert id.

Innhold som bryter kravet

Verdier i enkelte programmatiske ledetekster er skrevet med kodespråk, og inneholder dermed info uforståelig for brukeren (bilder av ansatte i anstattsøk). Knappen som tar brukeren til toppen av siden har tittel på siden som ledetekst - det kan være uforståelig hva knappen gjør. 

Innhold som bryter kravet

Statusbeskjeder ikke kodet på en måte som gjør de tilgjengelig til riktig tidspunkt uten fokus (i chat).


Test og vurdering av nettstedet

Vi fikk ekstern hjelp til test og vurdering av nettstedet.

Om erklæringen

 • Tilgjengelighetserklæring for dette nettstedet ble opprettet første gang .

Arbeid med universell utforming av ikt

Vi har en plan for arbeidet med å UU-tilpasse mgk.no. Det er derimot ressurskrevende med tanke på personal og kostnader, så vi beregne noe tid på å møte alle krav.