Tilgjengelighetserklæring for Entur Tavla

 • Entur Tavla
 • ENTUR AS, organisasjonsnummer 917 422 575
Erklæringen er oppdatert

I hvilken grad er nettstedet i samsvar med kravene til universell utforming?

Nettstedet er delvis i samsvar med kravene til universell utforming av ikt.

Det er brudd på 30 av 48 krav i regelverket.

Hva betyr bruddene for brukerne?

Bruddene som er registrert i denne erklæringen får spesielt konsekvenser for brukere som har følgende forutsetninger:

 • Bruk uten syn
 • Bruk med avgrenset syn
 • Bruk uten fargesyn
 • Bruk uten hørsel
 • Bruk med nedsatt hørsel
 • Bruk med nedsatt bevegelsesevne eller styrke
 • Bruk med begrenset rekkevidde
 • Begrensning av anfall på grunn av lysfølsomhet
 • Bruk med nedsatt kognisjon

Meld gjerne fra om brudd på kravene

Vi ønsker tilbakemelding fra brukerne.

 • Har du oppdaget feil og mangler knyttet til universell utforming av nettstedet?
 • Trenger du alternativ til innhold som ikke er universelt utformet?
 • Har du innspill til forbedringer av nettstedet?

Du kontakter oss via:

Klage

Diskrimineringsnemnda behandler klager om brudd på regelverket. Du finner informasjon om hvordan du klager på nettstedet til Diskrimineringsnemnda. Du kan også klage på manglende eller sent svar på tilbakemeldinger du har sendt til oss.


Status for innhold som ikke er universelt utformet

Vi har innhold på nettstedet som ikke er universelt utformet. Vi redegjør for hvilket innhold det gjelder, årsaken til at vi ikke følger kravene til universell utforming av ikt og hva det betyr for brukeren. Det er presentert i samme rekkefølge som kravene i WCAG 2.1-standarden.
ENTUR AS kategoriserer innholdet som ikke er universelt utformet på Entur Tavla slik:

Prinsipp 1. Mulig å oppfatte

Informasjon skal være presentert på en måte brukeren kan oppfatte. Det vil si at informasjon ikke bare skal kunne oppfattes med én enkelt sans. For å se grafikk trenger du for eksempel en skjerm og synssansen. Derfor skal bilder ha en alternativ tekst, i følge WCAG. Tekst kan også bli presentert på mange ulike måter, blant annet som punktskrift, syntetisk tale, på skjerm, tolkes som tegnspråk eller som symbol. WCAG krever derfor at tekst blir brukt som alternativ til lyd, film og bilder.

Innhold som bryter kravet

Mange av bildene og ikonene våre inneholder beskrivelser som er lite forklarende for skjermleserbrukere. Skjermleserbrukere vil derfor ikke få en beskrivelse av hva de inneholder og kan derfor oppfatte at de går glipp av informasjon fra bilder, som bare er dekorative. 

Enkelte knapper er ikoner som mangler beskrivende tekst. Dette kan gjøre det vanskelig for de som bruker nettstedet, da man ikke vet hva knappen gjør.

Innhold som bryter kravet

Noen tabeller er ikke definert på korrekt vis i koden. Tabellen er skrevet som kolonne til kolonne og ikke rad etter rad, og vil derfor gjøre innholdet i tabellen vanskeligere å tolke for skjermleserbrukere. I tillegg til dette er ikke tabellen i “tavleoversikt/tavler” kodet som en tabell. Dette bryter med at ting skal være kodet slik det ser ut som. Dette gjør det vanskelig for skjermleserbrukere å forstå relasjonene elementene har til hverandre, når det ikke finnes system. 

I enkelte skjermlesere(safari) vil også elementer der relasjonene til deler av et skjema ikke henge sammen, og det vil derfor være vanskelig for en som anvender skjermleser til å forstå informasjonen og relasjonen til elementet. Et eksempel på dette er en liste med check-boxer. Den leser ikke hele gruppen sammen, som er forvirrende, og den leser deler av det hver for seg etterpå.

Innhold som bryter kravet

Noen tabeller er ikke definert på korrekt vis i koden. Tabellen er skrevet som kolonne til kolonne og ikke rad etter rad, og vil derfor gjøre innholdet i tabellen vanskeligere å tolke for skjermleserbrukere.

Innhold som bryter kravet

Enkelte knapper er ikoner, uten beskrivende hjelpetekst. Noen ikon-knapper er ikke beskrivende nok til å kunne gi tilstrekkelig informasjon om hva knappene gjør. 

Tilgjengelige alternativ

Tilgjengelige alternativ for knapper som kun er ikoner, er det lagt til en "tooltip" med beskrivende tekst når man "hovrer" over knappene. 

Innhold som bryter kravet

Innholdet er ikke kompatibel i stående retning. Dette er på bakgrunn av at innholdet ikke er responsivt. Det er i første omgang kodet for å bruke på web, og ikke for mobile enheter.

Innhold som bryter kravet

Om man gjør tekststørrelsen til 200% størrelse taper man funksjonalitet på flere steder, der noen av inputfeltene ikke er like responsive lenger, eller ikke fungerer optimalt.

Innhold som bryter kravet

Nettstedet er ikke optimalt for å dynamisk tilpasse. Når man zoomer inn vil man miste mulighet for å bruke mange funksjoner, og i tillegg må man scrolle bortover.

Innhold som bryter kravet

Enkelte grafiske elementer knyttet til kontrast på mørk bakgrunn fyller ikke kontrastkravene. Dette kan gjøre at det enten er vanskelig å forstå og bruke deler av grensesnittet. Eksempler på hvilke elementer som ikke har godkjent kontrastkrav er foreksempel linjer i tabeller som er i koden vår, men også grafiske bakgrunnelementer som skal fremstå som seksjoner.

Innhold som bryter kravet

I nettleser på iPad eller mobil er det ikke tilstrekkelig resposivitet ved endring av tekstavstand. Det medfører at tekster kuttes eller går over i hverandre, eller utenfor elementene sine. Dette kan gjøre det veldig forvirrende, og vanskelig og nesten umulig å lese, i for eksempel inputfelter.

Innhold som bryter kravet

Det finnes knapper og linker som bare er ikoner i “Mine tavler.” Her blir knappene og linkenes funksjon beskrevet med en liten boble(tooltip) som dukker opp når man hovrer over dem. Disse kan ikke fjernes med andre muligheter enn å fjerne musepekeren fra området man hovrer over eller har fokus på. Det er heller ikke mulig å bevege musen over boblen, for å beholde den der.

Prinsipp 2. Mulig å betjene

Web er interaktivt. Det er viktig at brukerne for eksempel kan navigere, velge knapper og sette haker i avkryssingsfelt, med det utstyret og den hjelpemiddelteknologien de bruker. Dette betyr for eksempel at det ikke bare skal være mulig å bruke mus. Alt innhold og all funksjonalitet skal også kunne brukes bare med tastaturet.

Innhold som bryter kravet

Det finnes en hurtigtast, "esc" som lukker modaler. Denne er ikke mulig å skru av eller omadressere.

Innhold som bryter kravet

Kravet for justerbar hastighet vurderer vi som godkjent da det kun er innlogging som er satt ved en tidsbegrensning, og mulig burde kunne justere hastighet og gi varsel om at man snart logges ut. Likevel anser vi dette som godkjent da tidsfristen før du blir logget ut er omtrent to uker. Det er heller ingen viktig informasjon som går tapt ved å bli logget ut.

Innhold som bryter kravet

Nettstedet har innhold som automatisk endrer seg. Dette er en del av en forhåndsvisning av sanntidstavlen, som derfor automatisk endrer seg over tid. Den automatiske oppdateringen er en del av en nødvendig handling, og derfor anser vi egentlig ikke dette som brudd, men ønsker å informere om dette.

Innhold som bryter kravet

Koden er ikke lagt inn i “seksjoner”, derfor er ikke hovedelementene definert og mulig å hoppe over. Dette bidrar til tungvidt navigering. Det er heller ingen mulighet til å hoppe rett til hovedinnholdet ved hjelp av tastatur. Det finnes heller ingen snarvei for å hoppe rett til hovedinnholdet ved tastaturnavigasjon.

Innhold som bryter kravet

Det er inkonsekvent bruk av sidetitler på deler av nettstedet.

Innhold som bryter kravet

Fokusrekkefølgen varierer på deler av nettstedet og oppfører seg ikke konsekvent. Noen tabeller tabuleres også gjennom uten logisk rekkefølge. Det er også varierende oppførsel på tvers av nettlesere.

Innhold som bryter kravet

Enkelte lenker har ikke lenketekst. 

Tilgjengelige alternativ

Alternative måter, er små bobler(tool tip) som dukker opp når du hovrer over lenken som alternativ lenketekst. Dette kan være med å gjøre at brukeren unngår å bruke lenken til det formålet det er ment til, siden informasjon kun dukker opp ved "hover".

Innhold som bryter kravet

Det er ikke mulig enda å navigere på andre måter enn hovedmenyen, som gjør det vanskelig å navigere for skjermleserbrukere, da deler av innholdet er i elementene i menyen.

Innhold som bryter kravet

Enkelte overskrifter og ledetekster på nettstedet er ikke beskrivende nok.

Innhold som bryter kravet

Noen elementer har ikke synlig fokus, eller feil fokus, satt i koden. Eksempel på dette er dropdown elementene for “plattform/retning” og “organisasjon” i “opprett tavle”-modalen. Det vises et synlig fokus, men synlig fokus oppfører seg ikke likt i like komponenter. Vi karakteriserer derfor dette som brudd da det er komponenter som ikke har tilstrekkelig synlig fokus.

Innhold som bryter kravet

Det er enkelte steder der ledetekster ikke samsvarer med kodede ledetekster.

Prinsipp 3. Forståelig

Målet med nettsteder er at brukerne skal forstå hvordan sidene skal brukes og informasjonen de får. Det handler om at nettstedet er forutsigbart, har et enkelt språk og god hjelpefunksjonalitet. Rett koding er viktig for at nettstedet skal fungere med hjelpemiddelteknologi, for eksempel vil rett språk på siden sørge for at teksten blir lest opp på rett måte for brukere med talesyntese.

Innhold som bryter kravet

I nettlesere som Safari finnes det noen forekomster hvor bruk av og fokus på radioknapper med skjermleser gir en automatisk scroll-up. Dette skjer for eksempel ved radioknappene i "opprett tavle” og i checkboksene for å velge linjer som skal vises. Dette er ikke nødvendig betydelige endringer på siden, men at man kan bli forvirret når fokus ikke er i syne lenger.

Innhold som bryter kravet

Endring av instillinger, eller ved bruk av skjemaelementer i deler av innholdet til endringer i "preview." Dette gjøresfor at man skal forstå sideinnholdet - og vi ser det derfor som nødvendig å bryte dette kravet. Det er til å understreke at det ikke er store kontekstendringer på siden, og man blir på nettstedet der skjemaet er. 

Innhold som bryter kravet

Toppnavigasjonen beveger seg og er ikke konsekvent på alle sidene.

Innhold som bryter kravet

Vi har flere lenker som ser like ut, men som oppfører seg ulikt. Lenkene kan åpne  nettsider, modaler eller sider på samme nettsted. Det er derfor vanskelig for brukeren å vite 1) at de trykker på en lenke, og 2) hva som skjer når de trykker på lenken. 

Innhold som bryter kravet

Enkelte feil ved inndata gir ikke tekstbeskrivelse av feilen i synlige felt. Disse skjemaelementene viser heller ikke at de har obligatoriske felter.

Innhold som bryter kravet

Mange skjemafelter er ikke merket som obligatoriske, som gjør at skjermlesere ikke får riktig forståelse, og det vil også være ineffektivt for generell bruk av siden, når man ikke får se hvilke elementer som er obligatoriske. Merkingen av obligatoriske felter er heller ikke tilstrekkelig.

Prinsipp 4. Robust

Rett koding av nettstedet er viktig, og dette er som regel ivaretatt med bruk av standardelement i HTML. Valider at koden på nettstedet er rett. Dette er spesielt viktig dersom du bruker ny teknologi eller lager egne element (custom widgets).

Innhold som bryter kravet

Nettsiden inneholder komponenter som ikke tilfredstiller krav til riktig syntaks i HTML-koden. Blant annet er det feil bruk av <div> og parent-child-forhold. Ved slike feil kan dette gjøre det vanskelig å forstå for brukere av skjermlesere, eller gjøre enkelte komponenter utilgjengelige.

Innhold som bryter kravet

Flere elementer på nettsiden er ikke tildelt korrekt rolle/navn. Det er derfor vanskelig for skjermleserbrukere å vite hva disse elementene er.

Innhold som bryter kravet

Flere steder får ikke brukerne statusoppdatering dersom de har utført en handling. De stedene brukeren får en statusoppdatering er ikke oppdateringen tilstrekkelig merket med riktig attributter. Dette gjør at skjermlesebrukere ikke får med seg hvor i prosessen de befinner seg. Heller ikke om prosessen ble fullført, var vellykket, eller om den feilet.


Test og vurdering av nettstedet

Vi har selv testet og vurdert nettstedet.

Om erklæringen

 • Tilgjengelighetserklæringen er sist oppdatert .
 • Tilgjengelighetserklæring for dette nettstedet ble opprettet første gang .

Arbeid med universell utforming av ikt

Entur har rundt ti nettløsninger som retter seg mot eksterne brukere og som er underlagt krav om universell utforming (UU). Dette er hovedsakelig løsninger og tjenester som er direkte eller indirekte knyttet til reisesøk, informasjon, reiseplanlegging, billettkjøp og betaling. Entur ikke er ansvarlig for selve reisen, dvs. for stoppesteder, ombordstigning, kjøretøyet, forsinkelser med mer.

Entur har et samfunnsansvar knyttet til at det skal være enkelt å velge kollektivt, og UU har høy prioritet hos oss. Det er en viktig designbeslutning å inkludere alle, ikke bare fordi vi må på grunn av lovkrav, men fordi det er det riktige å gjøre med tanke på inkludering og likestilling. Det skal være enkelt for alle å søke opp en reise, bestille og betale en billett selvbetjent i våre nettløsninger.

UU er en integrert del av arbeidsprosessene til våre utviklingsteam. For å sikre dette tilrettelegger vi for kontinuerlig kompetansebygging og erfaringsutveksling om temaet. I tillegg strekker vi oss etter at all ny funksjonalitet er designet og utviklet etter prinsipper for universell utforming. Vi gjør også jevnlig brukertester med ulike brukergrupper for å sikre at vi hensyntar ulike behov.

Hos Entur er det enkelte team ansvarlig for at de digitale produktene de lager oppfyller krav til universell utforming. Vi tar gjerne imot tilbakemeldinger om våre nettløsninger på tilbakemelding@entur.org