Tilgjengelighetserklæring for faerder.kommune.no

 • faerder.kommune.no
 • FÆRDER KOMMUNE, organisasjonsnummer 817 263 992
Erklæringen er oppdatert

I hvilken grad er nettstedet i samsvar med kravene til universell utforming?

Nettstedet er delvis i samsvar med kravene til universell utforming av ikt.

Det er brudd på 12 av 48 krav i regelverket.

Hva betyr bruddene for brukerne?

Bruddene som er registrert i denne erklæringen får spesielt konsekvenser for brukere som har følgende forutsetninger:

 • Bruk uten syn
 • Bruk med avgrenset syn
 • Bruk uten fargesyn
 • Bruk uten hørsel
 • Bruk med nedsatt hørsel
 • Bruk med nedsatt bevegelsesevne eller styrke
 • Bruk med nedsatt kognisjon

Meld gjerne fra om brudd på kravene

Vi ønsker tilbakemelding fra brukerne.

 • Har du oppdaget feil og mangler knyttet til universell utforming av nettstedet?
 • Trenger du alternativ til innhold som ikke er universelt utformet?
 • Har du innspill til forbedringer av nettstedet?

Du kontakter oss via:

Klage

Diskrimineringsnemnda behandler klager om brudd på regelverket. Du finner informasjon om hvordan du klager på nettstedet til Diskrimineringsnemnda. Du kan også klage på manglende eller sent svar på tilbakemeldinger du har sendt til oss.


Status for innhold som ikke er universelt utformet

Vi har innhold på nettstedet som ikke er universelt utformet. Vi redegjør for hvilket innhold det gjelder, årsaken til at vi ikke følger kravene til universell utforming av ikt og hva det betyr for brukeren. Det er presentert i samme rekkefølge som kravene i WCAG 2.1-standarden.
FÆRDER KOMMUNE kategoriserer innholdet som ikke er universelt utformet på faerder.kommune.no slik:

Prinsipp 1. Mulig å oppfatte

Informasjon skal være presentert på en måte brukeren kan oppfatte. Det vil si at informasjon ikke bare skal kunne oppfattes med én enkelt sans. For å se grafikk trenger du for eksempel en skjerm og synssansen. Derfor skal bilder ha en alternativ tekst, i følge WCAG. Tekst kan også bli presentert på mange ulike måter, blant annet som punktskrift, syntetisk tale, på skjerm, tolkes som tegnspråk eller som symbol. WCAG krever derfor at tekst blir brukt som alternativ til lyd, film og bilder.

Innhold som bryter kravet

Vi oppfyller ikke alltid kravet om tekstalternativ til ikke-tekstlig innhold. Synshemmede får derfor ikke tilgang til informasjon i noen av våre publiserte bilder og grafikk. En del eldre bilder mangler alt-tekst. Det jobbes med at all ikke-tekstlig innhold skal ha et tekstalternativ.

Vi har også mange PDF-dokumenter på vårt nettsted. Få av disse oppfyller kravet om universell utforming. Vi har ikke kapasitet til å rette alle dokumenter som ligger på nettsted, men vi jobber med å begrense antall nye PDF-dokumenter på vårt nettsted og etterstreber å publisere universelt utformet PDF-filer når vi laster opp nye filer.

Innhold som er unntatt på grunn av uforholdsmessig stor byrde

Vi har ikke kapasitet til å rette alle tidligere PDF-dokumenter som ligger på nettstedet.

Innhold som bryter kravet

Vi tekster egenproduserte videoer, men vi har noen eksterne videoer publisert som ikke er tekstet. Vi har også en egen podkast som er publisert uten et fullverdig tekstalternativ.

Innhold som bryter kravet

Vi tekster egenproduserte videoer, men vi har noen eksterne videoer publisert som ikke er tekstet. Vi har også et arkiv med videoopptak fra politiske møter som ligger publisert på faerder.kommunetv.no. Vi mener det er en uforholdsmessig stor byrde for oss å tekste disse videoopptakene. Videoopptak fra politiske møter kan være publisert i artikler på nettsiden faerder.kommune.no og ligger også samlet i et arkiv på nettstedet faerder.kommunetv.no.

Innhold som er unntatt på grunn av uforholdsmessig stor byrde

Vi mener det er en uforholdsmessig stor byrde å tekste videoopptak fra politiske møter. Videoopptak fra politiske møter kan være publisert i artikler på nettsiden og ligger også samlet i et arkiv på nettstedet faerder.kommunetv.no.

Innhold som bryter kravet

Vi har flere videoer på vårt nettsted som ble publisert før 1. februar 2024. Disse er ikke synstolket. Vi jobber for at videoer (unntatt politiske møter) som blir publisert etter 1. februar 2024 skal være synstolket.

Ingen av videoene av politiske møter har et eget lydspor med synstolkning. Møtene holdes som regel i kommunestyresalen og det vil ikke være nødvendig å legge til forklaring av hvordan møtelokalet ser ut ved hjelp av synstolking. I de politiske møtene vil som regel ordstyrer/leder av møtet eller den som skal si noe, presentere navn på den som skal tale, og hvilket parti vedkommende representerer (integrert synstolking). 

Ingen av videoene av politiske møter før 1. februar 2024 er synstolket, da kravet gjelder for forhåndsinnspilte videoer publisert fra og med 1. februar 2024, uten tilbakevirkende kraft.

Innhold som bryter kravet

Tabeller blir ikke alltid kodet korrekt på mindre skjermer. Denne feilen gjør at brukere som benytter hjelpemidler ikke får opplest kolonneoverskriftene korrekt. Det jobbes med å rette dette.

Innhold som bryter kravet

Interne linker på vårt nettsted er kun markert med en annen farge. Det betyr at det kan være vanskelig å skille disse fra vanlig tekst, Det jobbes med å rette dette.

Innhold som bryter kravet

På noen områder av vårt nettsted bryter vi dette kravet om kontrast. Vi har noen lenketekster som har en farge som gjør at kontrasten mot bakgrunnen blir for dårlig. Teksten er også liten. Dette gjør at det kan være vanskelig å lese teksten, da kontrasten ikke er god nok, og teksten er liten. Det jobbes med å rette dette.


 

Innhold som ikke er omfattet av regelverket

Vårt nettsted inneholder noen få bilder/grafikk med tekst. Dette kan føre til at brukere av nettstedet vårt ikke får med seg teksten i bildet, da hjelpemidler ikke får med seg teksten, eller at teksten i bildet blir uklar ved stor forstørring. Det jobbes med å fase ut bruk av tekst i bilder. Dette er noe vi jobber kontinuerlig med og fjerner feil der vi oppdager de.

Innhold som bryter kravet

Vårt nettsted har feil tekstavstand i footeren. Det betyr at brukere av vårt nettsted ikke kan styre tekststørrelsen til sine egne preferanser uten å miste innhold. Det jobbes med å rette dette.

Prinsipp 2. Mulig å betjene

Web er interaktivt. Det er viktig at brukerne for eksempel kan navigere, velge knapper og sette haker i avkryssingsfelt, med det utstyret og den hjelpemiddelteknologien de bruker. Dette betyr for eksempel at det ikke bare skal være mulig å bruke mus. Alt innhold og all funksjonalitet skal også kunne brukes bare med tastaturet.

Innhold som bryter kravet

Ikke alle våre lenker på vårt nettsted har en god beskrivelse av mål. Våre interne lenker på nettstedet er heller ikke markert med annet enn en annen farge. Dette gjør at de interne lenkene ikke skiller seg godt nok ut fra vanlig tekst. Vi jobber med å rette dette.

Prinsipp 3. Forståelig

Målet med nettsteder er at brukerne skal forstå hvordan sidene skal brukes og informasjonen de får. Det handler om at nettstedet er forutsigbart, har et enkelt språk og god hjelpefunksjonalitet. Rett koding er viktig for at nettstedet skal fungere med hjelpemiddelteknologi, for eksempel vil rett språk på siden sørge for at teksten blir lest opp på rett måte for brukere med talesyntese.

Innhold som bryter kravet

Vi har mulighet til å legge inn hjelpetekst og ledetekst tilpasset hvert skjema, men mangler dette på flere skjemaer. Det jobbes med å rette dette.

Prinsipp 4. Robust

Rett koding av nettstedet er viktig, og dette er som regel ivaretatt med bruk av standardelement i HTML. Valider at koden på nettstedet er rett. Dette er spesielt viktig dersom du bruker ny teknologi eller lager egne element (custom widgets).

Innhold som bryter kravet

Søkefelt og søkeknapp har samme navn. Det jobbes med å rette dette.


Test og vurdering av nettstedet

Vi har selv testet og vurdert nettstedet.

Om erklæringen

 • Tilgjengelighetserklæringen er sist oppdatert .
 • Tilgjengelighetserklæring for dette nettstedet ble opprettet første gang .

Arbeid med universell utforming av ikt

Du kan finne en oversikt over våre tilgjengelighetserklæringer på kommunens nettsted: https://faerder.kommune.no/tjenester/om-farder-kommune/tilgjengelighets…