Tilgjengelighetserklæring for statistikk.lanekassen.no

 • statistikk.lanekassen.no
 • STATENS LÅNEKASSE FOR UTDANNING, organisasjonsnummer 960 885 406
Erklæringen er oppdatert

I hvilken grad er nettstedet i samsvar med kravene til universell utforming?

Nettstedet er delvis i samsvar med kravene til universell utforming av ikt.

Det er brudd på 8 av 48 krav i regelverket.

Hva betyr bruddene for brukerne?

Bruddene som er registrert i denne erklæringen får spesielt konsekvenser for brukere som har følgende forutsetninger:

 • Bruk uten syn
 • Bruk med avgrenset syn
 • Bruk uten fargesyn
 • Bruk uten hørsel
 • Bruk med nedsatt bevegelsesevne eller styrke
 • Bruk med nedsatt kognisjon

Meld gjerne fra om brudd på kravene

Vi ønsker tilbakemelding fra brukerne.

 • Har du oppdaget feil og mangler knyttet til universell utforming av nettstedet?
 • Trenger du alternativ til innhold som ikke er universelt utformet?
 • Har du innspill til forbedringer av nettstedet?

Du kontakter oss via:

Klage

Diskrimineringsnemnda behandler klager om brudd på regelverket. Du finner informasjon om hvordan du klager på nettstedet til Diskrimineringsnemnda. Du kan også klage på manglende eller sent svar på tilbakemeldinger du har sendt til oss.


Status for innhold som ikke er universelt utformet

Vi har innhold på nettstedet som ikke er universelt utformet. Vi redegjør for hvilket innhold det gjelder, årsaken til at vi ikke følger kravene til universell utforming av ikt og hva det betyr for brukeren. Det er presentert i samme rekkefølge som kravene i WCAG 2.1-standarden.
STATENS LÅNEKASSE FOR UTDANNING kategoriserer innholdet som ikke er universelt utformet på statistikk.lanekassen.no slik:

Prinsipp 1. Mulig å oppfatte

Informasjon skal være presentert på en måte brukeren kan oppfatte. Det vil si at informasjon ikke bare skal kunne oppfattes med én enkelt sans. For å se grafikk trenger du for eksempel en skjerm og synssansen. Derfor skal bilder ha en alternativ tekst, i følge WCAG. Tekst kan også bli presentert på mange ulike måter, blant annet som punktskrift, syntetisk tale, på skjerm, tolkes som tegnspråk eller som symbol. WCAG krever derfor at tekst blir brukt som alternativ til lyd, film og bilder.

Innhold som bryter kravet

Tekstalternativer til diagrammer er ikke tydelige nok. Dette gjør at det vil være vanskelig å finne og forstå hva som er tekstalternativene til ulike deler av diagrammer for brukere som ikke ser. 

Innhold som bryter kravet

Enkelte steder har feil koding på overskrifter, tabeller og punktlister. Dette gjør det vanskeligere å få oversikt over disse sidene ved bruk av skjermleser. 

Innhold som bryter kravet

Diagrammene har for lite variasjon i bruk av farger. Dette gjør at brukere som ikke klarer å skille på farger, ikke får med seg innholdet i diagrammene.

Innhold som bryter kravet

I en del diagrammer brukes dataserier som har ikke tilstrekkelig kontrast mot bakgrunnen. Noen av fargene er de for lyse når brukere navigerer med tastatur. 

Innhold som bryter kravet

PowerBI sin filtreringsfunksjon vises bare ved mouse over. Brukere som bruker tastatur får verken sett eller brukt filtrering. I tillegg er det vanskelig for brukere generelt å finne filtreringsfunksjonen. 

Prinsipp 2. Mulig å betjene

Web er interaktivt. Det er viktig at brukerne for eksempel kan navigere, velge knapper og sette haker i avkryssingsfelt, med det utstyret og den hjelpemiddelteknologien de bruker. Dette betyr for eksempel at det ikke bare skal være mulig å bruke mus. Alt innhold og all funksjonalitet skal også kunne brukes bare med tastaturet.

Innhold som bryter kravet

Vi har ikke tilstrekkelig fokusmarkering på innholdet i PowerBI-modulene. Ved tastaturnavigasjon er det ikke mulig å oppfatte fokus på innholdet. 

Ved tastaturnavigering får ikke brukeren fram tilgjengelighetsmenyen, som har informasjon om hvordan du styrer modulen med tastatur.

Prinsipp 3. Forståelig

Målet med nettsteder er at brukerne skal forstå hvordan sidene skal brukes og informasjonen de får. Det handler om at nettstedet er forutsigbart, har et enkelt språk og god hjelpefunksjonalitet. Rett koding er viktig for at nettstedet skal fungere med hjelpemiddelteknologi, for eksempel vil rett språk på siden sørge for at teksten blir lest opp på rett måte for brukere med talesyntese.

Innhold som bryter kravet

Hovedspråk er ikke angitt i koden på alle sider. Språket i Power Bi er satt feil, slik den endrer seg ut fra hva slags nettleser og operativsystem som brukes. ​Dette kan føre til at brukere med skjermleser får informasjonen lest opp på feil språk. 

 

Prinsipp 4. Robust

Rett koding av nettstedet er viktig, og dette er som regel ivaretatt med bruk av standardelement i HTML. Valider at koden på nettstedet er rett. Dette er spesielt viktig dersom du bruker ny teknologi eller lager egne element (custom widgets).

Innhold som bryter kravet

PowerBI-sider leses inn i iframe uten beskrivelser. PowerBI sitt grensesnitt er veldig vanskelig å bruke med skjermlesere. 


Test og vurdering av nettstedet

Vi har testet og vurdert nettstedet internt, i kombinasjon med ekstern hjelp.

Om erklæringen

 • Tilgjengelighetserklæringen er sist oppdatert .
 • Tilgjengelighetserklæring for dette nettstedet ble opprettet første gang .