Tilgjengelegheitserklæring for Framtidslaben

 • Framtidslaben
 • ÅLESUND KOMMUNE, organisasjonsnummer 929 911 709
Erklæringa er ikkje oppdatert

I kva grad er nettstaden i samsvar med krava til universell utforming?

Nettstaden er delvis i samsvar med krava til universell utforming av ikt.

Det er brot på 20 av 47 krav.

Kva betyr brota for brukarane?

Brota som er registrert i denne erklæringa får særleg konsekvensar for brukarar som har følgjande føresetnader:

 • Bruk utan syn
 • Bruk med avgrensa syn
 • Bruk utan fargesyn
 • Bruk utan høyrsel
 • Bruk med nedsett høyrsel
 • Bruk med nedsett rørsleevne eller styrke
 • Bruk med avgrensa rekkevidde
 • Bruk med nedsett kognisjon

Meld gjerne frå om brot på krava

Vi ønskjer tilbakemelding frå brukarane.

 • Har du oppdaga feil og manglar knytt til universell utforming av nettstaden?
 • Treng du alternativ til innhald som ikkje er universelt utforma?
 • Har du innspel til forbetringar av nettstaden?

Du kontaktar oss via:

Klage

Diskrimineringsnemnda behandlar klager om brot på regelverket. Du finn informasjon om korleis du klagar på nettstaden til Diskrimineringsnemnda. Du kan også klage på manglande eller seint svar på tilbakemeldingar du har sendt til oss.


Status for innhald som ikkje er universelt utforma

Vi har innhald på nettstaden som ikkje er universelt utforma. Vi gjer greie for kva innhald det gjeld, årsaka til at vi ikkje følgjer krava til universell utforming av ikt og kva det betyr for brukaren. Det er presentert i same rekkefølgje som krava i WCAG 2.1-standarden.
ÅLESUND KOMMUNE kategoriserer innhaldet som ikkje er universelt utforma på Framtidslaben slik:

Prinsipp 1. Mogleg å oppfatte

Informasjon skal vere presentert på ein måte brukaren kan oppfatte. Det vil seie at informasjon ikkje berre skal kunne oppfattast med éin enkelt sans. For å sjå grafikk treng du for eksempel ein skjerm og synssansen. Derfor skal bilete ha ein alternativ tekst, i følgje WCAG. Tekst kan også bli presentert på mange ulike måtar, mellom anna som punktskrift, syntetisk tale, på skjerm, tolkast som teiknspråk eller som symbol. WCAG krev derfor at tekst blir brukt som alternativ til lyd, film og bilde.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Det finnes innhold som kun finnes i PDF-format. For eksempel KPI-analyse, årsrapporter, målsettings- og fokusområde for 2021, m.m. Det finnes bilder som mangler alt-tekst eller tilstrekkelig beskrivende alt-tekst. Det finnes videoer med lyd som mangler undertekster eller alternativ tekst i nærheten. Forhåndsvisningene av videoene mangler også tilstrekkelig beskrivende alt-tekst. (se 1.2) Det finnes forekomster av grafer presentert i bildeformat uten tilstrekkelig alternativ og enklere fremstilling av den samme informasjonen. Lenker til sosiale medier mangler fullverdig alternativ tekst: «Følg oss på..» istedenfor bare «Facebook». Logo i banner mangler alt-tekst.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Det finnes forekomster av video som ikke har alternativ tekst eller et lydspor som presenterer informasjon som tilsvarer det forhåndsinnspilte videoinnholdet.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Det finnes forekomster av video som ikke har alternativ tekst eller et lydspor som presenterer informasjon som tilsvarer det forhåndsinnspilte videoinnholdet.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Det finnes forekomster av gjentatte <br> tags som brukes for å lage linjehopp etter paragrafer. Det finnes flere <h1> på samme side. H1 bør brukes som sideoverskrift, og man bør heller benytte H2 eller H3 for overskrift til nytt avsnitt.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Brukeren skal ha minst to metoder til å finne innholdet på nettstedet. Dette kan være menynavigering, søk, alfabetisk liste og/eller nettstedskart. Siden har kun menynavigering tilgjengelig.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Kalender mangler alternativer til farge for å vise ledige dager.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Det finnes forekomster av for lav kontrast mellom bakgrunn og tekst. Et tilfelle gjelder for eksempel blå tekst og ramme på mørk bakgrunn.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Logo i header havner over tekst i bilde ved 200% tekstvisning.

Innhald som bryt kravet i regelverket

På siden Kalender kan man ikke holde musepekeren over innholdet som kommer til syne ved å holde over en dato, uten at det ekstra innholdet forsvinner.

Prinsipp 2. Mogleg å betene

Web er interaktivt. Det er viktig at brukarane for eksempel kan navigere, velje knappar og sette haker i avkryssingsfelt, med det utstyret og den hjelpemiddelteknologien dei brukar. Dette betyr for eksempel at det ikkje berre skal vere mogleg å bruke mus. Alt innhald og all funksjonalitet skal også kunne brukast berre med tastaturet.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Det er ikke mulig å betjene kalenderen eller FAQ ved hjelp av tastatur.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Det finnes forekomster av sider som mangler tilstrekkelig beskrivende tittel. Eksempel: «Digital tvilling» og «FNs berekraftsmål». Det er gjennomgående at flere sider har «United Future Lab Norway» som sidetittel.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Det finnes forekomster av lenker som kun har tittel på filen som tekstverdi, som kan gjøre det vanskelig å forstå formålet med lenken.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Det finnes bare én måte å navigere siden på, og dette er gjennom navigasjonsmenyen. Andre måter kan for eksempel være «table of contents», sitemap, søk, alfabetisk liste med lenke til alle undersider.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Det finnes forekomster av sider som ikke har overskrift og sider som bruker H1 flere plasser på samme side, samt overskrifter i navigasjonen.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Innhold på nettsiden skal kunne brukes med enkel pekerinput. Det er ikke mulig å zoome på berøringsskjerm uten å bruke mer enn én finger.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Det finnes forekomster der aria-label ikke samsvarer med den synlige etiketten.

Prinsipp 3. Forståeleg

Målet med nettstader er at brukarane skal forstå korleis sidene skal brukast og informasjonen dei får. Det handlar om at nettstaden er føreseieleg, har eit enkelt språk og god hjelpefunksjonalitet. Rett koding er viktig for at nettstaden skal fungere med hjelpemiddelteknologi, for eksempel vil rett språk på sida sørge for at teksten blir lese opp på rett måte for brukarar med talesyntese.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Nettsiden er programmatisk angitt til å være norsk bokmål, mens innholdet er på nynorsk eller engelsk.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Det finnes elementer i footer som ikke endrer språk når bruker gjør endring på sidens språkvelger, eks «Kontakt oss», «Vis i kart» og «e-post».

Innhald som bryt kravet i regelverket

Det finnes elementer i navigasjonen som avviker fra navigasjonen i footer, eller vises i annen rekkefølge.

Prinsipp 4. Robust

Rett koding av nettstaden er viktig, og dette er som regel ivareteke med bruk av standardelement i HTML. Valider at koden på nettstaden er rett. Dette er spesielt viktig dersom du brukar ny teknologi eller lagar eigne element (custom widgets).

Innhald som bryt kravet i regelverket

Det finnes en del forekomster av ukorrekt HTML. Eksempler på ting som går igjen: - Noen tilfeller av ukorrekt bruk av aria- og role-attributter - Mange tilfeller av feil språk-tag. - Noen tilfeller av manglende heading i section. - Noen tilfeller av feil bruk av frameborder Mange tilfeller av unødvendig bruk av trailing slash.


Test og vurdering av nettstaden

Vi fekk ekstern hjelp til test og vurdering av nettstaden.

Om erklæringa

 • Tilgjengelegheitserklæring for denne nettstaden blei oppretta første gong .