Tilgjengelegheitserklæring for Nåringshagen i Ullensvang AS

  • Nåringshagen i Ullensvang AS
  • NÆRINGSHAGEN I ULLENSVANG AS, organisasjonsnummer 983 495 117
Erklæringa er ikkje oppdatert

I kva grad er nettstaden i samsvar med krava til universell utforming?

Nettstaden er i samsvar med krava til universell utforming av ikt.

Meld gjerne frå om brot på krava

Vi ønskjer tilbakemelding frå brukarane.

  • Har du oppdaga feil og manglar knytt til universell utforming av nettstaden?
  • Treng du alternativ til innhald som ikkje er universelt utforma?
  • Har du innspel til forbetringar av nettstaden?

Du kontaktar oss via:

Klage

Diskrimineringsnemnda behandlar klager om brot på regelverket. Du finn informasjon om korleis du klagar på nettstaden til Diskrimineringsnemnda. Du kan også klage på manglande eller seint svar på tilbakemeldingar du har sendt til oss.


Test og vurdering av nettstaden

Vi har sjølv testa og vurdert nettstaden.

Om erklæringa

  • Tilgjengelegheitserklæring for denne nettstaden blei oppretta første gong .

Arbeid med universell utforming av ikt

Vi har nå gjort en jobb for å løfte siden vår til et akseptabelt nivå. Vi vil framover jobbe med å forbedre siden slik at den vil bli bedre og bedre med tanke på universell utforming. Og da spesielt med tanke på ny informasjon som blir lagt til.

Vi har og gått igjennom kurset Universell utforming for nettredaktører slik at vi er bedre skodd for videre jobb med siden.