Tilgjengelegheitserklæring for hbre.no

  • hbre.no
  • HAUGALAND BRANN OG REDNING IKS, organisasjonsnummer 819 585 822
Erklæringa er ikkje oppdatert

I kva grad er nettstaden i samsvar med krava til universell utforming?

Nettstaden er i samsvar med krava til universell utforming av ikt.

Meld gjerne frå om brot på krava

Vi ønskjer tilbakemelding frå brukarane.

  • Har du oppdaga feil og manglar knytt til universell utforming av nettstaden?
  • Treng du alternativ til innhald som ikkje er universelt utforma?
  • Har du innspel til forbetringar av nettstaden?

Du kontaktar oss via:

Klage

Diskrimineringsnemnda behandlar klager om brot på regelverket. Du finn informasjon om korleis du klagar på nettstaden til Diskrimineringsnemnda. Du kan også klage på manglande eller seint svar på tilbakemeldingar du har sendt til oss.


Test og vurdering av nettstaden

Vi har sjølv testa og vurdert nettstaden.

Om erklæringa

  • Tilgjengelegheitserklæring for denne nettstaden blei oppretta første gong .

Arbeid med universell utforming av ikt

Siden er ny og vi har benyttet Coretrek as i utforming. Som følge av dette har vi selv gjennomgått og testet siden og etter beste evne vurdert de krav som er svart ut i denne tilgjengelighetserklæringen. Vi vil innarbeide i våre rutiner en årlig test av gjeldende krav.