Tilgjengelegheitserklæring for ulsteinfjernvarme.no

 • ulsteinfjernvarme.no
 • ULSTEIN FJERNVARME AS, organisasjonsnummer 996 957 152

I kva grad er nettstaden i samsvar med krava til universell utforming?

Nettstaden er delvis i samsvar med krava til universell utforming av ikt.

Det er brot på 13 av 47 krav i regelverket.

Kva betyr brota for brukarane?

Brota som er registrert i denne erklæringa får særleg konsekvensar for brukarar som har følgjande føresetnader:

 • Bruk utan syn
 • Bruk med avgrensa syn
 • Bruk utan fargesyn
 • Bruk utan høyrsel
 • Bruk med nedsett høyrsel
 • Bruk med nedsett rørsleevne eller styrke
 • Bruk med avgrensa rekkevidde
 • Avgrensing av anfall på grunn av lysfølsemd
 • Bruk med nedsett kognisjon

Meld gjerne frå om brot på krava

Vi ønskjer tilbakemelding frå brukarane.

 • Har du oppdaga feil og manglar knytt til universell utforming av nettstaden?
 • Treng du alternativ til innhald som ikkje er universelt utforma?
 • Har du innspel til forbetringar av nettstaden?

Du kontaktar oss via:

Klage

Diskrimineringsnemnda behandlar klager om brot på regelverket. Du finn informasjon om korleis du klagar på nettstaden til Diskrimineringsnemnda. Du kan også klage på manglande eller seint svar på tilbakemeldingar du har sendt til oss.


Status for innhald som ikkje er universelt utforma

Vi har innhald på nettstaden som ikkje er universelt utforma. Vi gjer greie for kva innhald det gjeld, årsaka til at vi ikkje følgjer regelverket og kva det betyr for brukaren. Det er presentert i same rekkefølgje som krava i WCAG 2.1-standarden.
ULSTEIN FJERNVARME AS kategoriserer innhaldet som ikkje er universelt utforma på ulsteinfjernvarme.no slik:

Prinsipp 1. Mogleg å oppfatte

Informasjon skal vere presentert på ein måte brukaren kan oppfatte. Det vil seie at informasjon ikkje berre skal kunne oppfattast med éin enkelt sans. For å sjå grafikk treng du for eksempel ein skjerm og synssansen. Derfor skal bilete ha ein alternativ tekst, i følgje WCAG. Tekst kan også bli presentert på mange ulike måtar, mellom anna som punktskrift, syntetisk tale, på skjerm, tolkast som teiknspråk eller som symbol. WCAG krev derfor at tekst blir brukt som alternativ til lyd, film og bilde.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Aktuelt oversiktsbilder er bakgrunner. Sosiale ikoner bør ha mer beskrivende alt-tekst for koblingsforklaring. Ledige stillinger øverste bilde bør ha alt-tekst.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Det er ikke noe alternativ til å se en video.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Meny bruker form elements for å fungere. Skjema blir ikke lagret etter å ha fyllt inn data. Feilmeldinger presentert med bare en farge, trenger et ikon.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Berre meny er brukt for å navigere på nettsida.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Link- og overskriftsfarger har ikke god nok kontrast.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Meny har ikkje tastatur-støtte.

Prinsipp 2. Mogleg å betene

Web er interaktivt. Det er viktig at brukarane for eksempel kan navigere, velje knappar og sette haker i avkryssingsfelt, med det utstyret og den hjelpemiddelteknologien dei brukar. Dette betyr for eksempel at det ikkje berre skal vere mogleg å bruke mus. Alt innhald og all funksjonalitet skal også kunne brukast berre med tastaturet.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Menyen har ikke fokus, utvides ikke og kollapser. Ingen hopp over linker.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Den øverste skyveknappen på forsiden skal ha en pause/stopp-knapp.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Mangler hopp over lenke til rett over menyen.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Kun menyen brukes til å navigere på nettsiden.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Menyen har ikke fokuseffekt.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Den øverste skyveknappen på forsiden har ikke forrige/neste-knapper.

Prinsipp 4. Robust

Rett koding av nettstaden er viktig, og dette er som regel ivareteke med bruk av standardelement i HTML. Valider at koden på nettstaden er rett. Dette er spesielt viktig dersom du brukar ny teknologi eller lagar eigne element (custom widgets).

Innhald som bryt kravet i regelverket

Sendingsmelding fra skjemaet har ikke "role='status'"


Test og vurdering av nettstaden

Vi fekk ekstern hjelp til test og vurdering av nettstaden.

Om erklæringa

 • Tilgjengelegheitserklæring for denne nettstaden blei oppretta første gong .

Arbeid med universell utforming av ikt

Ulstein fjernvarme vil arbeide kontinuerleg med å gjere nettstaden tilgjengeleg for alle og fylle krava knytt til WCAG 2.0 og 2.1.