Tilgjengelegheitserklæring for noa.stami.no

 • noa.stami.no
 • STATENS ARBEIDSMILJØINSTITUTT, organisasjonsnummer 874 761 222
Erklæringa er oppdatert

I kva grad er nettstaden i samsvar med krava til universell utforming?

Nettstaden er delvis i samsvar med krava til universell utforming av ikt.

Det er brot på 6 av 48 krav.

Kva betyr brota for brukarane?

Brota som er registrert i denne erklæringa får særleg konsekvensar for brukarar som har følgjande føresetnader:

 • Bruk utan syn
 • Bruk med avgrensa syn
 • Bruk utan fargesyn
 • Bruk med nedsett kognisjon

Meld gjerne frå om brot på krava

Vi ønskjer tilbakemelding frå brukarane.

 • Har du oppdaga feil og manglar knytt til universell utforming av nettstaden?
 • Treng du alternativ til innhald som ikkje er universelt utforma?
 • Har du innspel til forbetringar av nettstaden?

Du kontaktar oss via:

Klage

Diskrimineringsnemnda behandlar klager om brot på regelverket. Du finn informasjon om korleis du klagar på nettstaden til Diskrimineringsnemnda. Du kan også klage på manglande eller seint svar på tilbakemeldingar du har sendt til oss.


Status for innhald som ikkje er universelt utforma

Vi har innhald på nettstaden som ikkje er universelt utforma. Vi gjer greie for kva innhald det gjeld, årsaka til at vi ikkje følgjer krava til universell utforming av ikt og kva det betyr for brukaren. Det er presentert i same rekkefølgje som krava i WCAG 2.1-standarden.
STATENS ARBEIDSMILJØINSTITUTT kategoriserer innhaldet som ikkje er universelt utforma på noa.stami.no slik:

Prinsipp 1. Mogleg å oppfatte

Informasjon skal vere presentert på ein måte brukaren kan oppfatte. Det vil seie at informasjon ikkje berre skal kunne oppfattast med éin enkelt sans. For å sjå grafikk treng du for eksempel ein skjerm og synssansen. Derfor skal bilete ha ein alternativ tekst, i følgje WCAG. Tekst kan også bli presentert på mange ulike måtar, mellom anna som punktskrift, syntetisk tale, på skjerm, tolkast som teiknspråk eller som symbol. WCAG krev derfor at tekst blir brukt som alternativ til lyd, film og bilde.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Noen Tableu figurer inneholder tastaturfelle(r).

Vi jobber med å rette feilen.

Innhald som ikkje er omfatta av regelverket

Noen statistikker har tabeller med store mengder data, og en bestemt skjermretning er nødvendig for å kunne vise alt innhold. Det er derfor unntak fra kravet. 

Gjelder at noen Tableau figurer er best tilgjengelig liggende/horisontal på små skjermer/mobil.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Lenke i Tableau popup har for dårlig kontrast. Vi jobber med å rette feilen.

Innhald som bryt kravet i regelverket

F. eks på denne siden https://noato.stami.no/helse-og-fravaer/legemeldt-sykefravaer/ er det et problem med at Tableau mangler dynamisk høyde på elementer. Dette blir et problem ved 400% zoom. Vi venter på støtte for dynamisk høyde i Tableau.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Tableau mangler overstyring av tekst, ved test med script under Eksempel 4 her https://www.uutilsynet.no/veiledning/1412-tekstavstand/1242

Innhald som ikkje er omfatta av regelverket

Tableu mouseover på statistikk åpner automatisk opp tooltip og kan dekke over noe innhold. Vi ønsker ikke bruke klikk for å åpne disse siden de er en feature i statistikk ux.


Test og vurdering av nettstaden

Vi har testa og vurdert nettstaden internt, i kombinasjon med ekstern hjelp.

Om erklæringa

 • Tilgjengelegheitserklæringa er sist oppdatert .
 • Tilgjengelegheitserklæring for denne nettstaden blei oppretta første gong .

Arbeid med universell utforming av ikt

Tredjepartsleverandør for statistikk, Tableau, har noen uu problemer vi følger med på som vil bli rettet når Tableau gir funksjonalitet til det.

Merknad om maskinell opplesing av statistikk i Tableau: foregår ved å klikke enter på markert statistikk, dette tilgjengeligjør tabell med data som er maskinell opplesbar.