Tilgjengelegheitserklæring for https://haprojobbogkarriere.no/

 • https://haprojobbogkarriere.no/
 • HAPRO JOBB OG KARRIERE AS, organisasjonsnummer 918 665 773
Erklæringa er ikkje oppdatert

I kva grad er nettstaden i samsvar med krava til universell utforming?

Nettstaden er delvis i samsvar med krava til universell utforming av ikt.

Det er brot på 10 av 47 krav.

Kva betyr brota for brukarane?

Brota som er registrert i denne erklæringa får særleg konsekvensar for brukarar som har følgjande føresetnader:

 • Bruk utan syn
 • Bruk med avgrensa syn
 • Bruk utan fargesyn
 • Bruk utan høyrsel
 • Bruk med nedsett høyrsel
 • Bruk med nedsett rørsleevne eller styrke
 • Bruk med nedsett kognisjon

Meld gjerne frå om brot på krava

Vi ønskjer tilbakemelding frå brukarane.

 • Har du oppdaga feil og manglar knytt til universell utforming av nettstaden?
 • Treng du alternativ til innhald som ikkje er universelt utforma?
 • Har du innspel til forbetringar av nettstaden?

Du kontaktar oss via:

Klage

Diskrimineringsnemnda behandlar klager om brot på regelverket. Du finn informasjon om korleis du klagar på nettstaden til Diskrimineringsnemnda. Du kan også klage på manglande eller seint svar på tilbakemeldingar du har sendt til oss.


Status for innhald som ikkje er universelt utforma

Vi har innhald på nettstaden som ikkje er universelt utforma. Vi gjer greie for kva innhald det gjeld, årsaka til at vi ikkje følgjer krava til universell utforming av ikt og kva det betyr for brukaren. Det er presentert i same rekkefølgje som krava i WCAG 2.1-standarden.
HAPRO JOBB OG KARRIERE AS kategoriserer innhaldet som ikkje er universelt utforma på https://haprojobbogkarriere.no/ slik:

Prinsipp 1. Mogleg å oppfatte

Informasjon skal vere presentert på ein måte brukaren kan oppfatte. Det vil seie at informasjon ikkje berre skal kunne oppfattast med éin enkelt sans. For å sjå grafikk treng du for eksempel ein skjerm og synssansen. Derfor skal bilete ha ein alternativ tekst, i følgje WCAG. Tekst kan også bli presentert på mange ulike måtar, mellom anna som punktskrift, syntetisk tale, på skjerm, tolkast som teiknspråk eller som symbol. WCAG krev derfor at tekst blir brukt som alternativ til lyd, film og bilde.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Søkeknapp trenger å  ha et navn. Kontakt(mail) knapp på personkort på noen sider har feil eller misvisende tittel. De fleste bilder har tom "alt text" som er korrekt hvis bilde benyttes til dekor. I andre tilfeller beskrivende "alt text" er nødvendig å oppgi

Innhald som bryt kravet i regelverket

Noen videoer har innebygd bildetekst, vurder å legge til vanlige teksting i stedet.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Søke knapp. Kontakt(mail) knapp på personkort på enkelte sider har feil eller misvisende tittel

Innhald som bryt kravet i regelverket

For lav kontrast ratio på tekst (spesielt på orange tekst på hvit eller blå bokser)

Innhald som bryt kravet i regelverket

Søke knapp, kontakt knapp

Prinsipp 2. Mogleg å betene

Web er interaktivt. Det er viktig at brukarane for eksempel kan navigere, velje knappar og sette haker i avkryssingsfelt, med det utstyret og den hjelpemiddelteknologien dei brukar. Dette betyr for eksempel at det ikkje berre skal vere mogleg å bruke mus. Alt innhald og all funksjonalitet skal også kunne brukast berre med tastaturet.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Ingen fokusstil på elementer når du navigerer med tastatur, noen elementer samhandler ikke riktig, for eksempel menyrullegardinmenyene

Innhald som bryt kravet i regelverket

Se forrige

Innhald som bryt kravet i regelverket

Gå til innholdsblokk mangler når du navigerer med tastatur

Innhald som bryt kravet i regelverket

Noen steder mangler tittelattributtet på lenker uten tekst (f.eks. Årsrapporter)

Innhald som bryt kravet i regelverket

Fant ingen fokusstil når du navigerer med tastaturet. Synlig fokus må legges til de interaktive elementene.


Test og vurdering av nettstaden

Vi fekk ekstern hjelp til test og vurdering av nettstaden.

Om erklæringa

 • Tilgjengelegheitserklæring for denne nettstaden blei oppretta første gong .