Tilgjengelegheitserklæring for vaksdal.kommune.no

 • vaksdal.kommune.no
 • VAKSDAL KOMMUNE, organisasjonsnummer 961 821 967
Erklæringa er oppdatert

I kva grad er nettstaden i samsvar med krava til universell utforming?

Nettstaden er delvis i samsvar med krava til universell utforming av ikt.

Det er brot på 6 av 48 krav.

Kva betyr brota for brukarane?

Brota som er registrert i denne erklæringa får særleg konsekvensar for brukarar som har følgjande føresetnader:

 • Bruk utan syn
 • Bruk med avgrensa syn
 • Bruk utan fargesyn
 • Bruk utan høyrsel
 • Bruk med nedsett høyrsel
 • Bruk med nedsett rørsleevne eller styrke
 • Bruk med avgrensa rekkevidde
 • Avgrensing av anfall på grunn av lysfølsemd
 • Bruk med nedsett kognisjon

Meld gjerne frå om brot på krava

Vi ønskjer tilbakemelding frå brukarane.

 • Har du oppdaga feil og manglar knytt til universell utforming av nettstaden?
 • Treng du alternativ til innhald som ikkje er universelt utforma?
 • Har du innspel til forbetringar av nettstaden?

Du kontaktar oss via:

Klage

Diskrimineringsnemnda behandlar klager om brot på regelverket. Du finn informasjon om korleis du klagar på nettstaden til Diskrimineringsnemnda. Du kan også klage på manglande eller seint svar på tilbakemeldingar du har sendt til oss.


Status for innhald som ikkje er universelt utforma

Vi har innhald på nettstaden som ikkje er universelt utforma. Vi gjer greie for kva innhald det gjeld, årsaka til at vi ikkje følgjer krava til universell utforming av ikt og kva det betyr for brukaren. Det er presentert i same rekkefølgje som krava i WCAG 2.1-standarden.
VAKSDAL KOMMUNE kategoriserer innhaldet som ikkje er universelt utforma på vaksdal.kommune.no slik:

Prinsipp 2. Mogleg å betene

Web er interaktivt. Det er viktig at brukarane for eksempel kan navigere, velje knappar og sette haker i avkryssingsfelt, med det utstyret og den hjelpemiddelteknologien dei brukar. Dette betyr for eksempel at det ikkje berre skal vere mogleg å bruke mus. Alt innhald og all funksjonalitet skal også kunne brukast berre med tastaturet.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Flere steder finnes det tomme lenker. I hovedsak er dette fordi riktig overskriftstruktur ikke er på plass. Dette fører til at innholdsfortegnelsen på f.eks siden om Skulane våre er mangelfull. https://www.vaksdal.kommune.no/innhald/skule-og-utdanning/skulane-vare/

Innhald som bryt kravet i regelverket

Flere steder kunne overskriftene ha vært mer beskrivende. På flere sider med innholdfortegnelse er ikke overskriftstrukturen helt på plass. Det mangler noen underoverskrifter (h2) slik at innholdfortegnelse får hull, ref punkt 2.4.4. https://www.vaksdal.kommune.no/innhald/skule-og-utdanning/skulane-vare/

Det er også noen steder hvor  det blitt satt inn bilde i et overskriftselement, det er ikke bra. Et slikt tekstelement skal bare inneholde tekst og ikke bilde. https://www.vaksdal.kommune.no/innhald/natur-kultur-og-fritid/kultur-og…

Prinsipp 3. Forståeleg

Målet med nettstader er at brukarane skal forstå korleis sidene skal brukast og informasjonen dei får. Det handlar om at nettstaden er føreseieleg, har eit enkelt språk og god hjelpefunksjonalitet. Rett koding er viktig for at nettstaden skal fungere med hjelpemiddelteknologi, for eksempel vil rett språk på sida sørge for at teksten blir lese opp på rett måte for brukarar med talesyntese.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Hovedmenyen har man tilgang på fra samlige sider. Åpner man menyen uavhengig av side kan man scrolle seg nedover med unødvendig mye tomrom. Ved bl.a. tastaturnavigasjon får man mulighet til å navigere seg utover de faste menypunktene, da går man over til å navigere seg gjennom siden som er skjult bak menyen. Menyinnholdet bør fastlåses og begrenses til de faste menypunktene.

Prinsipp 4. Robust

Rett koding av nettstaden er viktig, og dette er som regel ivareteke med bruk av standardelement i HTML. Valider at koden på nettstaden er rett. Dette er spesielt viktig dersom du brukar ny teknologi eller lagar eigne element (custom widgets).

Innhald som bryt kravet i regelverket

Testene har avdekket forekomster hvor det er flere elementer som har lik ID på samme side.

F.eks: Flere sider som har mer enn et element med IDene "main-search", "content" og "search-menu".

Innhald som bryt kravet i regelverket

Enhver innebygd ramme skal ha et tekstalternativ som oppsummerer innholdet. Testene har avdekket en side som ikke følger kravet:
https://www.vaksdal.kommune.no/booking/

Innhald som bryt kravet i regelverket

Det mangler riktig rolle på elementer for skjermlesere å kunne lese opp antall søketreff etter et søk har blitt gjennomført


Test og vurdering av nettstaden

Vi fekk ekstern hjelp til test og vurdering av nettstaden.

Om erklæringa

 • Tilgjengelegheitserklæringa er sist oppdatert .
 • Tilgjengelegheitserklæring for denne nettstaden blei oppretta første gong .

Arbeid med universell utforming av ikt

Vi vil jobbe systematisk videre med universell utforming i lag med våre samarbeidspartnare, og i IKT-samarbeidet vi har med 10 andre kommunar i Vestland. I 2024 skal vi lansere ny innbyggerportal, i forbindelse med anskaffelse av ny plattform har universersell utforming og klart språk fått betydelig høyere prioritet.