Tilgjengelegheitserklæring for Datalandsbyen

 • Datalandsbyen
 • DIGITALISERINGSDIREKTORATET, organisasjonsnummer 991 825 827
Erklæringa er ikkje oppdatert

I kva grad er nettstaden i samsvar med krava til universell utforming?

Nettstaden er delvis i samsvar med krava til universell utforming av ikt.

Det er brot på 13 av 47 krav.

Kva betyr brota for brukarane?

Brota som er registrert i denne erklæringa får særleg konsekvensar for brukarar som har følgjande føresetnader:

 • Bruk utan syn
 • Bruk med avgrensa syn
 • Bruk utan fargesyn
 • Bruk utan høyrsel
 • Bruk med nedsett rørsleevne eller styrke
 • Bruk med avgrensa rekkevidde
 • Bruk med nedsett kognisjon

Meld gjerne frå om brot på krava

Vi ønskjer tilbakemelding frå brukarane.

 • Har du oppdaga feil og manglar knytt til universell utforming av nettstaden?
 • Treng du alternativ til innhald som ikkje er universelt utforma?
 • Har du innspel til forbetringar av nettstaden?

Du kontaktar oss via:

Klage

Diskrimineringsnemnda behandlar klager om brot på regelverket. Du finn informasjon om korleis du klagar på nettstaden til Diskrimineringsnemnda. Du kan også klage på manglande eller seint svar på tilbakemeldingar du har sendt til oss.


Status for innhald som ikkje er universelt utforma

Vi har innhald på nettstaden som ikkje er universelt utforma. Vi gjer greie for kva innhald det gjeld, årsaka til at vi ikkje følgjer krava til universell utforming av ikt og kva det betyr for brukaren. Det er presentert i same rekkefølgje som krava i WCAG 2.1-standarden.
DIGITALISERINGSDIREKTORATET kategoriserer innhaldet som ikkje er universelt utforma på Datalandsbyen slik:

Prinsipp 1. Mogleg å oppfatte

Informasjon skal vere presentert på ein måte brukaren kan oppfatte. Det vil seie at informasjon ikkje berre skal kunne oppfattast med éin enkelt sans. For å sjå grafikk treng du for eksempel ein skjerm og synssansen. Derfor skal bilete ha ein alternativ tekst, i følgje WCAG. Tekst kan også bli presentert på mange ulike måtar, mellom anna som punktskrift, syntetisk tale, på skjerm, tolkast som teiknspråk eller som symbol. WCAG krev derfor at tekst blir brukt som alternativ til lyd, film og bilde.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Datalandsbyen er et diskusjonsforum, med muligheter for at brukerne kan legge inn bilder. Ofte er det debatter rundt teknisk funksjonalitet, design etc  der brukerne legger inn skjermbilder med mye tekst som er relevant for diskusjonen. Disse er sjeldent gjenskapt i ren tekst, og ofte refereres det til bilder fra teksten. Dette kan gjøre at svaksynte og blinde går glipp av konteksten som diskusjonen foregår i.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Enkelte felter mangler gode beskrivende tekster. Dette gjør skjermleserens arbeid vanskeligere.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Det er mulig for forumbrukere å innbygge bilder. Dette vil da kunne være uten teksting eller alternativer. Dette vil få konsekvenser for svaksynte / blinde personer dersom brukerne ikke legger ved god nok kontekst i innlegget.

Tilgjengelege alternativ

Det er full mulig å beskrive bildet i teksten på forumposten.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Enkelte ikoner oppfyller ikke kravet.

Prinsipp 2. Mogleg å betene

Web er interaktivt. Det er viktig at brukarane for eksempel kan navigere, velje knappar og sette haker i avkryssingsfelt, med det utstyret og den hjelpemiddelteknologien dei brukar. Dette betyr for eksempel at det ikkje berre skal vere mogleg å bruke mus. Alt innhald og all funksjonalitet skal også kunne brukast berre med tastaturet.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Enkelte steder har ikke riktig rekkefølge ved bruk av tastatur (tabulator). Det kan gjøre siden vanskeligere å navigere ved utelukkende bruk av tastatur, for de som har motoriske problemer. Hovedsakelig gjelder dette topp og bunn av siden.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Enkelte lenker har ikke riktig ledetekst. Det gjør det vanskeligere for de som bruker skjermleser å forstå hvor lenkene går.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Noe innhold, som er tilgjengelig med musepeker, er ikke tilgjengelig for via tastaturbruk. Eksemepelvis brukernavn i høyre kolonne i liste av poster.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Ikke alle visuelle ledetekster samsvarer med kodede ledetekster. Noen av dem er meget forkortet og på engelsk. Dette kan gjøre det vanskeligere for folk som er avhengige av skjermelsere å forstå den store sammenhengen. 

Prinsipp 3. Forståeleg

Målet med nettstader er at brukarane skal forstå korleis sidene skal brukast og informasjonen dei får. Det handlar om at nettstaden er føreseieleg, har eit enkelt språk og god hjelpefunksjonalitet. Rett koding er viktig for at nettstaden skal fungere med hjelpemiddelteknologi, for eksempel vil rett språk på sida sørge for at teksten blir lese opp på rett måte for brukarar med talesyntese.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Siden dette er et diskusjonsforum for IT, vil noe innhold være på engelsk og ikke kodes riktig.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Ved svar på innlegg, eller skriving av nye innlegg, vil konteksten endres noe, ved at en "overliggende" ramme dukker opp på samme side. Fokus flyttes automatisk til innskrivingsfeltet i den nye rammen.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Innskrivingsfeltet ved svar på innlegg vil dupliseres i en forhåndsvisning til høyre for innskrivingsfeltet. Dette kan være forvirrende for skjermelesere.

Tilgjengelege alternativ

Forhåndsvisningsfeltet er ikke nødvendig for å svare på innlegg, bare en ekstra tjeneste for å gjøre det mer forutsigbart å se hvordan ens innlegg ser ut til slutt.

Prinsipp 4. Robust

Rett koding av nettstaden er viktig, og dette er som regel ivareteke med bruk av standardelement i HTML. Valider at koden på nettstaden er rett. Dette er spesielt viktig dersom du brukar ny teknologi eller lagar eigne element (custom widgets).

Innhald som bryt kravet i regelverket

Det finnes eksempler på overflødig HREF, enkelte søkefelt uten LABEL etc. Dette kan gjøre det vanskeligere for skjermlesere å tolke nettsteder.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Enkelte knapper mangler Label. Det kan gjøre det vanskeligere å identifisere knappene.

Tilgjengelege alternativ

De fleste av dem har også beskrivende tekst til hva funksjonen er (feks Overvåkning)


Test og vurdering av nettstaden

Vi har sjølv testa og vurdert nettstaden.

Om erklæringa

 • Tilgjengelegheitserklæring for denne nettstaden blei oppretta første gong .

Arbeid med universell utforming av ikt

Datalandsbyen jobber aktivt med å utbedre funksjonaliteten så flest mulig personer skal kunne bruke siden med færrest mulig problemer. Våre bidrag blir også en del av NodeBB som er det underliggende forumverktøyet til Datalandsbyen.