Tilgjengelegheitserklæring for htu.no

  • htu.no
  • HUSLEIETVISTUTVALGET, organisasjonsnummer 982 965 691
Erklæringa er oppdatert

I kva grad er nettstaden i samsvar med krava til universell utforming?

Nettstaden er i samsvar med krava til universell utforming av ikt.

Meld gjerne frå om brot på krava

Vi ønskjer tilbakemelding frå brukarane.

  • Har du oppdaga feil og manglar knytt til universell utforming av nettstaden?
  • Treng du alternativ til innhald som ikkje er universelt utforma?
  • Har du innspel til forbetringar av nettstaden?

Du kontaktar oss via:

Klage

Diskrimineringsnemnda behandlar klager om brot på regelverket. Du finn informasjon om korleis du klagar på nettstaden til Diskrimineringsnemnda. Du kan også klage på manglande eller seint svar på tilbakemeldingar du har sendt til oss.


Test og vurdering av nettstaden

Vi fekk ekstern hjelp til test og vurdering av nettstaden.

Om erklæringa

  • Tilgjengelegheitserklæringa er sist oppdatert .
  • Tilgjengelegheitserklæring for denne nettstaden blei oppretta første gong .

Arbeid med universell utforming av ikt

Husleietvistutvalget ønsker å gjøre innholdet på vår nettside så tilgjengelig som mulig for alle brukere, slik at alle har like muligheter til å bruke www.htu.no.

Dette skal vi blant annet gjøre ved å følge kravene for universell utforming og klarspråk.
Vi skal aktivt vedlikeholde og videreutvikle et tilgjengelig nettsted, slik at vi innfrir gjeldende og fremtidige krav. Videre skal vi sørge for at universell utforming er ivaretatt ved oppgraderinger av eksisterende system og ved valg av nye system.