Tilgjengelegheitserklæring for Identum enkel skypålogging

  • Identum enkel skypålogging
  • STAVANGER KOMMUNE, organisasjonsnummer 964 965 226
Erklæringa er ikkje oppdatert

I kva grad er nettstaden i samsvar med krava til universell utforming?

Nettstaden er i samsvar med krava til universell utforming av ikt.

Meld gjerne frå om brot på krava

Vi ønskjer tilbakemelding frå brukarane.

  • Har du oppdaga feil og manglar knytt til universell utforming av nettstaden?
  • Treng du alternativ til innhald som ikkje er universelt utforma?
  • Har du innspel til forbetringar av nettstaden?

Du kontaktar oss via:

Klage

Diskrimineringsnemnda behandlar klager om brot på regelverket. Du finn informasjon om korleis du klagar på nettstaden til Diskrimineringsnemnda. Du kan også klage på manglande eller seint svar på tilbakemeldingar du har sendt til oss.


Test og vurdering av nettstaden

Vi fekk ekstern hjelp til test og vurdering av nettstaden.

Om erklæringa

  • Tilgjengelegheitserklæring for denne nettstaden blei oppretta første gong .

Arbeid med universell utforming av ikt

I digitaliserings-strategien til Stavanger kommune har brukervennlighet som eget mål (mål 5). Det betyr at alle skal ha tilgang til å bruke systemene våre. Vi har valgt leverandører som også er opp tatt av UU og brukervennlighet. Vi anerkjenner at dette er et langsiktig arbeid.

Stavanger kommune jobber også med en UU strategi.